You are here

Pola Klasy S 2022 - baner zarejestruj się

Pola Klasy S Online

Gospodarstwo w Rogóźnie

Gleba: Płowa, klasa IIIa - V

 

Nowoczesne, duże gospodarstwo położone w województwie kujawsko-pomorskim w miejscowości Rogóźno Zamek. Założone przez Tadeusza Michalczyka, obecnie prowadzone jest przez syna Tomasza. Głównym zarządcą jest Marek Sokólski.

Na powierzchni 1 000 ha, na glebach płowych klasy IIIa-V, którymi dysponuje gospodarstwo, uprawiane są zboża – pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime oraz rzepak ozimy, buraki cukrowe i kukurydza. Gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję roślinną oraz chów trzody chlewnej. Zarządca z uwagą śledzi najnowsze osiągnięcia technologiczne i testuje nowe rozwiązania w gospodarstwie.

Dzięki otwartości na nowe projekty i dbałości w ich realizacji Gospodarstwo Rogóźno często prezentuje najbardziej złożone doświadczenia Syngenta. Współpraca z Syngenta trwa nieprzerwanie od roku 2004, co daje Gospodarstwu miano najstarszego obecnego partnera pokazów polowych.

Galeria zdjęć

 

Gospodarstwo w Rogóźnie

Relacje z pól:

 

Wybierz sezon i sprawdź ochronę:

 

Odmiany pszenicy ozimej:
Delawar | SY Dubaj | Galerist | SY Landrich | SY Yukon | SY Cellist

Program ochrony pszenicy ozimej

I. Siew

Data siewu: 24.09.2020 r., Planowana obsada 280 szt/m2, Gleba: IVB

II. Program ochrony WARIANT I
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
31.03.2021 Avoxa Pak (Avoxa 50 EC + Aldaro 306 SE) 1,2 l/ha + 0,6 l/ha 29-32 Program ochrony pszenicy ozimej
 
Ochrona fungicydowa
T1 01.05.2021 Turbo Pak (Tern 750 EC + Plexeo 60 EC) 0,4 l/ha + 0,8 l/ha 31-32 Program ochrony pszenicy ozimej
T2 28.05.2021 Elatus Era 0,8 l/ha 37-39 Program ochrony pszenicy ozimej
T3 15.06.2021 metkonazol 48 g s.a./ha 61-65 Program ochrony pszenicy ozimej
protiokonazol 150 g s.a./ha
 
Regulacja wzrostu
11.04.2021 Moddus 250 EC 0,25 l/ha 25-29 Program ochrony pszenicy ozimej
01.05.2021 Moddus Start 250 DC 0,3 l/ha 31-32 Program ochrony pszenicy ozimej
chlorek chloromekwatu (CCC) 0,5 l/ha
 
Ochrona insektycydowa
planowany Karate Zeon 050 CS 0,1 l/ha 34-69 Program ochrony pszenicy ozimej
III. Program ochrony WARIANT II
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
11.10.2020 Boxer 800 EC 2 l/ha 10-13 Program ochrony pszenicy ozimej
pendimetalina + diflufenikan 600+60g s.a./ha
31.03.2021 Axial Komplett Pak (Axial Komplett 50 EC + Winnetou 20 WG) 1 l/ha + 0,02 kg 29-32 Program ochrony pszenicy ozimej
 
Ochrona fungicydowa
T1 01.05.2021 Turbo Pak (Tern 750 EC + Plexeo 60 EC) 0,4 l/ha + 0,8 l/ha 31-32 Program ochrony pszenicy ozimej
Unix 75 WG 0,6 kg/ha
T2 28.05.2021 Elatus Era 1 l/ha 37-39 Program ochrony pszenicy ozimej
T3 15.06.2021 metkonazol 48 g s.a./ha 61-65 Program ochrony pszenicy ozimej
protiokonazol 150 g s.a./ha
 
Regulacja wzrostu
11.04.2021 Moddus 250 EC 0,2 l/ha 25-29 Program ochrony pszenicy ozimej
01.05.2021 Moddus Start 250 DC + chlorek chloromekwatu (CCC) 0,3 l/ha + 0,5 l/ha 31-32 Program ochrony pszenicy ozimej
28.05.2021 Moddus Flexi 0,2 l/ha 37-39 Program ochrony pszenicy ozimej
 
Ochrona insektycydowa
15.06.2021 Karate Zeon 050 CS 0,1 l/ha 60-62 Program ochrony pszenicy ozimej

 
 

Nawożenie pszenicy ozimej

Data Produkt Dawka Azot Fosfor Potas Siarka
jesień bez nawożenia mineralnego nawożenie gnojowicą 18m3/ha 30      
08.03.2021 Yara Mila 20-7-10 450 kg/ha 90 31,5 45  
20.04.2021 Yara Sulfan N24S7 200 kg/ha 48     14
26.05.2021 Yara Sulfan N24S7 170 kg/ha 41     12
Opiekun Syngenta Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Bajdyty

dr Grzegorz Waleryś
Ekspert Techniczny Syngenta,
północno-wschodnia Polska

Doktor nauk rolniczych, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Z branżą rolniczą związany od 2002r. Początkowo jako agronom, następnie zarządzający przedsiębiorstwem rolnym a od 8 lat w Dziale Technicznym Syngenta.

