You are here

Pola Klasy S Online

Gospodarstwo w Szelejewie

Gleba: Klasa IIIa, ciężka o podłożu gliniastym

 

Zakład Nasienno Rolny Szelejewo jest nowoczesnym ośrodkiem nasiennym wchodzącym w skład Hodowli Roślin Danko z siedzibą w Choryni. Hodowla Danko należy do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o szczególnym znaczeniu dla krajowego rolnictwa. Podstawowe kierunki działalności zakładu to hodowla nowych odmian, produkcja nasion roślin rolniczych, a także zarodowa hodowla bydła mlecznego.

Współpraca firm Danko i Syngenta w ramach organizacji imprez polowych Pola Klasy S ma już kilkunastoletnią historię. Na poletkach odmianowych w Szelejewie co roku prezentowana jest technologia ochrony roślin Syngenta oraz najnowsze osiągnięcia genetyczne Hodowli Roślin.

Galeria zdjęć

 

Gospodarstwo w Szelejewie

Relacje z pól:

 

Wybierz sezon i sprawdź ochronę:

 

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Odmiany pszenicy ozimej:
SY Landrich | SY Dubaj | SY Cellist | Galerist | SY Yukon | Delawar

Program ochrony pszenicy ozimej

I. Siew

Data siewu: 23.09.2020 r., Planowana obsada 300 szt/m2

II. Program ochrony WARIANT I
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
07.10.2020 Boxer 800 EC 2 l/ha 11 Program ochrony pszenżyta
pendimetalina + diflufenikan 600+60 g s.a./ha
 
Ochrona fungicydowa
T1 23.04.2021 Turbo Pak (Tern 750 EC + Plexeo 60 EC) 0,4 l/ha + 0,8 l/ha 31 Program ochrony pszenicy ozimej
T2 21.05.2021 Elatus Era 0,8 l/ha 37-39 Program ochrony pszenicy ozimej
T3 11.06.2021 metkonazol 48 g s.a./ha 61-65 Program ochrony pszenicy ozimej
protiokonazol 150g s.a./ha
 
Regulacja wzrostu
23.04.2021 Moddus Start 250 DC 0,3 l/ha 31 Program ochrony pszenicy ozimej
chlorek chloromekwatu (CCC) 0,5 l/ha
 
Ochrona insektycydowa
10.06.2021 Karate Zeon 050 CS 0,1 l/ha 61-65 Program ochrony pszenicy ozimej
III. Program ochrony WARIANT II
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
07.10.2020 Boxer 800 EC 2 l/ha 11 Program ochrony pszenicy ozimej
pendimetalina + diflufenikan 600+60g s.a./ha
 
Ochrona fungicydowa
T1 23.04.2021 Turbo Pak (Tern 750 EC + Plexeo 60 EC) 0,4 l/ha + 0,8 l/ha 31 Program ochrony pszenicy ozimej
Unix 75 WG 0,6 kg/ha
T2 21.05.2021 Elatus Era 1 l/ha 37-39 Program ochrony pszenicy ozimej
T3 11.06.2021 metkonazol 48 g s.a./ha 61-65 Program ochrony pszenicy ozimej
protiokonazol 150 g s.a./ha
 
Regulacja wzrostu
23.04.2021 Moddus Start 250 DC + chlorek chloromekwatu (CCC) 0,3 l/ha + 0,5 l/ha 31 Program ochrony pszenicy ozimej
 
Ochrona insektycydowa
10.06.2021 Karate Zeon 050 CS 0,1 l/ha 61-65 Program ochrony pszenicy ozimej

 
 

Nawożenie pszenicy ozimej

Data Produkt Dawka Azot Fosfor Potas Siarka
jesień Polifoska 8-19-29 300 kg/ha 24 57 87  
wiosna 10.03.2021 Zaxan 32% 200 kg/ha 64      
wiosna 24.03.2021 Zaxan 32% 100 kg/ha 32      
wiosna 12.05.2021 Zaxan 32% 150 kg/ha 48      
wiosna 02.06.2021 Zaxan 32% 100 kg/ha 32      
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Elatus Era sprawdzał się, dlatego będziemy stosować go w kolejnych sezonach jako standardowe rozwiązanie w naszym gospodarstwie.”

