Jak powstaje odporność?

Stop odpornosci - Jak powstaje odporność

Jak powstaje odporność?

Każdy herbicyd zwalcza chwasty w pewien określony sposób oddziałując na ich procesy

Stop odpornosci - Jakie gatunki chwastów są odporne na działanie herbicydów

Chwasty odporne na działanie herbicydów

W różnych krajach odporność dotyczy różnych gatunków i różnych upraw. W Europie ze

Stop odporności - Mechanizmy działania herbicydów

Mechanizmy działania herbicydów

Żeby ułatwić orientację w mechanizmach działania herbicydów, stworzono klasyfikację

Stop odpornosci - Rodzaje odporności

Rodzaje odporności

Odporność chwastów można podzielić na dwa rodzaje: odporność w miejscu działania (tzw