Pola Klasy S - Szelejewo

Pola Klasy S Online

Gospodarstwo w Szelejewie

Gleba: Klasa IIIa, ciężka o podłożu gliniastym

Zakład Nasienno Rolny Szelejewo jest nowoczesnym ośrodkiem nasiennym wchodzącym w skład Hodowli Roślin Danko z siedzibą w Choryni. Hodowla Danko należy do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o szczególnym znaczeniu dla krajowego rolnictwa. Podstawowe kierunki działalności zakładu to hodowla nowych odmian, produkcja nasion roślin rolniczych, a także zarodowa hodowla bydła mlecznego.

Współpraca firm Danko i Syngenta w ramach organizacji imprez polowych Pola Klasy S ma już kilkunastoletnią historię. Na poletkach odmianowych w Szelejewie co roku prezentowana jest technologia ochrony roślin Syngenta oraz najnowsze osiągnięcia genetyczne Hodowli Roślin.

Galeria zdjęć
Pola Klasy S - marker Szelejewo Pola Klasy S - mapa
 

Gospodarstwo w Szelejewie

Relacje z pól:

Wybierz sezon i sprawdź ochronę:

Odmiany pszenicy ozimej:
SY Landrich | SY Dubaj | SY Cellist | Galerist | SY Yukon | Delawar

Program ochrony pszenicy ozimej

I. Siew

Data siewu: 23.09.2020 r., Planowana obsada 300 szt/m2

II. Program ochrony WARIANT I
Termin zabieguProduktDawkaFaza rozwojowa BBCH 
 
Ochrona herbicydowa
07.10.2020Boxer 800 EC2 l/ha11Program ochrony pszenżyta
pendimetalina + diflufenikan600+60 g s.a./ha
 
Ochrona fungicydowa
T1 23.04.2021Turbo Pak (Tern 750 EC + Plexeo 60 EC)0,4 l/ha + 0,8 l/ha31Program ochrony pszenicy ozimej
T2 21.05.2021Elatus Era0,8 l/ha37-39Program ochrony pszenicy ozimej
T3 11.06.2021metkonazol48 g s.a./ha61-65Program ochrony pszenicy ozimej
protiokonazol150g s.a./ha
 
Regulacja wzrostu
23.04.2021Moddus Start 250 DC0,3 l/ha31Program ochrony pszenicy ozimej
chlorek chloromekwatu (CCC)0,5 l/ha
 
Ochrona insektycydowa
10.06.2021Karate Zeon 050 CS0,1 l/ha61-65Program ochrony pszenicy ozimej
III. Program ochrony WARIANT II
Termin zabieguProduktDawkaFaza rozwojowa BBCH 
 
Ochrona herbicydowa
07.10.2020Boxer 800 EC2 l/ha11Program ochrony pszenicy ozimej
pendimetalina + diflufenikan600+60g s.a./ha
 
Ochrona fungicydowa
T1 23.04.2021Turbo Pak (Tern 750 EC + Plexeo 60 EC)0,4 l/ha + 0,8 l/ha31Program ochrony pszenicy ozimej
Unix 75 WG0,6 kg/ha
T2 21.05.2021Elatus Era1 l/ha37-39Program ochrony pszenicy ozimej
T3 11.06.2021metkonazol48 g s.a./ha61-65Program ochrony pszenicy ozimej
protiokonazol150 g s.a./ha
 
Regulacja wzrostu
23.04.2021Moddus Start 250 DC + chlorek chloromekwatu (CCC)0,3 l/ha + 0,5 l/ha31Program ochrony pszenicy ozimej
 
Ochrona insektycydowa
10.06.2021Karate Zeon 050 CS0,1 l/ha61-65Program ochrony pszenicy ozimej
Program ochrony jęczmienia Hyvido lg Program ochrony pszenicy lg Program ochrony rzepaku lg
 
 

Nawożenie pszenicy ozimej

DataProduktDawkaAzotFosforPotasSiarka
jesieńPolifoska 8-19-29300 kg/ha245787 
wiosna 10.03.2021Zaxan 32%200 kg/ha64 
wiosna 24.03.2021Zaxan 32%100 kg/ha32 
wiosna 12.05.2021Zaxan 32%150 kg/ha48 
wiosna 02.06.2021Zaxan 32%100 kg/ha32 
Opiekun Syngenta Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Elatus Era sprawdzał się, dlatego będziemy stosować go w kolejnych sezonach jako standardowe rozwiązanie w naszym gospodarstwie.”

