Badania potwierdzające skuteczność działania Affirm

Po dwukrotnym zastosowaniu Affirm, w doświadczeniu zaobserwowano zdecydowane ograniczenie wystepowania tantnisia na brokule  (ilość larw na 24 roślinach) oraz uszkodzeń liści (% uszkodzonych liści), w porównaniu do kombinacji kontrolnej oraz standardu. Ocenę prowadzono 7 dni po drugim zabiegu.
Tantnis