Członek zespołu PDO dla woj. pomorskiego.

Polecenia naszych klientów

„Na naszych plantacjach Elatus Era efektywnie utrzymywał zdrowotność roślin przez okres 2 miesięcy!”

Jarosław Czeszewski
Gospodarstwo UTP RZD Minikowo
woj. kujawsko-pomorskie, powiat nakielski

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Odmiany pszenżyta:
Cappricia

Program ochrony pszenżyta

I. Siew

Data siewu: 24.09.2020 r., Planowana obsada 280 szt/m2 , Gleba: IVB

II. Program ochrony
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
01.10.2020 Boxer 800 EC 2 l/ha 10-12 Program ochrony pszenżyta
pendimetalina + diflufenikan 600+60 g s.a./ha
 
Ochrona fungicydowa
T1 29.04.2021 Tern 750 EC + Amistar Pro Pak (Amistar 250 SC + Pecari 300 EC) 0,4 l/ha + 0,6 l/ha + 0,5 l/ha 31-32 Program ochrony pszenżyta
T2 17.05.2021 Elatus Era 0,8 l/ha 37-39 Program ochrony pszenżyta
 
Regulacja wzrostu
w razie potrzeby dokrzewiania Moddus Start 250 DC 0,25 l/ha 25-29 Program ochrony pszenżyta
21.04.2021 Moddus Start 250 DC 0,5 l/ha 31-32 Program ochrony pszenżyta
 
Ochrona insektycydowa
17.05.2021 Karate Zeon 100 CS 0,075 l/ha 34-69 Program ochrony pszenżyta

 
 

Nawożenie pszenżyta

Data Produkt Dawka Azot Fosfor Potas Siarka
jesień bez nawożenia mineralnego nawożenie gnojowicą 18 m3/ha 30      
08.03.2021 Yara Mila 20-7-10 450 kg/ha 90 31,5 45  
20.04.2021 Yara Sulfan N24S7 400 kg/ha 48     14
26.05.2021 Yara Sulfan N24S7 170 kg/ha 41     12
Opiekun Syngenta Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Bajdyty

dr Grzegorz Waleryś
Ekspert Techniczny Syngenta,
północno-wschodnia Polska

Doktor nauk rolniczych, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Z branżą rolniczą związany od 2002r. Początkowo jako agronom, następnie zarządzający przedsiębiorstwem rolnym a od 8 lat w Dziale Technicznym Syngenta.

Członek zespołu PDO dla woj. pomorskiego.

Polecenia naszych klientów

„Na naszych plantacjach Elatus Era efektywnie utrzymywał zdrowotność roślin przez okres 2 miesięcy!”

Jarosław Czeszewski
Gospodarstwo UTP RZD Minikowo
woj. kujawsko-pomorskie, powiat nakielski

Odmiany jęczmienia Hyvido:
SY Baracooda | SY Galileoo | SY Dakoota

Program ochrony jęczmienia Hyvido

I. Siew

Data siewu: 23.09.2020 r., Planowana obsada 180 szt/m2 , Gleba: IVB

II. Program ochrony
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
01.10.2020 Boxer 800 EC 2 l/ha 12-13 Program ochrony jęczmienia Hyvido
pendimetalina + diflufenikan 600 + 60 g s.a./ha
planowany (wariant wiosenny) Axial Komplett (Axial Komplett 50 EC + Winnetou 20 WG) 1 l/ha + 0,02 kg/ha 31-37 Program ochrony jęczmienia Hyvido
 
Ochrona fungicydowa
T1 30.04.2021 Tern 750 EC + Unix 75 WG protiokonazol 0,4l/ha + 0,6kg/ha + 100g/ha s.a. 31-32 Program ochrony jęczmienia Hyvido
T2 17.05.2021 Elatus Era 0,8 l/ha 37-39 Program ochrony jęczmienia Hyvido
 
Regulacja wzrostu
21.04.2021 Moddus Start 250 EC 0,6 l/ha 30-31 Program ochrony jęczmienia Hyvido
17.05.2021 Moddus 250 EC + etefon 0,2 l/ha + 240 g s.a./ha 37 Program ochrony jęczmienia Hyvido
 