Tomasz Dembiński
GR Piątkowo
woj. wielkopolskie, powiat golubsko-dobrzyński

Odmiany jęczmienia Hyvido:
SY Baracooda | SY Galileoo | SY Dakoota

Program ochrony jęczmienia Hyvido

I. Siew

Data siewu: 18.09.2020 r., Planowana obsada 180 szt/m2

II. Program ochrony
Termin zabieguProduktDawkaFaza rozwojowa BBCH 
 
Ochrona herbicydowa
07.10.2020Boxer 800 EC2 l/ha12Program ochrony jęczmienia Hyvido
pendimetalina + diflufenikan600+60g s.a./ha
 
Ochrona fungicydowa
T1 23.04.2021Tern 750 EC + Unix 75 WG tebukonazol0,4 l/ha + 0,6 kg/ha + 25 g/ha s.a.31-32Program ochrony jęczmienia Hyvido
T2 12.05.2021Elatus Era0,8 l/ha37-39Program ochrony jęczmienia Hyvido
 
Regulacja wzrostu
23.04.2021Moddus Flexi0,6 l/ha31-32Program ochrony jęczmienia Hyvido
 
Ochrona insektycydowa
02.10.2020Karate Zeon 050 CS0,075 l/ha11Program ochrony jęczmienia Hyvido
10.06.2021Karate Zeon 050 CS0,075 l/ha69Program ochrony jęczmienia Hyvido
Program ochrony jęczmienia Hyvido lg Program ochrony pszenicy lg Program ochrony rzepaku lg
 
 

Nawożenie jęczmienia Hyvido

DataProduktDawkaAzotFosforPotasSiarka
jesieńPolifoska 8-19-29300 kg/ha245787 
wiosna 10.03.2021Zaxan 32%200 kg/ha64 
wiosna 24.03.2021Zaxan 32%100 kg/ha32 
wiosna 02.06.2021Zaxan 32%150 kg/ha48 
Opiekun Syngenta Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Elatus Era sprawdzał się, dlatego będziemy stosować go w kolejnych sezonach jako standardowe rozwiązanie w naszym gospodarstwie.”

Tomasz Dembiński
GR Piątkowo
woj. wielkopolskie, powiat golubsko-dobrzyński

Program ochrony jęczmienia jarego

I. Siew

Data siewu: 02.04.2020 r., Wysiew: planowana obsada roślin: 250 szt/m2

II. Program ochrony
Termin zabieguProduktDawkaFaza rozwojowa BBCH 
 
Ochrona herbicydowa
18.05.2021Herbicyd 31Program ochrony jęczmienia jarego
 
Ochrona fungicydowa
T1 11.06.2021Tern 750 EC + protiokonazol0,4 l/ha + 100 g s.a./ha32-33Program ochrony jęczmienia jarego
T2 planowanyElatus Era0,8 l/ha37-39Program ochrony jęczmienia jarego
 
Regulacja wzrostu
11.06.2021Moddus 250 DC0,3 l/ha32-33Program ochrony jęczmienia jarego
 
Ochrona insektycydowa
11.06.2021Karate Zeon 050 CS0,1 l/ha32-33Program ochrony jęczmienia jarego
Program ochrony jęczmienia Hyvido lg Program ochrony pszenicy lg Program ochrony rzepaku lg
 
 

Nawożenie jęczmienia Hyvido

DataProduktDawkaAzotFosforPotasSiarka
25.05.2021Zaxan 32%200 kg/ha64 
Opiekun Syngenta Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Elatus Era sprawdzał się, dlatego będziemy stosować go w kolejnych sezonach jako standardowe rozwiązanie w naszym gospodarstwie.”

