Orondis® Evo Pack

Kompletny

Fungicyd Orondis Evo Pack - Kompletny - Doskonałe rozwiązanie fungicydowe

Powstałe z połączenia

Fungicyd Orondis Evo Pack - Kompletny - Powstałe z połączenia

Zastosowanie

Solidny

Orondis Evo Pack łączy w sobie nowy, wyjątkowo skuteczny mechanizm działania oksatiapiproliny wpływający na cykl rozwojowy patogena, z korzyściami płynącymi z Technologii Amistar.

Fungicyd jest wyjątkowo skuteczny przeciwko mączniakom rzekomym.

Występowanie mączniaka rzekomego sałaty (%)

Holandia 2021; doświadczenie polowe

Fungicyd Orondis Evo Pack - Solidny - Występowanie mączniaka rzekomego sałaty

*Produkt porównawczy: – oksatiapiprolina (30 g/l) + bentiowalikarb (70 g/l) w dawce 0,5 l ha

Silny

CEBULA - ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Orondis Evo Pack zapewnia skuteczną ochronę cebuli przed mączniakiem rzekomym, alternariozą oraz szarą pleśnią (zgnilizna szyjki).

 
Orondis Plus - logo
Amistar - logo
DAWKA 0,2 l/ha 0,8 l/ha
TERMIN STOSOWANIA od 3 liścia (BBCH 13) do 7 dni przed zbiorem od fazy 4 liścia do końca wykształcania cebul na zbiór (BBCH 14-48)
MAKSYMALNA LICZBA ZABIEGÓW 3 3
ODSTĘP MIĘDZY ZABIEGAMI 7 dni 7 dni
Fungicyd Orondis Evo Pack - Silny - Cebula

SAŁATA – ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Orondis Evo Pack efektywnie broni sałatę przed mączniakiem rzekomym, szarą pleśnią, zgnilizną twardzikową i mączniakiem prawdziwym.

 
Orondis Plus - logo
Amistar - logo
DAWKA 0,15 l/ha 0,8 l/ha
TERMIN STOSOWANIA od 5 liścia (BBCH 15) do fazy, gdy główka osiągnęła typową wielkość i kształt (BBCH 49), do 7 dni przed zbiorem rośliny uprawnej od fazy początku rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główka osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 41-49)
MAKSYMALNA LICZBA ZABIEGÓW 2 2
ODSTĘP MIĘDZY ZABIEGAMI 7 dni 7 dni
Fungicyd Orondis Evo Pack - Silny - Sałata

Orondis® Evo Pack – podstawowe informacje

 
Orondis Plus - logo
Amistar - logo
ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH oksatiapiprolina 100 g/l Technologia Amistar 250 g/l
FORMULACJA koncentrat do sporządzania zawiesiny olejowej (OD) koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC)
ZWALCZANE CHOROBY CEBULI, CZOSNKU I SZALOTKI mączniak rzekomy cebuli mączniak rzekomy cebuli, alternarioza cebuli, szara pleśń (zgnilizna szyjki)
ZWALCZANE CHOROBY SAŁATY mączniak rzekomy sałaty mączniak rzekomy sałaty, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy
CHRONIONE UPRAWY cebula, szalotka, czosnek, sałata (w uprawie polowej)
DZIAŁANIE zapobiegawcze zapobiegawcze i wczesnointerwencyjne