Pola Klasy S - Uprawy

Pola Klasy S Online

Uprawy

Pszenica ozima

Pszenica ozima to gatunek zboża o największym znaczeniu gospodarczym i jedna z najważniejszych roślin uprawnych w Polsce. Jej areał to prawie 2 miliony hektarów. Ma większe wymagania glebowe i wymaga wyższych nakładów niż zboża jare, ale jest też mniej podatna na suszę, co sprawia, że jej plonowanie jest bardziej stabilne w zmiennych warunkach pogodowych w kolejnych sezonach.

Relacje z pól:

Jęczmień Hyvido

Uprawa jęczmienia ozimego w Polsce prowadzona jest na powierzchni ponad 200 tys. Hektarów. Coraz większy udział w tej uprawie mają odmiany jęczmienia hybrydowego – Hyvido. Odmiany Hyvido charakteryzują się niewielkimi wymaganiami glebowymi, wysoką zimotrwałością, odpornością na wyleganie oraz bardzo dobrą odpornością na choroby. Hyvido jest świetnym rozwiązaniem na trudne i zmienne warunki pogodowe. Wysoki potencjał plonowania pozwala uzyskać plony przekraczające 10 ton z hektara.

Relacje z pól:

Rzepak

Rzepak produkowany jest na cele konsumpcyjne, przemysłowe i energetyczne. Jest także cenną rośliną w płodozmianie, ze względu na korzystny wpływ na jakość gleby. W 2020 roku szacunkowa powierzchnia uprawy rzepaku w Polsce wyniosła blisko 900 tys. hektarów. Liderami w powierzchni uprawy są województwa: dolnośląskie, lubelskie, wielkopolskie oraz kujawsko-pomorskie.

Relacje z pól:

Pszenżyto

Pszenżyto (głównie ozime) jest uprawiane na około 1 milionie hektarów. Łączy w sobie cechy pszenicy i żyta, co oznacza, że toleruje słabsze gleby niż pszenica, ma wyższą odporność na choroby, a jednocześnie zachowuje wysoki potencjał plonowania. Jest też dosyć odporne na mrozy. Uprawia się je przede wszystkim na pasze.

Relacje z pól:

Kukurydza

Kukurydza zajmuje trzecie miejsce wśród zbóż na świecie, zarówno pod względem powierzchni zasiewów, jak i zbiorów. Areał kukurydzy w Polsce przekracza 1,3 miliona hektarów. Jej popularność utrzymuje się ze względu na dużą wydajność oraz wartość pokarmową. Kukurydza znajduje szerokie zastosowanie jako pasza dla bydła, trzody chlewnej oraz drobiu. Jest też cennym produktem spożywanym przez człowieka.

Relacje z pól:

Ziemniak

Ziemniak jest produkowany na cele konsumpcyjne – do bezpośredniego spożycia oraz z przeznaczeniem do przetwórstwa (m.in. na frytki, chipsy czy skrobię). Po wielu latach spadku powierzchni plantacji ziemniaka w Polsce, obecnie jego produkcja ma tendencję wzrostową – znów zaczyna być doceniany za wartości odżywcze i smak. Uprawa ziemniaka jest wysokonakładowa, ale jej dobre prowadzenia odwdzięcza się bardzo wysokimi plonami. Dzięki intensyfikacji ochrony ziemniaka w Polsce, jego średnie plony stale rosną, zbliżając się do poziomu osiąganego w Europie Zachodniej.

Relacje z pól:

Na skróty Pola Klasy S

play_circle
Czas na zabiegi ochronne w rzepaku ozimym 2022 | TOPREX | KARATE ZEON