You are here

Affirm 095 SG | Syngenta

Szkodniki jabłoni i gruszy

AFFIRM 095 SG

Środek owadobójczy w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników w uprawach jabłoni, gruszy - skutecznie Jest również zarejestrowany do zwalczania słonecznicy orężówki w uprawie winorośli, papryki, pomidora, fasoli szparagowej, ogórka, cukinii, patisona, arbuza, melona, dyni, kabaczka i sałaty. Na roślinie działa wgłębnie oraz translaminarnie. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zastosowania

Środek przeznaczony do zwalczania gąsienic w uprawach jabłoni oraz gruszy. Jak również w innych uprawach, tj. winorośli, papryki, pomidora, fasoli szparagowej, ogórka, cukinii, patisona, arbuza, melona, dyni, kabaczka i sałaty.

Substancje czynne

Benzoesan emamektyny – (związek z grupy makrocyklicznych laktonów) – 9,5 g/kg (0.95%)

Filmy

Zalecenia dotyczące stosowania:

 • Terminy zabiegów, zarówno na owocówki jak i zwójkówki, powinny być
  oparte na obserwacji lotu motyli występujących w danym sadzie
 • Zabiegi z użyciem preparatu Affirm należy wykonywać przemiennie z innymi
  środkami zwalczającymi gąsienice motyli
 • Może być używany w programie zwalczania owocówki jabłkóweczki,
  jako drugi zabieg po kwitnieniu, stosowany w tym terminie będzie zwalczał
  jednocześnie pozostałe gatunki zwójek
 • Affirm może być wykorzystany do ostatnich dwóch zabiegów, co ochroni
  zbiory przed późnym wystąpieniem szkodników przy minimalnym poziomie
  pozostałości środka w zebranych owocach
 • Preparat Affirm stosować maksymalnie 3 razy w sezonie

Dawki i terminy stosowania:

 • Jabłoń (zwójki, owocówka jabłkóweczka, gąsienice minujące liście) – 2,5 – 3,0 kg/ha
 • Następny zabieg nie wcześniej niż po 7-14 dniach

Affirm – rozwiązanie problemu gąsienic w sadach

Od kilku już lat w głównych rejonach produkcji jabłek, sadownicy obserwują narastający problem uszkodzeń owoców spowodowanych przez różne gatunki zwójkówek. Gąsienice tych motyli są groźnymi szkodnikami w sadach. Uszkadzają liście, zawiązki owoców oraz owoce zarówno latem, jak i wczesną jesienią. Owoce z objawem żerowania gąsienic nie nadają się do sprzedaży, obniżając plon handlowy. Gąsienice tej grupy motyli są obecne w sadzie przez cały sezon wegetacyjny. Groźne są zarówno gąsienice pierwszego pokolenia, pojawiające się jeszcze przed kwitnieniem, jak również późniejszych generacji żerujące latem. Gąsienice pierwszego pokolenia mogą uszkadzać rozety liściowe oraz zawiązki owoców i powodować nieraz znaczne obniżenie plonu. Kolejne pokolenia uszkadzają owoce, które łatwo mogą zostać zainfekowane przez grzyby patogeniczne. Ślady żerowania gąsienic znacznie pogarszają również jakość plonu, który nie nadaje się już do sprzedaży jako jabłka deserowe. Konieczna jest zatem systematyczna obserwacja sadu oraz monitoring obecności i liczebności motyli, by w czasie sezonu skutecznie chronić owoce. Zwalczanie zwójkówek jest trudne, gdyż w sadach zazwyczaj występuje jednocześnie kilka gatunków o odmiennym cyklu życiowym, co skutkuje obecnością w sadzie gąsienic w różnych stadiach rozwoju. W ostatnich latach sadownicy potwierdzają, że największe zagrożenie stwarzają następujące gatunki:

 • Zwójka bukóweczka (Pandemis heparana)
 • Zwójka siatkóweczka (Adoxophyes orana)
 • Wydłubka oczateczka (Spilonota ocellana)
 • Zwójka różóweczka (Archips rosanus)
 • Owocówka jabłkóweczka (Cydia pomonella)

Właściwa strategia ochrony powinna opierać się na częstych lustracjach sadu pod kątem obecności zwójek poszczególnych gatunków, odławianie motyli zwójek na pułapki feromonowe, prawidłowe ustalenie terminu zabiegu oraz właściwy dobór efektywnych preparatów.

