Atlas chwastów

Choroby

Chwasty w kukurydzy

Chwasty w kukurydzy są poważnym problemem w początkowych fazach rozwoju. Trzeba pamiętać, że kukurydza to gatunek ciepłolubny, wysiewany i kiełkujący późno. W dodatku charakteryzuje się bardzo wolnym tempem wzrostu początkowego. Dlatego należy dokładnie oczyścić pole przed wschodami kukurydzy, a później regularnie zwalczać zachwaszczenie. Które chwasty kukurydzy są najgroźniejsze?

Choroby

Chwasty w rzepaku

Chwasty w rzepaku ozimym i jarym obejmują szeroką grupę roślin niepożądanych (od chabra bławatka po miotłę zbożową), ale także samosiewy zbóż i innych gatunków uprawnych. Rzepak jest narażony na konkurencje faktycznie od momentu siewu i kiełkowania. Co stosować do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych? Jak przebiega zwalczanie chwastów w rzepaku?

Choroby

Chwasty w zbożu

Chwasty w zbożach ozimych często zwalcza się jeszcze jesienią, gdyż największą szkodę czynią w początkowych fazach rozwoju roślin uprawnych. Jednocześnie zwalczanie chwastów w tym okresie jest efektywniejsze, gdyż w fazie siewki są bardziej wrażliwe na środki ochrony roślin. Dotyczy to zdecydowanej większości gatunków – od miotły zbożowej po chabra bławatka i wyczyńca polnego. Oczywiście pomimo tego zabiegi ochronne stosuje się również w późniejszym okresie (np. wczesną wiosną) Które z chwastów w zbożu są najgroźniejsze? Jak właściwie korzystać ze środków ochrony