Affirm 095 SG

play_circle
Ważna informacja w sprawie zwalczania tantnisia krzyżowiaczka

Affirm 095 SG - mistrzowskie zwalczanie gąsienic motyli w roślinach kapustnych

tantniś affirm warzywa
play_circle
Jak szybko działa Affirm na tantnisia?
Większość klientów nie chce kupować produktów, które posiadają jakiekolwiek uszkodzenia, w tym przez gąsienice. Praktycznie każde widoczne uszkodzenie dyskwalifikuje produkt zarówno jako towar na „świeży rynek” czy z przeznaczeniem do przetwórstwa.
gąsiennica w kapuście affirm

CO MOŻE ZROBIĆ PRODUCENT?

Przede wszystkim należy skrupulatnie i dość często lustrować plantację i monitorować loty motyli, najlepiej używając pułapek (np. feromonowych). Po złapaniu pierwszych osobników dorosłych na pułapce należy przygotować się do ochrony roślin przed gąsienicami. Należy pamiętać, że motyle natychmiast po rozpoczęciu lotów są dojrzałe płciowo i mogą składać jaja. Gąsienice wylęgające się z tych jaj mogą szybko spowodować znaczne szkody. Dlatego częsta i uważna lustracja plantacji jest bardzo ważna, tym bardziej że szkodniki mogą się szybko rozwijać.

Ważne jest, aby chcąc zapobiegać uszkodzeniom przez gąsienice, przeprowadzić zabieg jak najszybciej po zauważeniu jaj, najlepiej w okresie wylęgania się larw, tuż po przekroczeniu progu szkodliwości.

ZWALCZANIE GĄSIENIC PRZY JEDNOCZESNYM ZACHOWANIU RÓWNOWAGI BIOLOGICZNEJ

Substancja aktywna Affirm (benzoesan emamektyny) zalicza się do awermektyn i jest pochodzenia naturalnego. Syngenta wyodrębniła tę substancję aktywną z metabolitów powstałych w wyniku fermentacji mikroorganizmów glebowych Streptomyces avermitilis. W uprawach sadowniczych produkt ten jest z powodzeniem stosowany już od wielu lat (od 2011 r.). 

W porównaniu z pyretroidami czy neonikotynoidami Affirm jest bardziej selektywny. Oznacza to, że jest mniej szkodliwy dla organizmów pożytecznych do których należą m.in, pasożytnicze błonkówki, złotookowate, biedronkowate czy bzygowate. Pożyteczne organizmy mają duże znaczenie dla utrzymania liczebności wielu szkodników na poziomie poniżej progu szkodliwości. Dzięki selektywnemu działaniu Affirm jest praktycznie nieszkodliwy dla organizmów pożytecznych i tym samym pozwala utrzymać równowagę biologiczną na plantacji. Umożliwia ona lepsze kontrolowanie liczebności innych szkodników. 

Selektywność Affirm polega na niskiej toksyczności substancji aktywnej oraz szybkim wnikaniu w głąb liścia. Praktycznie kiedy tylko roztwór preparatu wyschnie na liściu, przestaje być on szkodliwy dla pożytecznych organizmów. W przypadku wczesnego zastosowania Affirm wytwarza się lepsza równowaga między szkodnikami a pożytecznymi organizmami. Im dłużej zostanie ona utrzymana, tym lepiej dla uprawy.

JAK DZIAŁA AFFIRM?

Jak działa Affirm

ZNACZENIE AFFIRM W ZAPOBIEGANIU POWSTAWANIA ODPORNOŚCI

Ryzyko uodpornienia się szkodników na środki ochrony roślin zawsze istnieje. Do powstania odporności dochodzi przy niewłaściwym stosowaniu środków z tej samej grupy chemicznej. Ryzyko jest tym większe im bardziej dana substancja aktywna czy grupa chemiczna jest podatna na powstanie odporności oraz im częściej jej używamy, zwłaszcza bez prawidłowej rotacji. W dzisiejszych czasach, kiedy mamy do dyspozycji coraz mniej środków, każda kolejna utrata substancji aktywnej (wskutek uodpornienia) może mieć poważne skutki dla każdego producenta. Dlatego niezwykle istotne jest, aby w zwalczaniu gąsienic stosować środki z różnych grup chemicznych, do tego koniecznie w rotacji. 

Preparat Affirm na bazie benzoesanu abamektyny jest wyjątkowym środkiem ochrony roślin. Jest jedynym zarejestrowanym produktem z tej grupy chemicznej do zwalczania gąsienic motyli. Affirm nie wykazuje także odporności krzyżowej z innymi preparatami zwalczającymi gąsienice. 

Stosowanie Affirm pozwala skutecznie zwalczać te szkodniki a jednocześnie używanie go w rotacji z innymi preparatami zapobiega powstawaniu odporności i tym samym wspiera zachowanie szerokiego spektrum skutecznych insektycydów. Obecnie jest to bardzo ważne.

Tablica rejestracyjna Affirm - kliknij, aby pobrać!

REJESTRACJA AFFIRM 095 SG

UWAGA

W związku z dopuszczeniem do stosowania w marcu na opakowaniu może nadal brakować etykiety informującej o zastosowaniu na warzywach (W4). Affirm można jednak stosować na warzywach, ale należy postępować według instrukcji na etykiecie

POZOSTAŁOŚCI – WAŻNY PARAMETR W NOWOCZESNEJ PRODUKCJI WARZYW

Pozostałości środków ochrony roślin są bardzo ważną cechą jakościową warzyw i owoców. Wymagania sieci handlowych i zakładów przetwórczych w tej kwestii w ostatnich kilku latach wzrosły i stały się bardzo restrykcyjne.

Warto wiedzieć, że Affirm jest dopasowany do nowoczesnej produkcji, a jego pozostałości, pomimo długiego okresu działania a krótkiej karencji, są bardzo niskie a w ciągu kilku dni zerowe. 

Affirm:

  • działa 7-14 dni (w zależności od tempa wzrostu rośliny), 
  • karencja to tylko 3 dni (krócej niż okres działania!), 
  • pozostałości poniżej progu oznaczalności (<0,01 mg/kg) - zazwyczaj 3 do 7 dni od zastosowania. 

Affirm zastosowany 3-7 dni przed zbiorem nie jest wykrywalny w owocach i warzywach !

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA AFFIRM

Affirm verdeling in blad
  • Stosować już od najwcześniejszych stadiów rozwoju gąsienic.
  • Stosować maksymalnie do 2 razy w sezonie, z przerwą co najmniej 7 dni. 
  • Okres karencji to tylko 3 dni, co pozwala stosować Affirm na krótko przed zbiorem.
  • W uprawach pokrytych woskiem należy dodawać środek zwiększający przyczepność lub zwilżacz
  • Najlepiej stosować Affirm bez mieszania go z innymi środkami ochrony roślin czy nawozami
  • Większa ilość wody (400 l) pomaga dokładniej nrozprowadzić produkt na liściach.
  • Przed zastosowaniem Affirm uważnie przeczytaj instrukcje stosowania na etykiecie.