Ochrona insektycydowa
17.05.2021 Karate Zeon 100 CS 0,075 l/ha 34-69 Program ochrony jęczmienia Hyvido

 
 

Nawożenie jęczmienia Hyvido

Data Produkt Dawka Azot Fosfor Potas Siarka
jesień bez nawożenia mineralnego nawożenie gnojowicą 18m3/ha 30      
08.03.2021 Yara Mila 20-7-10 350 kg/ha 70 24,5 35  
20.04.2021 Yara Sulfan N24S7 250 kg/ha 60     18
17.05.2021 Yara Sulfan N24S7 175 kg/ha 42     12
Opiekun Syngenta Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Bajdyty

dr Grzegorz Waleryś
Ekspert Techniczny Syngenta,
północno-wschodnia Polska

Doktor nauk rolniczych, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Z branżą rolniczą związany od 2002r. Początkowo jako agronom, następnie zarządzający przedsiębiorstwem rolnym a od 8 lat w Dziale Technicznym Syngenta.

Członek zespołu PDO dla woj. pomorskiego.

Polecenia naszych klientów

„Na naszych plantacjach Elatus Era efektywnie utrzymywał zdrowotność roślin przez okres 2 miesięcy!”

Jarosław Czeszewski
Gospodarstwo UTP RZD Minikowo
woj. kujawsko-pomorskie, powiat nakielski

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Odmiany rzepaku:
Aganos | SY Glorietta | SY Cornetta | Solea | SY Floretta

Program ochrony rzepaku

I. Siew

Data siewu: 21.08.2020 r., Planowana obsada 40 szt/m2 , Gleba: IVB

II. Program ochrony Wariant I
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
21.08.2020 Colzor Trio 405 EC 3,5 l/ha 00 Program ochrony rzepaku
07.09.2020 Zetrola 100 EC 0,5 l/ha 12 Program ochrony rzepaku
 
Ochrona fungicydowa i regulacja
T1 18.09.2020 Toprex 375 SC 0,3 l/ha 14 Program ochrony rzepaku
T2 11.04.2021 Toprex 375 SC 0,35 l/ha 33 Program ochrony rzepaku
T3 11.05.2021 Amistar Gold Max 1 l/ha 59-60 Program ochrony rzepaku
 
Ochrona insektycydowa
07.09.2020 Karate Zeon 050 CS 0,125 l/ha od fazy 10 Program ochrony rzepaku
11.04.2021 Karate Zeon 050 CS 0,125 l/ha 33-35 Program ochrony rzepaku
08.05.2021 acetamipryd zgodnie z etykietą 57 Program ochrony rzepaku
24.05.2021 Karate Zeon 050 CS 0,125 l/ha 59-60 Program ochrony rzepaku
III. Program ochrony Wariant II - opóźniony zabieg T3
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
21.08.2020 Colzor Trio 405 EC 3,5 l/ha 00 Program ochrony rzepaku
07.09.2020 Zetrola 100 EC 0,5 l/ha 12 Program ochrony rzepaku
 
Ochrona fungicydowa i regulacja
T1 18.09.2020 Toprex 375 SC 0,3 l/ha 14 Program ochrony rzepaku
T2 11.04.2021 Toprex 375 SC 0,35 l/ha 33 Program ochrony rzepaku
T3 24.05.2021 Amistar Gold Max 1 l/ha 67 Program ochrony rzepaku
 
Ochrona insektycydowa
07.09.2020 Karate Zeon 050 CS 0,125 l/ha od fazy 10 Program ochrony rzepaku
11.04.2021 Karate Zeon 050 CS 0,125 l/ha 33-35 Program ochrony rzepaku
08.05.2021 acetamipryd zgodnie z etykietą 57 Program ochrony rzepaku
24.05.2021 Karate Zeon 050 CS 0,125 l/ha 59-60 Program ochrony rzepaku

 
 

Nawożenie rzepaku

Data Produkt Dawka Azot Fosfor Potas Siarka
22.08.2020 Yara Mila Viking N14 P14 K21 200 kg/ha 28 28 42  
03.03.2021 Yara Mila Viking N14 P14 K21 400 kg/ha 56 56 84  
18.03.2021 Yara Bela Sulfan N24 S6 545 kg/ha 131     33
Opiekun Syngenta Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Bajdyty

dr Grzegorz Waleryś
Ekspert Techniczny Syngenta,
północno-wschodnia Polska

Doktor nauk rolniczych, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Z branżą rolniczą związany od 2002r. Początkowo jako agronom, następnie zarządzający przedsiębiorstwem rolnym a od 8 lat w Dziale Technicznym Syngenta.

Członek zespołu PDO dla woj. pomorskiego.

