You are here

Jęczmień hybrydowy Hyvido - SY DakootaHyvido Nowość

Specjalista w plonie i jakości ziarna


  • Stabilne i wierne plonowanie w różnych latach i lokalizacjach.
  • Łączy w sobie niewielką podatność na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia ze zwiększoną odpornością na wyleganie oraz stabilnością źdźbeł i dokłosia.
  • Wśród odmian Hyvido™ wyróżnia się masą 1000 ziaren.
  • Zimotrwałość na poziomie czołowych odmian Mercurioo i Wootan.

Jęczmień hybrydowy Hyvido - SY Dakoota

 

SY DAKOOTA

CHARAKTERYSTYKA

TYP O GĘSTYM ŁANIE

WZROST

Termin kłoszenia

5

(średni)

Wczesność

5

(średnia)

Wysokość roślin

5

(średnia)

Wymagania glebowe

4

(niewielkie-średnie)

SKŁONNOŚĆ DO

Łamliwość  źdźbeł

4

(niewielkie-średnie)

Łamliwość kłosów

5

(średnia)

PODATNOŚĆ NA

Mączniak prawdziwy

4

(niewielka-średnia)

Plamistość siatkowa

5

(średnia)

Rynchosporioza

4

(niewielka-średnia)

Rdza karłowa

5

(średnia)

Wirus żółtej mozaiki jęczmienia

 

posiada gen odporności na typ 1

PLON

Gęstość łanu

6

(średnia-wysoka)

Liczba ziaren/kłos

7

(wysoka)

Masa 1000 ziaren

6

(średnia-wysoka)

Plon ziarna na poziomach intensywności 1/2

9/8

(bardzo wysoki; wysoki)

JAKOŚĆ

Masa hektolitra

7

(wysoka)

źródło: Bundessortenamt; doświadczenia oficjalne 2017, 2018, 2019