Hyvido - SY Baracooda

SY Baracooda

SY Baracooda

Trzecia generacja Hyvido
i jakości ziarna

SY Baracooda
SY Baracooda

Odmiana mieszańcowa jęczmienia oziemgo HYVIDO™ trzeciej generacji

  • Nowy standard plonowania wśród odmian mieszańcowych Hyvido™
  • Masa 1000 ziaren oraz masa hektolitra duża
  • Odporność na choroby duża, zimotrwałość oraz zdolności regeneracyjne po zimie dobre

Jęczmień hybrydowy Hyvido - SY Baracooda

NORMY WYSIEWU

Wyższe normy wysiewu stosować w Polsce Wschodniej, gdzie siewy powinny być zakończone 30 września. Materiał siewny Hyvido™ sprzedawany jest w jednostkach siewnych: 1 jednostka, to 900 tysięcy ziaren.

Termin siewu Bardzo szeroki zakres terminu siewu
– od 10 września do 5 października
Gęstość siewu Uwzględnić zdolność kiełkowania
i jakość uprawy przedsiewnej!
Siew wczesny (10-15 września) 160-190**
Siew optymalny (16-25 września) 190-240**
Siew późny (26 wrz.-5 paźdz.) 240-310**

**roślin docelowych/m2

CHARAKTERYSTYKA

 

SY BARACOODA

CHARAKTERYSTYKA

TYP JEDNOKŁOSOWY

WZROST

Termin kłoszenia

5

(średni)

Wczesność

5

(średnia)

Wysokość roślin

7

(wysokie)

Wymagania glebowe

4

(niewielkie-średnie)

SKŁONNOŚĆ DO

Łamliwość źdźbeł

5

(średnia)

Łamliwość kłosów

5

(średnia)

PODATNOŚĆ NA

Mączniak prawdziwy

3

(niewielka)

Plamistość siatkowa

5

(średnia)

Rynchosporioza

4

(niewielka-średnia)

Rdza karłowa

6

(średnia-wysoka)

Wirus żółtej mozaiki jęczmienia

 

posiada gen odporności na typ 1

PLON

Gęstość łanu

5

(średnia)

Liczba ziaren/kłos

5

(średnia)

Masa 1000 ziaren

7

(wysoka)

Plon ziarna na poziomach intensywności 1/2

8;9

(wysoki; bardzo wysoki)

JAKOŚĆ

Masa hektolitra

6

(średnia-wysoka)

źródło: Bundessortenamt

doświadczenia oficjalne 2016, 2017, 2018