You are here

Boxer. Pies na miotłę.

Analiza przypadku

Na części plantacji obserwujemy bardzo niską skuteczność nowego produktu Traxos 050 EC na wyczyńca polnego (pszenica ozima, zabieg wiosenny, pełna dawka 1,2 l/ha). Inna część pola potraktowana preparatem Axial 50 EC również w pełnej dawce i skuteczność również okazuje się bardzo niska.

Dlaczego tak się stało? Dwa dobre produkty o działaniu nalistnym, a skuteczność słaba... Analiza historii pola pokazuje, że pojawy ognisk kompensacji wyczyńca polnego obserwowano już od 5-6 lat, a w poprzednich latach zrezygnowano ze stosowania produktu opartego o fenoksaprop-P-etylu ze względu na brak osiągania wystarczającej skuteczności.

Od pewnego czasu w gospodarstwie stosuje się doglebowe zabiegi jesienne (herbicydy zawierające DFF, flufenacet), które w sprzyjających warunkach dają bardzo przyzwoite rezultaty. Jednak w danym roku sucha jesień sprawiła, że skuteczność tych zabiegów była niewystarczająca, dlatego zastosowano Traxos 050 EC (25l g/l pinoksadenu, 25 g/l klodinafopu) oraz Axial 50 EC na wiosnę.

Jak może brzmieć diagnoza i zalecenia dla takiego pola?

  • Stop odporności - analiza przypadkuNa danych polach w zabiegach wiosennych nie zalecać herbicydu Axial 50 EC ani preparatu Traxos 050 EC, ze względu na wysoki poziom odporności na grupę A (nie zalecać też graminicydów z grupy FOP w uprawach następczych).
  • Stosować preparaty jesienne doglebowe jako podstawowe źródło zwalczania wyczyńca, ewentualnie wiosną zabiegi poprawkowe herbicydami z grupy B.
  • Wykonać testy na odporność w celu określenia stopnia odporności dla poszczególnych grup chemicznych.
  • Jeśli potwierdzi się odporność na substancje z innych grup chemicznych, nie stosować preparatów o tym mechanizmie działania.
  • Wprowadzić zmiany w systemie agrotechniki w celu zmniejszenia potencjału nasion wyczyńca w glebie (np. zmienić płodozmian ze zwiększoną ilością upraw w celu poszerzenia możliwości stosowania innych grup chemicznych).