Tomasz Dembiński
GR Piątkowo
woj. wielkopolskie, powiat golubsko-dobrzyński

Odmiany jęczmienia Hyvido:
SY Baracooda | SY Galileoo | SY Dakoota

Program ochrony jęczmienia Hyvido

I. Siew

Data siewu: 18.09.2020 r., Planowana obsada 180 szt/m2

II. Program ochrony
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
07.10.2020 Boxer 800 EC 2 l/ha 12 Program ochrony jęczmienia Hyvido
pendimetalina + diflufenikan 600+60g s.a./ha
 
Ochrona fungicydowa
T1 23.04.2021 Tern 750 EC + Unix 75 WG tebukonazol 0,4 l/ha + 0,6 kg/ha + 25 g/ha s.a. 31-32 Program ochrony jęczmienia Hyvido
T2 12.05.2021 Elatus Era 0,8 l/ha 37-39 Program ochrony jęczmienia Hyvido
 
Regulacja wzrostu
23.04.2021 Moddus Flexi 0,6 l/ha 31-32 Program ochrony jęczmienia Hyvido
 
Ochrona insektycydowa
02.10.2020 Karate Zeon 050 CS 0,075 l/ha 11 Program ochrony jęczmienia Hyvido
10.06.2021 Karate Zeon 050 CS 0,075 l/ha 69 Program ochrony jęczmienia Hyvido

 
 

Nawożenie jęczmienia Hyvido

Data Produkt Dawka Azot Fosfor Potas Siarka
jesień Polifoska 8-19-29 300 kg/ha 24 57 87  
wiosna 10.03.2021 Zaxan 32% 200 kg/ha 64      
wiosna 24.03.2021 Zaxan 32% 100 kg/ha 32      
wiosna 02.06.2021 Zaxan 32% 150 kg/ha 48      
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Elatus Era sprawdzał się, dlatego będziemy stosować go w kolejnych sezonach jako standardowe rozwiązanie w naszym gospodarstwie.”

Tomasz Dembiński
GR Piątkowo
woj. wielkopolskie, powiat golubsko-dobrzyński

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Program ochrony jęczmienia jarego

I. Siew

Data siewu: 02.04.2020 r., Wysiew: planowana obsada roślin: 250 szt/m2

II. Program ochrony
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
18.05.2021 Herbicyd   31 Program ochrony jęczmienia jarego
 
Ochrona fungicydowa
T1 11.06.2021 Tern 750 EC + protiokonazol 0,4 l/ha + 100 g s.a./ha 32-33 Program ochrony jęczmienia jarego
T2 planowany Elatus Era 0,8 l/ha 37-39 Program ochrony jęczmienia jarego
 
Regulacja wzrostu
11.06.2021 Moddus 250 DC 0,3 l/ha 32-33 Program ochrony jęczmienia jarego
 
Ochrona insektycydowa
11.06.2021 Karate Zeon 050 CS 0,1 l/ha 32-33 Program ochrony jęczmienia jarego

 
 

Nawożenie jęczmienia Hyvido

Data Produkt Dawka Azot Fosfor Potas Siarka
25.05.2021 Zaxan 32% 200 kg/ha 64      
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Elatus Era sprawdzał się, dlatego będziemy stosować go w kolejnych sezonach jako standardowe rozwiązanie w naszym gospodarstwie.”

