Jak radzą sobie z odpornością na świecie

Jak radzą sobie z odpornością na świecie

W różnych krajach odporność dotyczy różnych gatunków i różnych upraw. W Europie ze względu na znaczenie zbóż właśnie w tej grupie upraw obserwuje się najwięcej odporności. Problem dotyczy przede wszystkim chwastów jednoliściennych, chwasty dwuliścienne nie stanowią aż tak dużego problemu.

Odporność w Niemczech

W Niemczech największe problemy są z wyczyńcem (zachodnia część kraju) oraz miotłą zbożową (wschód).

Stop odporności - odporność w Niemczech
Źródło: 25th German Conference on weed Biology and weed control, 434,2012 p.89-101

Powierzchnia uodpornień w Niemczech:
Wyczyniec: 200-250 tys. ha
Miotła: 100-150 tys. ha

Koszt dostosowania programów herbicydowych - ok. 15-25 mln Euro

 

Przykład z Polski:
I) tylko jesień: Boxer 800 EC + Flufenacet lub Traxos 50EC = 120-160 PLN
II) jesień + wiosna (Axial 50EC/Avoxa 50EC/Traxos 50EC) = 300-350 PLN
III) jesień + jesień + wiosna = 450-500 PLN

Odporność we Francji

We Francji głównym problemem są życice i wyczyniec, pojawia się problem ze stokłosami, uodpornienia również na grupy A i B.

Stop odporności - odporność we Francji

Źródło: COLUMA

Odporność w Wielkiej Brytanii (wyczyniec polny)

W Wielkiej Brytanii największe znaczenie gospodarcze ma odporność wyczyńca polnego. Ze względu na biologię chwasta i klimat występujący na Wyspach, jest to gatunek bardzo ekspansywny, zagłuszający resztę chwastów, uodporniony na grupy A i B.

Stop odporności - odporność w Wielkiej Brytanii 2002
Źródło: Agricultural Document Library Harefordshire University 2011
Stop odporności - odporność w Wielkiej Brytanii 2014
Źródło: Hull et al. (2014) Aspects of Applied Biology 127, 261-272

Odporność w Polsce

Występowanie biotypów miotły zbożowej odpornej na herbicydy sufonylomocznikowe (ALS)

Stop odporności - odporność w Polsce
Dane do 2014
Stop odporności - odporność w Polsce
Dane uzyskane za lata 2014-2018