Tomasz Dembiński
GR Piątkowo
woj. wielkopolskie, powiat golubsko-dobrzyński

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Odmiany rzepaku:
SY Cornetta | Aganos | SY Floretta | RNX 3843 | SY Glorietta | SY Henrietta

Program ochrony rzepaku

I. Siew

Data siewu: 28.08.2020 r., Planowana obsada 40 szt/m2

II. Program ochrony
Termin zabieguProduktDawkaFaza rozwojowa BBCH 
 
Ochrona herbicydowa
15.09.2020Colzor Trio 405 EC3,5-4 l/ha13Program ochrony rzepaku ozimego
 
Ochrona fungicydowa i regulacja
02.10.2020Toprex 375 SC0,3 l/ha14Program ochrony rzepaku ozimego
31.03.2021Toprex 375 SC0,35 l/ha33Program ochrony rzepaku ozimego
12.05.2021Amistar Gold Max1 l/ha65-69Program ochrony rzepaku ozimego
 
Ochrona insektycydowa
15.09.2020Karate Zeon 050 CS0,125 l/ha13Program ochrony rzepaku ozimego
02.10.2020Karate Zeon 050 CS0,125 l/ha14-15Program ochrony rzepaku ozimego
31.03.2021Karate Zeon 050 CS0,125 l/ha33Program ochrony rzepaku
23.04.2021Mospilanzgodnie z etykietą57Program ochrony rzepaku
Program ochrony jęczmienia Hyvido lg Program ochrony pszenicy lg Program ochrony rzepaku lg
 
 

Nawożenie rzepaku

DataProduktDawkaAzotFosforPotasSiarka
jesieńPolifoska 8-19-29300 kg/ha245787 
10.03.2021Zaxan 32%250 kg/ha70 
24.03.2021Zaxan 32%150 kg/ha48 
12.05.2021Zaxan 32%200 kg/ha64 
Opiekun Syngenta Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Elatus Era sprawdzał się, dlatego będziemy stosować go w kolejnych sezonach jako standardowe rozwiązanie w naszym gospodarstwie.”

Tomasz Dembiński
GR Piątkowo
woj. wielkopolskie, powiat golubsko-dobrzyński

Wybierz sezon i sprawdź ochronę:

Odmiany pszenicy ozimej:
SY Yukon | SY 118764 | SY Dubaj | SY Landrich | Findus | Odmiana referencyjna

Program ochrony pszenicy ozimej

I. Siew

Data siewu: 07.10.2021 r., Planowana obsada 300 szt/m2

II. Program ochrony WARIANT 1 PREMIUM
Termin zabieguProduktDawkaFaza rozwojowa BBCH 
 
Ochrona herbicydowa
15.10.2021Boxer 800 EC2 l/ha13Program ochrony ozimej
Activus 400 SC + Legato 500 SC1,5 l/ha + 0,1 l/ha
 
Ochrona fungicydowa
15.04.2022Turbo Pak (Tern 750 EC + Plexeo 60 EC)0,4 l/ha + 0,8 l/ha30-31Program ochrony pszenicy ozimej
Unix 75 WG0,6 kg/ha
23.05.2022Elatus Era1 l/ha37-39Program ochrony pszenicy ozimej
08.06.2022metkonazol48 g s.a./ha61-65Program ochrony pszenicy ozimej
protiokonazol120 g s.a./ha
 
Regulacja wzrostu
15.04.2022Moddus 250 EC + chlorek chloromekwatu (CCC)0,25 l/ha + 0,5l/ha30-31Program ochrony pszenicy ozimej
23.05.2022Moddus Start 250 DC0,3 l/ha32Program ochrony pszenicy ozimej
 
Ochrona insektycydowa
23.05.2022Karate Zeon 050 CS0,1 l/ha34-69Program ochrony pszenicy ozimej
23.05.2022Quantis2 l/ha37-39Program ochrony pszenicy ozimej
Program ochrony jęczmienia Hyvido lg Program ochrony pszenicy lg Program ochrony rzepaku lg
 
 
Opiekun Syngenta Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Elatus Era sprawdzał się, dlatego będziemy stosować go w kolejnych sezonach jako standardowe rozwiązanie w naszym gospodarstwie.”

Tomasz Dembiński
GR Piątkowo
woj. wielkopolskie, powiat golubsko-dobrzyński

Odmiany pszenżyta:
Cappricia

Program ochrony pszenżyta

I. Siew

Data siewu: 27.09.2021 r., Planowana obsada 300 szt/m2

I. Program ochrony
Termin zabieguProduktDawkaFaza rozwojowa BBCH 
 
Ochrona herbicydowa
planowanyBoxer 800 EC2 l/ha09-11Program ochrony pszenżyta
Activus 400 SC + Legato 500 SC1,5 l/ha + 0,1 l/ha
 
