Atlas Szkodników

Choroby

Szkodniki kukurydzy

Szkodniki kukurydzy to liczna grupa obejmująca kilkadziesiąt gatunków. W praktyce jednak „tylko” kilkanaście z nich ma realne znaczenie gospodarcze i może powodować odczuwalny spadek plonu. Bezpośrednie metody zwalczania agrofagów polegają na stosowaniu insektycydów. Ponadto stosuje się szeroko zakrojone działania profilaktyczne, obejmujące m.in. płodozmian i używanie wysokiej jakości materiału siewnego.

Choroby

Szkodniki rzepaku

Szkodniki w rzepaku to poważny problem, dlatego tylko kompleksowa ochrona insektycydowa pozwala poradzić sobie z nim szybko i skutecznie. W zasadzie, zaprawianie nasion, czyli pierwsze działania zapobiegawcze, podejmuje się jeszcze przed siewem. Później regularnie wykonuje się zabiegi z użyciem środków ochrony. Na rzepaku może żerować nawet 30 gatunków szkodników, z czego około jedna trzecia stanowi poważne zagrożenie i ma zasadniczy wpływ na wysokość uzyskiwanych plonów. Które szkodniki rzepaku stanowią faktyczne zagrożenie?

Choroby

Szkodniki zbóż

Szkodniki w zbożu to szeroka grupa, która w dodatku sukcesywnie się powiększa. Obejmuje głównie owady. Poszczególne gatunki wpływają na plon, czyniąc bezpośrednie szkody lub osłabiając rośliny. W dodatku szkodniki zbożowe często przyczyniają się do występowania chorób. Wiele ze szkodliwych organizmów ma faktyczne znaczenie ekonomiczne.

Choroby

Szkodniki ziemniaka

Szkodniki ziemniaka dokonują bezpośrednich strat w plonie, ale jednocześnie zwiększają ryzyko wystąpienia groźnych chorób. Żerują na częściach nadziemnych oraz na bulwach. Niezwalczane mogą doprowadzić do znacznych strat, a nawet całkowitego zniszczenia plonów. Szkodniki ziemniaka to nie tylko powszechnie znana i spotykana stonka ziemniaczana. Uprawom zagraża znaczenie więcej agrofagów. Jakie gatunki uchodzą na największe zagrożenie? Jaki szkody wyrządzają?