Polecenia naszych klientów

„Na naszych plantacjach Elatus Era efektywnie utrzymywał zdrowotność roślin przez okres 2 miesięcy!”

Jarosław Czeszewski
Gospodarstwo UTP RZD Minikowo
woj. kujawsko-pomorskie, powiat nakielski

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Program ochrony kukurydzy

I. Program ochrony
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
wariant I,
14.05.2021
Lumax 537,5 SE 3,5 l/ha 00-09 Program ochrony kukurydzy
wariant II,
07.06.2021
Elumis 105 OD 1,5 l/ha 13-18  Program ochrony kukurydzy
wariant II,
07.06.2021
Gardo Gold Pak
(Gardo Gold 500 SE + Impreza Max 040 OD)
2,5 l/ha + 1 l/ha 12-14 Program ochrony kukurydzy

 
 
 
 
Opiekun Syngenta Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Bajdyty

dr Grzegorz Waleryś
Ekspert Techniczny Syngenta,
północno-wschodnia Polska

Doktor nauk rolniczych, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Z branżą rolniczą związany od 2002r. Początkowo jako agronom, następnie zarządzający przedsiębiorstwem rolnym a od 8 lat w Dziale Technicznym Syngenta.

Członek zespołu PDO dla woj. pomorskiego.

Polecenia naszych klientów

„Na naszych plantacjach Elatus Era efektywnie utrzymywał zdrowotność roślin przez okres 2 miesięcy!”

Jarosław Czeszewski
Gospodarstwo UTP RZD Minikowo
woj. kujawsko-pomorskie, powiat nakielski

Wybierz sezon i sprawdź ochronę:

 

Odmiany pszenicy ozimej:
SY 118764 | SY Dubaj | SY Landrich | SY Yukon | Findus | Arkadia

Program ochrony pszenicy ozimej

I. Siew

Data siewu: 24.09.2021 r., Planowana obsada 280 szt/m2

II. Program ochrony WARIANT 1 EKONOMICZNY
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
20.04.2022 Avoxa Pak (Avoxa 50 EC + Aldaro 306 SE) 1,2 l/ha + 0,6 l/ha 25-31 Program ochrony pszenicy ozimej
 
Ochrona fungicydowa
25.04.2022 Turbo Pak (Tern 750 EC + Plexeo 60 EC) 0,4 l/ha + 0,8 l/ha 31-32 Program ochrony pszenicy ozimej
T2 planowany Elatus Era 0,8 l/ha 37-39 Program ochrony pszenicy ozimej
T3 (opcjonalnie) metkonazol 48 g s.a./ha 61-65 Program ochrony pszenicy ozimej
protiokonazol 120 g s.a./ha
 
Regulacja wzrostu
25.04.2022 Moddus Start 250 DC 0,3 l/ha 30 Program ochrony pszenicy ozimej
chlorek chloromekwatu (CCC) 0,5 l/ha
 
Ochrona insektycydowa
planowany Karate Zeon 050 CS 0,1 l/ha 34-69 Program ochrony pszenicy ozimej
III. Program ochrony WARIANT 2 PREMIUM
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
07.10.2021 Boxer 800 EC 2 l/ha 09-11 Program ochrony ozimej
Activus 400 SC + Legato 500 SC 1,5 l/ha + 0,1 l/ha
20.04.2022 Axial Komplett Pak (Axial Komplett 50 EC + Winnetou 20 WG) 1 l/ha + 0,02 kg 25-31 Program ochrony pszenicy ozimej
 
Ochrona fungicydowa
25.04.2022 Turbo Pak (Tern 750 EC + Plexeo 60 EC) 0,4 l/ha + 0,8 l/ha 31-32 Program ochrony pszenicy ozimej
Unix 75 WG 0,6 kg/ha
T2 planowany Elatus Era 1 l/ha 37-39 Program ochrony pszenicy ozimej
T3 planowany metkonazol 48 g s.a./ha 61-65 Program ochrony pszenicy ozimej
protiokonazol 120 g s.a./ha
 
Regulacja wzrostu
w razie potrzeby dokrzewiania Moddus 250 EC 0,2 l/ha 25/29 Program ochrony pszenicy ozimej
18.04.2022 Moddus Start 250 DC 0,25 l/ha 30 Program ochrony pszenicy ozimej
chlorek chloromekwatu (CCC) 0,5 l/ha
25.04.2022 Moddus 250 EC 0,25 l/ha 31-32 Program ochrony pszenicy ozimej
 
Ochrona insektycydowa
planowany Karate Zeon 050 CS 0,1 l/ha 34-69 Program ochrony pszenicy ozimej


 
 
Opiekun Syngenta Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Bajdyty

dr Grzegorz Waleryś
Ekspert Techniczny Syngenta,
północno-wschodnia Polska

Doktor nauk rolniczych, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Z branżą rolniczą związany od 2002r. Początkowo jako agronom, następnie zarządzający przedsiębiorstwem rolnym a od 8 lat w Dziale Technicznym Syngenta.

