Chwasty w kukurydzy

Chwasty w kukurydzy są poważnym problemem w początkowych fazach rozwoju. Trzeba pamiętać, że kukurydza to gatunek ciepłolubny, wysiewany i kiełkujący późno. W dodatku charakteryzuje się bardzo wolnym tempem wzrostu początkowego. Dlatego należy dokładnie oczyścić pole przed wschodami kukurydzy, a później regularnie zwalczać zachwaszczenie. Które chwasty kukurydzy są najgroźniejsze?

Jak i kiedy zwalczać chwasty w uprawie kukurydzy?

Zwalczanie chwastów przeprowadza się jeszcze przed siewem rośliny uprawnej lub po siewie, ale przed wschodami. Siew kukurydzy najlepiej wykonywać na oczyszczonym polu. W praktyce zadaniem rolnika w tym przypadku jest zapobieganie rozwojowi chwastów w okresie wschodów kukurydzy do fazy 6-8 liścia, gdyż, co ważne, kukurydza ma wolny wzrost początkowy. W dodatku proces jest mocno uzależniony od temperatury. Niskie temperatury po siewie kukurydzy opóźniają wschody, a później przekładają się na tempo rozwoju. Tymczasem w takich warunkach wiele gatunków chwastów się dobrze rozwija. Rosnące chwasty konkurują o wodę i światło, a poza tym ograniczają dostępność składników pokarmowych. Kukurydza znajdująca w kolejnych fazach rozwoju znosi konkurencję. Na pewnym etapie chwasty w kukurydzy przestają mieć znaczenie.

Chwasty kukurydzy – które stanowią zagrożenie dla rośliny uprawnej?

W uprawie kukurydzy występuje kilkadziesiąt gatunków chwastów, obejmuje to zarówno chwasty dwuliścienne, jak również jednoliścienne. Do ostatniej grupy zalicza się m.in. perz właściwy i chwasty prosowate, które, choć nie są trudne do zwalczania, wymagają nakładu środków i pracy. Na perz właściwy często stosuje się herbicydy doglebowe. Z tej metody ochrony korzysta się także przed wschodami kukurydzy. Chwastnica jednostronna często pojawia się na polu później niż inne chwasty, co niesie konieczność dodatkowego zabiegu. Sprzyja jej duża wilgotność gleby.

Inne groźne chwasty kukurydzy to komosa biała, ostrożeń polny, szarłat szorstki, rdest plamisty, przytulia czepna, gwiazdnica pospolita, psianka czarna, skrzyp polny, powój polny, rdest powojowy i miotła zbożowa. Pierwszy wymieniony gatunek, komosa biała, występuje niemalże na wszystkich plantacjach kukurydzy w kraju. Należy do grupy chwastów jednorocznych dwuliściennych.

Do "nieoczywistych", ale groźnych chwastów dwuliściennych zalicza się psianka czarna. Kiełkuje późno, nie osiąga dużych rozmiarów, ale w nasieniu 0,5-1 sztuki na m² może doprowadzić do zagłuszenia kukurydzy. Rdest powojowy, znany także jako rdestówka powojowata, rzadko kiedy jest chwastem dominującym. Natomiast w pewnych warunkach może spowodować silne ograniczenie światła, które sprawi, że kukurydza przestanie się rozwijać.

Jak widać w wykazie gatunkowym ochrona kukurydzy obejmuje jednoroczne, jak i wieloletnie chwasty.

Zwalczanie chwastów w kukurydzy – jak korzystać ze środków ochrony roślin?

Herbicydy do zwalczania chwastów dobiera się ze względu na konkretną grupę roślin (jednoliścienne/dwuliścienne), gatunek, a także termin wykonywania zabiegu. Przykładowo do powschodowego zwalczania chwastów stosuje się substancje aktywne należące do grupy pochodnych sulfonylomocznika.

Czasem konieczne jest wspomaganie się herbicydem stosowanym nalistnie. Chwasty w kukurydzy w szczególności warto zwalczać taką metodą w warunkach suszy, gdy środki chwastobójcze doglebowe zawodzą. Jednocześnie ogranicza to rozwój chwastów tworzących silny i głęboki system korzeniowy.

Stosowanie herbicydów – główne zasady:

  • Każdy środek chwastobójczy powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami producenta. Dlatego należy sprawdzać informacje dotyczące produktu i działać z zachowaniem bezpieczeństwa. Duże znaczenie mają optymalne dawki herbicydów. Substancje czynne w nadmiernym rozcieńczeniu mogą nie zadziałać na chwasty w kukurydzy, w dużym stężeniu generują niepotrzebne straty.
  • Korzystne warunki do wykonania zabiegu ochronnego to pochmurna, bezdeszczowa i bezwietrzna pogoda. Warto zwrócić uwagę na optymalne temperatury działania preparatów. Każda substancja aktywna ma zakres temperatur, w których wykazuje dużą efektywność. Należy unikać skrajności – zimna i upałów. Ich skuteczność w takich warunkach maleje.
  • Środki chwastobójcze zaleca się stosować naprzemiennie, tzn. kolejno korzystać z substancji aktywnych należących do różnych grup. To ogranicza ryzyko nabrania przez chwasty mechanizmów odpornościowych. Jako przykład warto podać szybko uodparniającą się miotłę zbożową.

Chwastnica jednostronna, psianka, perz i inne chwasty konkurują z kukurydzą o składniki pokarmowe i inne zasoby. Niezwalczane w początkowym okresie rozwoju kukurydzy prowadzą do znacznego obniżenia plonu.