You are here

Rolnictwo OdpowiedzialneRolnictwo
odpowiedzialne

Syngenta promuje racjonalne i bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin poprzez program edukacyjny „Rolnictwo Odpowiedzialne”. W ramach programu wspólnie z ekspertami doradzamy, jak uprawiać i chronić rośliny w sposób efektywny i przyjazny dla operatora i środowiska. Oferujemy także narzędzia wspierające pracę w gospodarstwie, takie jak aplikacja mobilna myFIELD i RemDry™ – urządzenie do bezpiecznej utylizacji płynnych pozostałości po środkach ochrony roślin.