Członek zespołu PDO dla woj. pomorskiego.

Polecenia naszych klientów

„Na naszych plantacjach Elatus Era efektywnie utrzymywał zdrowotność roślin przez okres 2 miesięcy!”

Jarosław Czeszewski
Gospodarstwo UTP RZD Minikowo
woj. kujawsko-pomorskie, powiat nakielski

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Odmiany pszenżyta:
Cappricia

Program ochrony pszenżyta

I. Siew

Data siewu: 24.09.2021 r., Planowana obsada 300 szt/m2

II. Program ochrony
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
07.09.2021 Boxer 800 EC 2 l/ha 09-11 Program ochrony pszenżyta
Activus 400 SC + Legato 500 SC 1,5 l/ha + 0,1 l/ha
 
Ochrona fungicydowa
20.04.2022 Tern 750 EC + Amistar Pro Pak (Amistar 250 SC + Pecari 300 EC) 0,4l /ha + 0,6 l/ha + 0,5 l/ha 31-32 Program ochrony pszenżyta
T2 planowany Elatus Era 0,8 l/ha 37-39 Program ochrony pszenżyta
 
Regulacja wzrostu
20.04.2022 Moddus Start 250 DC 0,5 l/ha 31-32 Program ochrony pszenżyta
 
Ochrona insektycydowa
planowany w razie nalotów Karate Zeon 100 CS 0,075 l/ha 34-69 Program ochrony pszenżyta

 
 
Opiekun Syngenta Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Bajdyty

dr Grzegorz Waleryś
Ekspert Techniczny Syngenta,
północno-wschodnia Polska

Doktor nauk rolniczych, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Z branżą rolniczą związany od 2002r. Początkowo jako agronom, następnie zarządzający przedsiębiorstwem rolnym a od 8 lat w Dziale Technicznym Syngenta.

Członek zespołu PDO dla woj. pomorskiego.

Polecenia naszych klientów

„Na naszych plantacjach Elatus Era efektywnie utrzymywał zdrowotność roślin przez okres 2 miesięcy!”

Jarosław Czeszewski
Gospodarstwo UTP RZD Minikowo
woj. kujawsko-pomorskie, powiat nakielski

Odmiany jęczmienia Hyvido:
SY Maliboo | SY Baracooda | SY Galileoo | SY Dakoota

Program ochrony jęczmienia Hyvido

I. Siew

Data siewu: 17.09.2021 r., Planowana obsada 200 szt/m2

II. Program ochrony
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
07.10.2021 Boxer 800 EC 2 l/ha 09-11 Program ochrony jęczmienia Hyvido
Activus 400 SC + Legato 500 SC 1,5 l/ha + 0,1 l/ha
 
Ochrona fungicydowa
20.04.2022 Tern 750 EC + Unix 75 WG + protiokonazol 0,4 l/ha + 0,6k g/ha + 100 g/ha s.a. 31-32 Program ochrony jęczmienia Hyvido
T2 planowany Elatus Era 0,8 l/ha 37-39 Program ochrony jęczmienia Hyvido
 
Regulacja wzrostu
20.04.2022 Moddus Start 250 DC 0,6 l/ha 31 Program ochrony jęczmienia Hyvido
planowany Moddus 250 EC + etefon 480 SC 0,2 l/ha + 0,5 l/ha 37-39 Program ochrony jęczmienia Hyvido
 
Ochrona insektycydowa
07.10.2021 Karate Zeon 100 CS 0,075 l/ha 12 i 14/16 Program ochrony jęczmienia Hyvido
20.04.2022 Karate Zeon 100 CS 0,075 l/ha 34-69 Program ochrony jęczmienia Hyvido

 
 
Opiekun Syngenta Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Bajdyty

dr Grzegorz Waleryś
Ekspert Techniczny Syngenta,
północno-wschodnia Polska

Doktor nauk rolniczych, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Z branżą rolniczą związany od 2002r. Początkowo jako agronom, następnie zarządzający przedsiębiorstwem rolnym a od 8 lat w Dziale Technicznym Syngenta.

Członek zespołu PDO dla woj. pomorskiego.

Polecenia naszych klientów

„Na naszych plantacjach Elatus Era efektywnie utrzymywał zdrowotność roślin przez okres 2 miesięcy!”

