Hyvido - SY Baracooda

SY Baracooda

SY Baracooda

Trzecia generacja Hyvido
i jakości ziarna

SY Baracooda
SY Baracooda

Odmiana mieszańcowa jęczmienia oziemgo HYVIDO™ trzeciej generacji

  • nowy standard plonowania wśród odmian mieszańcowych Hyvido™
  • masa 1000 ziaren oraz masa hektolitra duża
  • odporność na choroby duża, zimotrwałość oraz zdolności regeneracyjne po zimie dobre

Jęczmień hybrydowy Hyvido - SY Baracooda

 

SY BARACOODA

CHARAKTERYSTYKA

TYP JEDNOKŁOSOWY

WZROST

Termin kłoszenia

5

(średni)

Wczesność

5

(średnia)

Wysokość roślin

7

(wysoka)

Wymagania glebowe

4

(niewielkie-średnie)

SKŁONNOŚĆ DO

Łamliwość źdźbeł

5

(średnia)

Łamliwość kłosów

5

(średnia)

PODATNOŚĆ NA

Mączniak prawdziwy

3

(niewielka)

Plamistość siatkowa

5

(średnia)

Rynchosporioza

4

(niewielka-średnia)

Rdza karłowa

6

(średnia-wysoka)

Wirus żółtej mozaiki jęczmienia

 

posiada gen odporności na typ 1

PLON

Gęstość łanu

5

(średnia)

Liczba ziaren/kłos

5

(średnia)

Masa 1000 ziaren

7

(wysoka)

Plon ziarna na poziomach intensywności 1/2

8;9

(wysoki; bardzo wysoki)

JAKOŚĆ

Masa hektolitra

6

(średnia-wysoka)

źródło: Bundessortenamt

doświadczenia oficjalne 2016, 2017, 2018