Atlas chorób

Atlas-Chorób - Choroby zbóż

Choroby zbóż

Zboża są dominującą w Polsce grupą uprawianych roślin, stanowiąc podstawę bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz bazę pokarmową dla hodowli zwierząt. Jednak wyprodukowanie odpowiedniej ilości plonu dobrej jakości nie jest proste, ponieważ liczne choroby zbóż stanowią niebezpieczeństwo dla upraw, a ponadto są bezpośrednim zagrożeniem dla konsumentów: ludzi oraz skarmianych zwierząt.

Atlas-Chorób - Choroby rzepaku

Choroby rzepaku ozimego

Rzepak to podstawowy gatunek oleisty uprawiany w Polsce. Ma on wysokie wymagania co do warunków uprawy, a ponadto jest atakowany przez wiele patogenów. Choroby rzepaku ozimego mogą spowodować poważne straty plonu – zarówno pod względem wysokości źdźbeł, jak i w wielu przypadkach pogorszonej jakości zebranego ziarna. Wymusza to stosowanie licznych zabiegów ochronnych i powoduje duże użycie fungicydów – szczególnie wtedy, kiedy brakuje odmian odpornych na poszczególne patogeny.

Atlas-Chorób - Choroby buraka

Choroby buraka cukrowego

Burak cukrowy jest jednym z najważniejszych gatunków polowych, uprawianych w Polsce. Jednak także jego uprawy są celem ataku wielu patogenów. Choroby buraka cukrowego powodują wymierne straty finansowe, związane ze zmniejszeniem uzyskiwanych plonów i pogorszeniem ich jakości. Warto więc poznać przeciwnika, z którym planuje się walczyć.

Atlas-Chorób - Choroby ziemniaka

Choroby ziemniaka

Ziemniaki to jeden z gatunków będących podstawą diety człowieka. Jednak uprawa tego warzywa jest wymagająca, a na wielkość i jakość uzyskanego plonu ma wpływ wiele czynników, takich jak pogoda, warunki glebowe czy szkodniki, które mogą zniszczyć wysiłek rolnika. Ważną rolę odgrywają też liczne choroby, które porażają zarówno część nadziemną, jak i podziemną roślin.

Atlas-Chorób - Choroby słonecznika

Choroby słonecznika

Słonecznik zwyczajny (Helianthus annuus) to coraz popularniejszy gatunek użytkowy, choć i jego odmiany ozdobne cieszą się niezmiennie wysokimi notowaniami. Odmiany użytkowe uprawiane są ze względu na nasiona, które mają szerokie zastosowanie – począwszy od produkcji oleju, przez produkcję przekąsek i dodatek do żywności (piekarnictwo, cukiernictwo), aż do surowca służącego do produkcji kiszonek i zielonki oraz śruty stosowanej w żywieniu bydła.