Jarosław Czeszewski
Gospodarstwo UTP RZD Minikowo
woj. kujawsko-pomorskie, powiat nakielski

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Odmiany rzepaku:
Aganos | SY Glorietta | SY Floretta | SY Cornetta | SY Aliboom | SY Alix |

Program ochrony rzepaku

I. Siew

Data siewu: 23.08.2021 r., Planowana obsada 45 szt/m2

II. Program ochrony
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
28.08.2021 Colzor Trio 405 EC 3,5-4 l/ha 00 Program ochrony rzepaku
13.09.2021 Zetrola 100 EC 0,7 l/ha 14-16 Program ochrony rzepaku
 
Ochrona fungicydowa i regulacja
17.09.2021 Toprex 375 SC 0,3 l/ha 14 Program ochrony rzepaku
13.04.2022 Toprex 375 SC 0,35 l/ha 31-33 Program ochrony rzepaku
planowany fungicyd 0,75 kg/ha 65-69 Program ochrony rzepaku
 
Ochrona insektycydowa
06.09.2021 Karate Zeon 050 CS 0,125 l/ha od fazy 10 Program ochrony rzepaku
07.04.2022 Karate Zeon 050 CS 0,125 l/ha 31-35 Program ochrony rzepaku
26.04.2022 Mospilan zgodnie z etykietą 57 Program ochrony rzepaku
planowany w zależności od nalotów Karate Zeon 050 CS lub Mospilan zgodnie z etykietą 61 Program ochrony rzepaku


 
 
Opiekun Syngenta Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Bajdyty

dr Grzegorz Waleryś
Ekspert Techniczny Syngenta,
północno-wschodnia Polska

Doktor nauk rolniczych, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Z branżą rolniczą związany od 2002r. Początkowo jako agronom, następnie zarządzający przedsiębiorstwem rolnym a od 8 lat w Dziale Technicznym Syngenta.

Członek zespołu PDO dla woj. pomorskiego.

Polecenia naszych klientów

„Na naszych plantacjach Elatus Era efektywnie utrzymywał zdrowotność roślin przez okres 2 miesięcy!”

Jarosław Czeszewski
Gospodarstwo UTP RZD Minikowo
woj. kujawsko-pomorskie, powiat nakielski

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Program ochrony kukurydzy

I. Program ochrony
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
 
I wariant Lumax 537,5 SE 3,5 l/ha 00-09 Program ochrony kukurydzy
II wariant Elumis 105 OD 1,5 l/ha 13-18 Program ochrony kukurydzy
III wariant Gardo Gold Pak (Gardo Gold 500 SE + Mentum 040 OD) 2,5 lha + 1 l/ha 12-14 Program ochrony kukurydzy

 
 
 
 
Opiekun Syngenta Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Bajdyty

dr Grzegorz Waleryś
Ekspert Techniczny Syngenta,
północno-wschodnia Polska

Doktor nauk rolniczych, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Z branżą rolniczą związany od 2002r. Początkowo jako agronom, następnie zarządzający przedsiębiorstwem rolnym a od 8 lat w Dziale Technicznym Syngenta.

Członek zespołu PDO dla woj. pomorskiego.

Polecenia naszych klientów

„Na naszych plantacjach Elatus Era efektywnie utrzymywał zdrowotność roślin przez okres 2 miesięcy!”

Jarosław Czeszewski
Gospodarstwo UTP RZD Minikowo
woj. kujawsko-pomorskie, powiat nakielski

 

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Odmiany pszenicy ozimej:
SY Landrich | SY Orofino | SY Dubaj | SY Yukon | Delawar | Galerist

Program ochrony pszenicy ozimej

I. Siew

Data siewu: 24.09.2019 r., Wysiew: planowana obsada roślin: 320 szt/m2, Międzyrzędzia: 12,5cm, Gleba: IVB

II. Program ochrony
Faza rozwojowa Data zabiegu Rodzaj zabiegu Dawka na ha Ilość wody
11-12 - faza 1-2 liści właściwych 12.10.2019 Boxer 800 EC 2 l/ha 200l/ha
Cayman PRO 1,5 l/ha
25-29 - pełnia krzewienia   Moddus Start
(w razie potrzeby dokrzewienia)
0,3 l/ha 200 l/ha
29-30 - koniec krzewienia - strzelanie w źdźbło   Wariant I Avoxa Pak 1,2L + 0,6 l/ha 200 l/ha
Wariant II Axial Komplett Pak 1,0 l/ha + 20 g/ha
31-32 - stadium 2 kolanka 24.04.2020 Tern 750 EC + 0,5 l/ha 200 l/ha
UNIX 75 WG + 0,6 kg/ha
Plexeo 60 EC 0,8 kg/ha
31-32 - stadium 2 kolanka (10-14 dni po Moddus Start) 24.04.2020 Moddus Flexi 250 ME 0,3-0,4 l/ha 200 l/ha
37-39 - widoczny liść flagowy - pełny liść flagowy 25.05.2020 Elatus Era 1 l/ha 200 l/ha
Moddus 250 EC 0,2 l/ha
60-62 - początek - pełnia kwitnienia   Plexeo 60 EC 0,8 l/ha 200 l/ha
+ Protendo 250 EC 0,5 l/ha
60-62 - początek - pełnia kwitnienia   Karate Zeon 0,1 l/ha 200 l/ha

