Revus® 250 SC

Wysoka efektywność w zwalczaniu zarazy ziemniaka doceniona przez Euroblight

  • Perfekcyjne działanie mandipropamidu - SIŁA MANDI
  • Działa wgłębnie, tworzy solidną warstwę ochronną uniemożliwiając infekcję zarazy
  • Chroni nowe przyrosty liści
  • Najwyższa odporność na zmywanie przez deszcz
  • Dawka: 0,6 l/ha, maksymalnie 3 zabiegi w sezonie
  • Zastosuj, gdy rośliny zakryją międzyrzędzia

(*Euroblight – grupa niezależnych naukowców i wiodących ekspertów, specjalizujących się w zagadnieniach związanych z ochroną ziemniaka przed zarazą ziemniaka i alternariozą w całej Europie:www.euroblight.net)

Revus® 250 SC

Środek grzybobójczy w formie zawiesiny do stosowania głównie zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka oraz pomidorów gruntowych przed chorobami grzybowymi.

Zastosowania

Środek grzybobójczy, wysoce selektywny koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu wgłębnym i kontaktowym, do stosowania głównie zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka oraz pomidorów gruntowych przed chorobami grzybowymi.

Substancje czynne

mandipropamid ((RS)-2-(4-chlorofenylo)-N-[3-metoksy-4-(prop-2-ynylooksy)fenyloetylo]-2-(prop-2-ynylooksy)acetamid; związek z grupy amidów)

Program ochrony ziemniaka