Nowa substacja czynna

Emamektyna to jeden z 8 związków należących do avermektyn, powstałych w wyniku fermentacji mikroorganizmów glebowych Streptomyces avermitilis. Jest to zupełnie nowa substancja czynna zarejestrowana w uprawach jabłoni do zwalczania zwójek, owocówki jabłkóweczki i gąsienic minujących liście. Jest ona pobierana przez gąsienice poprzez bezpośredni kontakt lub w wyniku żerowania. Bezpośrednio po pobraniu zostaje zaburzony przepływ elektronów w nerwach, co powoduje zwiotczenie mięśni, zaprzestanie żerowania i szybką śmierć gąsienicy.

Specyficzne zachowanie Affirm w roślinie:

 • Affirm bardzo szybko – już w czasie 1-2 godzin od zabiegu – wnika do owoców, liści oraz pędów, zabezpieczając je na długo przed atakiem szkodników
 • Preparat pobrany przez roślinę jest zabezpieczony przed zmywaniem przez deszcz czy rozkład przez promienie UV
 • Preparat pozostały na powierzchni rośliny szybko ulega całkowitemu rozkładowi
 • Krótkie zaleganie na powierzchni rośliny wpływa na zwiększenie selektywności preparatu wobec organizmów pożytecznych

Insektycyd Affirm 095 SG - depozyt w tkankach 

Specyficzne działanie na gąsienice:

 • Affirm wykazuje szybkie i silne działanie żołądkowe. Larwa przerywa żerowanie od 1 do 4 godzin po zabiegu
 • Affirm wykazuje silne, choć krótkotrwałe działanie kontaktowe
 • Affirm wykazuje długotrwałą dobrą skuteczność dzięki działaniu wgłębnemu i depozytowi w tkankach rośliny. Preparat działa od 7 do 14 dni
 • Affirm działa skutecznie na wszystkie stadia larwalne (od fazy czarnej główki, aż do końca żerowania)

Insektycyd Affirm 095 SG - zwalcza gąsienice  

Selektywność wobec organizmów pożytecznych:

Affirm przeznaczony jest wyłącznie do zwalczania gąsienic motyli z rodziny zwójkowatych i minujących liście, nie wykazuje działania na roztocza, miniarki i mączliki. Z uwagi na krótki okres rozpadu substancji czynnej pozostającej na powierzchni roślin, środek nie powoduje istotnych szkód w populacjach organizmów pożytecznych.
Preparat Affirm jest niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających, nie wolno go stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać też w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek. Nie stosować w sadzie, kiedy występują kwitnące chwasty.

Insektycyd Affirm 095 SG - selektywność wobec organizmów pożytecznych

Wyjątkowa skuteczność:

 • Affirm wykazuje odmienny mechanizm działania niż inne środki przeznaczone do zwalczania motyli z rodziny zwójkowatych
 • Nie stwierdzono występowania odporności krzyżowej z innymi środkami przeznaczonymi do zwalczania motyli
 • Affirm jest zalecany i niezbędny przy planowaniu prawidłowej rotacji środków oraz opracowywaniu strategii ochrony

Bardzo niski poziom pozostałości:

Emamektyna – substancja czynna preparatu Affirm – wykazuje działanie już przy bardzo niskiej dawce, zwalcza gąsienice w dawce zaledwie 28,5 g substancji czynnej na hektar. Okres działania preparatu trwa 7-14 dni, a jednocześnie poziom pozostałości w owocach jest bardzo niski. Zazwyczaj już po 3 dniach od zabiegu poziom pozostałości środka wykrywany w roślinach jest niższy niż jego dopuszczalna norma w jabłkach.

Tak niski poziom pozostałości jest niezwykle istotny dla producentów jabłek deserowych kierowanych na eksport oraz do sieci handlowych.

Program ochrony sadów