Nawożenie pszenicy ozimej

NAWOŻENIE PRODUKT DATA DAWKA Azot Fosfor Potas
Yara Mila zboża(7;20;28) 19.08.2019 150 kg/ha 11 30 42
Saletra amonowa 34% 20.02.2020 350 kg/ha 119    
Mocznik 46% 20.03.2020 130 kg/ha 61 0 0
Opiekun Syngenta Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Bajdyty

dr Grzegorz Waleryś
Ekspert Techniczny Syngenta,
północno-wschodnia Polska

Doktor nauk rolniczych, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Z branżą rolniczą związany od 2002r. Początkowo jako agronom, następnie zarządzający przedsiębiorstwem rolnym a od 8 lat w Dziale Technicznym Syngenta.

Członek zespołu PDO dla woj. pomorskiego.

Polecenia naszych klientów

„Na naszych plantacjach Elatus Era efektywnie utrzymywał zdrowotność roślin przez okres 2 miesięcy!”

Jarosław Czeszewski
Gospodarstwo UTP RZD Minikowo
woj. kujawsko-pomorskie, powiat nakielski

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Odmiany pszenżyta:
Lanetto | Cappricia

Program ochrony pszenżyta

I. Siew

Data siewu: 24.09.2019 r., Wysiew: planowana obsada roślin: 320 szt/m2, Międzyrzędzia: 12,5cm, Gleba: IVB

II. Program ochrony
Faza rozwojowa Data zabiegu Preparat Ilość preparatu l/kg/ha
Herbicyd sw. 10-13 12.10.2019 Boxer 800 EC 2 l/ha
Cayman PRO 1,5 l/ha
Regulator sw. 25-29
(w razie potrzeby dokrzewienia)
  Moddus Start 0,3 l/ha
Regulator sw. 31-32
(10-14 dni po Moddus Start)
24.04.2020 Moddus Flexi 0,3-0,4 l/ha
(wyższa dawka jeśli nie było zabiegu w sw 25-29)
Fungicyd T1 I zabieg sw. 31-32 24.04.2020 Tern 750 EC + 0,5 l/ha
Amistar 250 SC + 0,5 kg/ha
Tebukonazol 250 EW 0,5 l/ha
Regulator wzrostu sw. 37 - 39
(ewentualnie w razie sprzyjających warunków i wysokiej odmiany)
05.05.2020 Moddus 250 ME 0,2 l/ha
Fungicyd T2 II zabieg sw. 37-39 05.05.2020 Elatus Era 1 l/ha
Insektycyd - skrzypionki sw. 34-69   Karate Zeon 0,1 l/ha

Nawożenie pszenżyta

NAWOŻENIE PRODUKT DATA DAWKA Azot Fosfor Potas
Yara Mila zboża(7;20;28) 19.08.2019 150 kg/ha 11 30 42
Saletra amonowa 34% 20.02.2020 350 kg/ha 119    
Mocznik 46% 20.03.2020 130 kg/ha 61 0 0
Opiekun Syngenta Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Bajdyty

dr Grzegorz Waleryś
Ekspert Techniczny Syngenta,
północno-wschodnia Polska

Doktor nauk rolniczych, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Z branżą rolniczą związany od 2002r. Początkowo jako agronom, następnie zarządzający przedsiębiorstwem rolnym a od 8 lat w Dziale Technicznym Syngenta.

Członek zespołu PDO dla woj. pomorskiego.

Polecenia naszych klientów

„Na naszych plantacjach Elatus Era efektywnie utrzymywał zdrowotność roślin przez okres 2 miesięcy!”