Tomasz Dembiński
GR Piątkowo
woj. wielkopolskie, powiat golubsko-dobrzyński

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Odmiany rzepaku:
SY Cornetta | Aganos | SY Floretta | RNX 3843 | SY Glorietta | SY Henrietta

Program ochrony rzepaku

I. Siew

Data siewu: 28.08.2020 r., Planowana obsada 40 szt/m2

II. Program ochrony
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
15.09.2020 Colzor Trio 405 EC 3,5-4 l/ha 13 Program ochrony rzepaku ozimego
 
Ochrona fungicydowa i regulacja
02.10.2020 Toprex 375 SC 0,3 l/ha 14 Program ochrony rzepaku ozimego
31.03.2021 Toprex 375 SC 0,35 l/ha 33 Program ochrony rzepaku ozimego
12.05.2021 Amistar Gold Max 1 l/ha 65-69 Program ochrony rzepaku ozimego
 
Ochrona insektycydowa
15.09.2020 Karate Zeon 050 CS 0,125 l/ha 13 Program ochrony rzepaku ozimego
02.10.2020 Karate Zeon 050 CS 0,125 l/ha 14-15 Program ochrony rzepaku ozimego
31.03.2021 Karate Zeon 050 CS 0,125 l/ha 33 Program ochrony rzepaku
23.04.2021 Mospilan zgodnie z etykietą 57 Program ochrony rzepaku

 
 

Nawożenie rzepaku

Data Produkt Dawka Azot Fosfor Potas Siarka
jesień Polifoska 8-19-29 300 kg/ha 24 57 87  
10.03.2021 Zaxan 32% 250 kg/ha 70      
24.03.2021 Zaxan 32% 150 kg/ha 48      
12.05.2021 Zaxan 32% 200 kg/ha 64      
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Elatus Era sprawdzał się, dlatego będziemy stosować go w kolejnych sezonach jako standardowe rozwiązanie w naszym gospodarstwie.”

Tomasz Dembiński
GR Piątkowo
woj. wielkopolskie, powiat golubsko-dobrzyński

Wybierz sezon i sprawdź ochronę:

 

Odmiany pszenicy ozimej:
SY Yukon | SY 118764 | SY Dubaj | SY Landrich | Findus | Odmiana referencyjna

Program ochrony pszenicy ozimej

I. Siew

Data siewu: 07.10.2021 r., Planowana obsada 300 szt/m2


II. Program ochrony WARIANT 1 PREMIUM
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
15.10.2021 Boxer 800 EC 2 l/ha 13 Program ochrony ozimej
Activus 400 SC + Legato 500 SC 1,5 l/ha + 0,1 l/ha
 
Ochrona fungicydowa
15.04.2022 Turbo Pak (Tern 750 EC + Plexeo 60 EC) 0,4 l/ha + 0,8 l/ha 30-31 Program ochrony pszenicy ozimej
Unix 75 WG 0,6 kg/ha
23.05.2022 Elatus Era 1 l/ha 37-39 Program ochrony pszenicy ozimej
08.06.2022 metkonazol 48 g s.a./ha 61-65 Program ochrony pszenicy ozimej
protiokonazol 120 g s.a./ha
 
Regulacja wzrostu
15.04.2022 Moddus 250 EC + chlorek chloromekwatu (CCC) 0,25 l/ha + 0,5l/ha 30-31 Program ochrony pszenicy ozimej
23.05.2022 Moddus Start 250 DC 0,3 l/ha 32 Program ochrony pszenicy ozimej
 
Ochrona insektycydowa
23.05.2022 Karate Zeon 050 CS 0,1 l/ha 34-69 Program ochrony pszenicy ozimej
23.05.2022 Quantis 2 l/ha 37-39 Program ochrony pszenicy ozimej


 
 
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Elatus Era sprawdzał się, dlatego będziemy stosować go w kolejnych sezonach jako standardowe rozwiązanie w naszym gospodarstwie.”