Ochrona fungicydowa
T1 planowanyTern 750 EC + Amistar Pro Pak (Amistar 250 SC + Pecari 300 EC)0,4l /ha + 0,6 l/ha + 0,5 l/ha31-32Program ochrony pszenżyta
T2 planowanyElatus Era0,8 l/ha37-39Program ochrony pszenżyta
 
Regulacja wzrostu
planowanyModdus Start 250 DC0,5 l/ha31-32Program ochrony pszenżyta
 
Ochrona insektycydowa
planowany w razie nalotówKarate Zeon 100 CS0,075 l/ha34-69Program ochrony pszenżyta
Program ochrony jęczmienia Hyvido lg Program ochrony pszenicy lg Program ochrony rzepaku lg
 
 
Opiekun Syngenta Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Elatus Era sprawdzał się, dlatego będziemy stosować go w kolejnych sezonach jako standardowe rozwiązanie w naszym gospodarstwie.”

Tomasz Dembiński
GR Piątkowo
woj. wielkopolskie, powiat golubsko-dobrzyński

Odmiany jęczmienia Hyvido:
SY Dakoota | SY Maliboo | SY Baracooda | SY Galileoo

Program ochrony jęczmienia Hyvido

I. Siew

Data siewu: 14.09.2021 r., Planowana obsada 180 szt/m2

I. Program ochrony
Termin zabieguProduktDawkaFaza rozwojowa BBCH 
 
Ochrona herbicydowa
01.10.2021Boxer 800 EC2 l/ha13-14Program ochrony jęczmienia Hyvido
Activus 400 SC + Legato 500 SC1,5 l/ha + 0,1 l/ha
 
Ochrona fungicydowa
15.04.2022Tern 750 EC + Unix 75 WG + protiokonazol0,4 l/ha + 0,6k g/ha + 100 g/ha s.a.31-32Program ochrony jęczmienia Hyvido
08.05.2022Elatus Era0,8 l/ha39Program ochrony jęczmienia Hyvido
 
Regulacja wzrostu
15.04.2022Moddus Start 250 DC0,6 l/ha31-32Program ochrony jęczmienia Hyvido
08.05.2022etefon 480 SC0,3 l/ha39Program ochrony jęczmienia Hyvido
 
Ochrona insektycydowa
01.10.2021Karate Zeon 100 CS0,075 l/ha12 i 14/16Program ochrony jęczmienia Hyvido
15.04.2022Karate Zeon 100 CS0,075 l/ha34-69Program ochrony jęczmienia Hyvido
Program ochrony jęczmienia Hyvido lg Program ochrony pszenicy lg Program ochrony rzepaku lg
 
 
Opiekun Syngenta Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Elatus Era sprawdzał się, dlatego będziemy stosować go w kolejnych sezonach jako standardowe rozwiązanie w naszym gospodarstwie.”

Tomasz Dembiński
GR Piątkowo
woj. wielkopolskie, powiat golubsko-dobrzyński

Odmiany rzepaku:
SY Glorietta | SY Cornetta | SY Floretta | Aganos | SY Alix | SY Aliboom

Program ochrony rzepaku

I. Siew

Data siewu: 03.09.2021 r., Planowana obsada 35 szt/m2

II. Program ochrony
Termin zabieguProduktDawkaFaza rozwojowa BBCH 
 
Ochrona herbicydowa
06.09.2021Colzor Trio 405 EC3,5-4 l/ha00Program ochrony rzepaku
 
Ochrona fungicydowa i regulacja
20.09.2021Toprex 375 SC0,3 l/ha14Program ochrony rzepaku
12.04.2022Toprex 375 SC0,35 l/ha31-32Program ochrony rzepaku
08.05.2022Amistar Gold Max0,8 kg/ha62-63Program ochrony rzepaku
23.05.2022Treso0,5 kg/ha65-69Program ochrony rzepaku
 
Ochrona insektycydowa
20.09.2021Karate Zeon 050 CS0,125 l/haod fazy 10Program ochrony rzepaku
23.03.2022acetamipryd + lambda-cyhalotryna20 g/ha + 6 g/ha30-31Program ochrony rzepaku
12.04.2022Karate Zeon 050 CS0,12 l/ha31-32Program ochrony rzepaku
27.04.2022acetamipryd24 g/ha61Program ochrony rzepaku
08.05.2022Karate Zeon 0500,12 l/ha62-63Program ochrony rzepaku
23.05.22022Karate Zeon 050 CS0,12 l/ha65-69Program ochrony rzepaku
Program ochrony jęczmienia Hyvido lg Program ochrony pszenicy lg Program ochrony rzepaku lg
 
 
Opiekun Syngenta Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Elatus Era sprawdzał się, dlatego będziemy stosować go w kolejnych sezonach jako standardowe rozwiązanie w naszym gospodarstwie.”