Jarosław Czeszewski
Gospodarstwo UTP RZD Minikowo
woj. kujawsko-pomorskie, powiat nakielski

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Odmiany jęczmienia Hyvido:
Wootan | SY Galileoo | SY Baracooda | Toreroo

Program ochrony jęczmienia Hyvido

I. Siew

Data siewu: 24.09.2019 r., Wysiew: planowana obsada roślin: 320 szt/m2, Międzyrzędzia: 12,5 cm, Gleba: IVB

II. Program ochrony
Faza rozwojowa Data zabiegu Preparat Dawka
Herbicyd sw. 12-13 12.10.2019 Boxer 800 EC 2 l/ha
Cayman PRO 1,5 l/ha
Insektycyd sw. 12-14 12.10.2019 Karate Zeon 0,125l/ha
Regulator sw. 30-31 18.03.2020 Moddus Flexi 0,6 l/ha
Herbicyd sw. 31-37   Axial Komplett Pak 1,0l/ha 20g/ha
Fungicyd T1 sw. 31-32 24.04.2020 Tern + 0,5l/ha
Unix 0,6kg/ha
Tebukonazol 250 EW 0.5l/ha
Insektycyd sw. 32-39   Karate Zeon 0,1 l/ha
Regulator sw. 37 02.05.2020 Moddus 250 EC lub 0,2 l/ha lub
etefon 240 g s.a.
Fungicydy T2 sw. 37-39 06.05.2020 Elatus Era 1 l/ha

Nawożenie jęczmienia Hyvido

NAWOŻENIE PRODUKT DATA DAWKA Azot Fosfor Potas
Yara Mila zboża(N20;P7;K10) 02.03.2020 400 kg/ha 80 28 40
Yara Bela Sulfan (N24;S6) 20.03.2020 250 kg/ha 60    
Saletra amonowa N34 02.04.2020 100 kg/ha 34    
Opiekun Syngenta Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Bajdyty

dr Grzegorz Waleryś
Ekspert Techniczny Syngenta,
północno-wschodnia Polska

Doktor nauk rolniczych, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Z branżą rolniczą związany od 2002r. Początkowo jako agronom, następnie zarządzający przedsiębiorstwem rolnym a od 8 lat w Dziale Technicznym Syngenta.

Członek zespołu PDO dla woj. pomorskiego.

Polecenia naszych klientów

„Na naszych plantacjach Elatus Era efektywnie utrzymywał zdrowotność roślin przez okres 2 miesięcy!”

Jarosław Czeszewski
Gospodarstwo UTP RZD Minikowo
woj. kujawsko-pomorskie, powiat nakielski

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Odmiany rzepaku:
SY Alibaba | SY Alix | SY Iowa | Aganos | SY Matteo | SY Ilona

Program ochrony rzepaku

I. Siew

Data siewu: 20.08.2019 r., Wysiew: siew punktowy 40 szt/m2, Międzyrzędzia: 45cm, odległość roślin w rzędzie: 6 cm, Gleba: IVB

II. Program ochrony
Faza rozwojowa Data zabiegu Rodzaj zabiegu Dawka na ha Ilość wody
00-05 - kiełkowanie 22.08.2019 Colzor Trio 3,5 - 4l/ha 200l/ha
13.09.2019 Karate Zeon 0,125 l/ha
sw. 14-4 - liść 13.09.2019 Toprex - jesień + 0,3 l/ha 200 l/ha
23.09.2019 Zetrola 0,7 l/ha
sw. 33/35 - formowanie łodyg 10-15cm 18.03.2020 Toprex - wiosna   200 l/ha
+ Karate Zeon 0,12 l/ha
sw. 57/59 - do końca fazy żółtego pąka 28.04.2020 insektycyd zgodnie z etykietą 200 l/ha
sw. 64-69 - na pędzie głównym 10-50% kwiatów otwartych 28.04.2020 Amistar Gold Max 1 l/ha 300 l/ha
sw. 59-65 - na pędzie głównym 10-50% kwiatów otwartych 10.05.2020 Karate Zeon lub tiachlopryd + deltametryna lub acetamipryd zgodnie z etykietą 200 l/ha

Nawożenie rzepaku

NAWOŻENIE PRODUKT DATA DAWKA Azot Fosfor Potas Siarka Magnez
Yara Mila Wiking(14;14;21) 18.08.2019 300 kg/ha 42 42 72    
Yara Mila Wiking(14;14;21) 01.03.2020 600 kg/ha 84 84 126    
Yara Bela Sulfan (N24;S6) 20.03.2020 450 kg/ha 108 27      
Opiekun Syngenta Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Bajdyty

dr Grzegorz Waleryś
Ekspert Techniczny Syngenta,
północno-wschodnia Polska

Doktor nauk rolniczych, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Z branżą rolniczą związany od 2002r. Początkowo jako agronom, następnie zarządzający przedsiębiorstwem rolnym a od 8 lat w Dziale Technicznym Syngenta.

Członek zespołu PDO dla woj. pomorskiego.

Polecenia naszych klientów

„Na naszych plantacjach Elatus Era efektywnie utrzymywał zdrowotność roślin przez okres 2 miesięcy!”

Jarosław Czeszewski
Gospodarstwo UTP RZD Minikowo
woj. kujawsko-pomorskie, powiat nakielski

 

Przebieg pogody w gospodarstwie Rogóźno

Na skróty Pola Klasy S