Voliam®

Voliam® – mocne strony

  • Szybkie zaprzestanie żerowania larw zapewnia niemal natychmiastową ochronę roślin.
  • Niezawodna kontrola, nawet w bardzo wczesnym stadium larwalnym.
  • Stosowany w niskich dawkach w czasie składania jaj, zapobiega wzrostowi populacji szkodników.
  • Odporność na zmywanie i wysoka fotostabilność.
  • Wysoka wydajność w szerokim zakresie temperatur.
  • Bezpieczny dla upraw i konsumentów.

Voliam® poprzez swoje właściwości fizyczne i chemiczne oraz wysoką aktywność owadobójczą zapewnia długotrwałą kontrolę szkodników i wyjątkową ochronę upraw.

Dla plantatorów to:

  • Wysoka efektywność zabiegu.
  • Duża elastyczność czasu aplikacji.
  • Niezawodna ochrona.
Voliam - butelka

Voliam® – podstawowe informacje

Rodzaj preparatu: Insektycyd
Substancja czynna: Chlorantraniliprol – 200 g/l
Formulacja SC: Koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą
Chronione uprawy: Ziemniaki, jabłonie, kapusta głowiasta biała, czerwona i włoska, kukurydza, grusza, śliwa, winorośl
Działanie: Zwalczania larw i chrząszczy stonki ziemniaczanej w ziemniakach, owocówki jabłkóweczki i zwójkówek w jabłoniach i gruszach, owocówka śliwkóweczka w śliwach, gąsienic bielinka rzepnika, piętnówki kapustnicy oraz tantnisia krzyżowiaczka w kapustach, kalafiorach i brokułach, bielinek rzepnik i błyszczka jarzynówka w cykorii, omacnica prosowianka w kukurydzy, zwójki w winorośli
Dostępne opakowania: 0,5 l oraz 0,1 l