Tomasz Dembiński
GR Piątkowo
woj. wielkopolskie, powiat golubsko-dobrzyński

Program ochrony kukurydzy

I. Program ochrony
Termin zabieguProduktDawkaFaza rozwojowa BBCH 
 
I wariantLumax 537,5 SE3,5 l/ha00-09Program ochrony kukurydzy
II wariantElumis 105 OD1,5 l/ha13-18Program ochrony kukurydzy
III wariantGardo Gold Pak (Gardo Gold 500 SE + Mentum 040 OD)2,5 lha + 1 l/ha12-14Program ochrony kukurydzy
Program ochrony jęczmienia Hyvido lg Program ochrony pszenicy lg Program ochrony rzepaku lg Program ochrony kukurydzy lg
 
 
 
 
Opiekun Syngenta Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Elatus Era sprawdzał się, dlatego będziemy stosować go w kolejnych sezonach jako standardowe rozwiązanie w naszym gospodarstwie.”

Tomasz Dembiński
GR Piątkowo
woj. wielkopolskie, powiat golubsko-dobrzyński

Odmiany pszenicy ozimej:
SY Yukon | SY Dubaj | SY Orofino | Odmiana ref. | SY Landrich | Galerist | Delawar

Program ochrony pszenicy ozimej

I. Siew

Data siewu: 27.10.2019 r. , Wysiew: planowana obsada roślin: 350 szt/m2

II. Program ochrony
Faza rozwojowaData zabieguRodzaj zabieguDawka na haIlość wody
11-12 - faza 1-2 liści właściwych17.10.2019Boxer Evo3 l/ha200l/ha
Chlorosulfuron6 gr/ha
29-30 - koniec krzewienia - strzelanie w źdźbło Wariant I Avoxa Pak1,2L + 0,6 l/ha200 l/ha
 Wariant II Axial Komplett Pak1,0 l/ha + 20 g/ha
sw 30-31 - strzelanie w źdźbło - pierwsze kolanko07.04.2020Tern 750 EC +0,5 l/ha200 l/ha
UNIX 75 WG +0,6 kg/ha
Plexeo 60 EC0,8 kg/ha
sw 30-31 - strzelanie w źdźbło - pierwsze kolanko07.04.2020Moddus Flexi 250 ME0,3 l/ha200 l/ha
37-39 - widoczny liść flagowy - pełny liść flagowy Elatus Era1 l/ha200 l/ha
Moddus 250 EC0,2 l/ha
60-62 - początek - pełnia kwitnienia Plexeo 60EC0,8 l/ha200 l/ha
+ Protendo 250EC0,5 l/ha
60-62 - początek - pełnia kwitnienia Karate Zeon0,1 l/ha200 l/ha

Nawożenie pszenicy ozimej

NAWOŻENIE PRODUKTDATADAWKAAzotFosforPotasSiarkaMagnezCaO
NPK (20;7;10)22.08.2019400 kg/ha802840   
Saletra 24 + Siarka 1526.03.2020375 kg/ha90  56,255,62545
Opiekun Syngenta Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Elatus Era sprawdzał się, dlatego będziemy stosować go w kolejnych sezonach jako standardowe rozwiązanie w naszym gospodarstwie.”

Tomasz Dembiński
GR Piątkowo
woj. wielkopolskie, powiat golubsko-dobrzyński

Odmiany jęczmienia Hyvido:
SY Galileoo | SY Baracooda | Toreroo | Wootan

Program ochrony jęczmienia Hyvido

I. Siew

Data siewu: 21.09.2019 r., Wysiew: planowana obsada roślin: 180 szt/m2

II. Program ochrony
Faza rozwojowaData zabieguPreparatDawka
Herbicyd sw. 12-1323.09.2019Boxer Evo3 l/ha
Insektycyd sw. 12-1402.10.2019KInsektycydZgodnie z etykietą
Regulator sw. 3118.03.2020Moddus Flexi0,6 l/ha
Herbicyd sw. 31-37 Axial Komplett Pak1,0l/ha 20g/ha
Fungicyd T1 sw. 3118.03.2020Tern +0,5l/ha + 0,6kg/ha
Unix0.5l/ha
Tebukonazol 250EW 
Insektycyd sw. 32-39 Karate Zeon0,1 l/ha
Regulator sw. 37 Moddus 250 EC lub0,2 l/ha lub
etefon240 g s.a.
Fungicydy T2 sw. 37-39 Elatus Era1 l/ha

Nawożenie jęczmienia Hyvido

NAWOŻENIE PRODUKTDATADAWKAAzotFosforPotasSiarkaMagnezCaO
NPK (20;7;10)22.08.2019350 kg/ha7024,535   
Saletra 24 + Siarka 1506.03.2020375 kg/ha90  56,255,62545
Opiekun Syngenta Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Elatus Era sprawdzał się, dlatego będziemy stosować go w kolejnych sezonach jako standardowe rozwiązanie w naszym gospodarstwie.”

Tomasz Dembiński
GR Piątkowo
woj. wielkopolskie, powiat golubsko-dobrzyński

Odmiany jęczmienia jarego:
Laureate

Program ochrony jęczmienia jarego

I. Siew

Data siewu: 19.03.2020 r., Wysiew: planowana obsada roślin: 300 szt/m2

II. Program ochrony
Faza rozwojowaData zabieguPreparatDawka
Regulator sw. 31-32 Moddus Flexi0,4 l/ha
Fungicyd I zabieg sw.31-32 Tebukonazol 2500,5l/ha + 0,5l/ha
Morfolina
Herbicyd 1-liścienne sw. 31-32 Axial Komplett Pak1,0 l/ha + 0,02 kg/ha
Fungicyd II zabieg sw. 37- 39 Elatus Era0,8 l/ha
insektycyd - skrzypionki Karate Zeon0,1 l/ha
Opiekun Syngenta Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Elatus Era sprawdzał się, dlatego będziemy stosować go w kolejnych sezonach jako standardowe rozwiązanie w naszym gospodarstwie.”

Tomasz Dembiński
GR Piątkowo
woj. wielkopolskie, powiat golubsko-dobrzyński

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Odmiany rzepaku:
SY Matteo | SY Florida | SY Alibaba | SY Alitop

Program ochrony rzepaku

I. Siew

Data siewu: 26.08.2019, Wysiew: siew punktowy 32-37 szt/m2

II. Program ochrony
Faza rozwojowaData zabieguRodzaj zabieguDawka na haIlość wody
00-05 - kiełkowanie26.08.2019Colzor Trio3,5 l/ha200l/ha
sw. 14-15 - 4-5 liść02.10.2019Zetrola0,7 l/ha200 l/ha
Karate Zeon.0,12 l/ha
sw. 14-15 - 4-5 liść07.10.2019Toprex – jesień0,3 l/ha200 l/ha
sw. 33/35 - formowanie łodyg 10-15cm18.03.2020Toprex - wiosna 200 l/ha
+Karate Zeon0,12 l/ha
sw. 57/59 - do końca fazy żółtego pąka Insektycydzgodnie z etykietą200 l/ha
sw. 59-61 - na pędzie głównym 10-50% kwiatów otwartychprzed zabiegiemAmistar Gold Max1 l/ha300 l/ha
sw. 59-65 - na pędzie głównym 10-50% kwiatów otwartychprzed zabiegiemKarate Zeon lub tiachlopryd + deltametryna lub acetamiprydzgodnie z etykietą200 l/ha

Nawożenie rzepaku

NAWOŻENIE PRODUKTDATADAWKAAzotFosforPotasSiarkaMagnezCaO
NPK (14;14;21)22.08.2019200 kg/ha282842   
NPK (16;16;16)06.03.2020400 kg/ha646464   
Saletra 24 + Siarka 1506.03.2020400 kg/ha96  60648
Opiekun Syngenta Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Elatus Era sprawdzał się, dlatego będziemy stosować go w kolejnych sezonach jako standardowe rozwiązanie w naszym gospodarstwie.”

Tomasz Dembiński
GR Piątkowo
woj. wielkopolskie, powiat golubsko-dobrzyński

 

Przebieg pogody w gospodarstwie Szelejewo

Pola Klasy S - pogoda Szelejewo

Na skróty Pola Klasy S

play_circle
Czas na zabiegi ochronne w rzepaku ozimym 2022 | TOPREX | KARATE ZEON