Tomasz Dembiński
GR Piątkowo
woj. wielkopolskie, powiat golubsko-dobrzyński

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Odmiany pszenżyta:
Cappricia

Program ochrony pszenżyta

I. Siew

Data siewu: 27.09.2021 r., Planowana obsada 300 szt/m2

I. Program ochrony
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
planowany Boxer 800 EC 2 l/ha 09-11 Program ochrony pszenżyta
Activus 400 SC + Legato 500 SC 1,5 l/ha + 0,1 l/ha
 
Ochrona fungicydowa
T1 planowany Tern 750 EC + Amistar Pro Pak (Amistar 250 SC + Pecari 300 EC) 0,4l /ha + 0,6 l/ha + 0,5 l/ha 31-32 Program ochrony pszenżyta
T2 planowany Elatus Era 0,8 l/ha 37-39 Program ochrony pszenżyta
 
Regulacja wzrostu
planowany Moddus Start 250 DC 0,5 l/ha 31-32 Program ochrony pszenżyta
 
Ochrona insektycydowa
planowany w razie nalotów Karate Zeon 100 CS 0,075 l/ha 34-69 Program ochrony pszenżyta

 
 
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Elatus Era sprawdzał się, dlatego będziemy stosować go w kolejnych sezonach jako standardowe rozwiązanie w naszym gospodarstwie.”

Tomasz Dembiński
GR Piątkowo
woj. wielkopolskie, powiat golubsko-dobrzyński

Odmiany jęczmienia Hyvido:
SY Dakoota | SY Maliboo | SY Baracooda | SY Galileoo

Program ochrony jęczmienia Hyvido

I. Siew

Data siewu: 14.09.2021 r., Planowana obsada 180 szt/m2

I. Program ochrony
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
01.10.2021 Boxer 800 EC 2 l/ha 13-14 Program ochrony jęczmienia Hyvido
Activus 400 SC + Legato 500 SC 1,5 l/ha + 0,1 l/ha
 
Ochrona fungicydowa
15.04.2022 Tern 750 EC + Unix 75 WG + protiokonazol 0,4 l/ha + 0,6k g/ha + 100 g/ha s.a. 31-32 Program ochrony jęczmienia Hyvido
08.05.2022 Elatus Era 0,8 l/ha 39 Program ochrony jęczmienia Hyvido
 
Regulacja wzrostu
15.04.2022 Moddus Start 250 DC 0,6 l/ha 31-32 Program ochrony jęczmienia Hyvido
08.05.2022 etefon 480 SC 0,3 l/ha 39 Program ochrony jęczmienia Hyvido
 
Ochrona insektycydowa
01.10.2021 Karate Zeon 100 CS 0,075 l/ha 12 i 14/16 Program ochrony jęczmienia Hyvido
15.04.2022 Karate Zeon 100 CS 0,075 l/ha 34-69 Program ochrony jęczmienia Hyvido

 
 
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Elatus Era sprawdzał się, dlatego będziemy stosować go w kolejnych sezonach jako standardowe rozwiązanie w naszym gospodarstwie.”

Tomasz Dembiński
GR Piątkowo
woj. wielkopolskie, powiat golubsko-dobrzyński

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Odmiany rzepaku:
SY Glorietta | SY Cornetta | SY Floretta | Aganos | SY Alix | SY Aliboom

Program ochrony rzepaku

I. Siew

Data siewu: 03.09.2021 r., Planowana obsada 35 szt/m2

II. Program ochrony
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
06.09.2021 Colzor Trio 405 EC 3,5-4 l/ha 00 Program ochrony rzepaku
 
Ochrona fungicydowa i regulacja
20.09.2021 Toprex 375 SC 0,3 l/ha 14 Program ochrony rzepaku
12.04.2022 Toprex 375 SC 0,35 l/ha 31-32 Program ochrony rzepaku
08.05.2022 Amistar Gold Max 0,8 kg/ha 62-63 Program ochrony rzepaku
23.05.2022 Treso 0,5 kg/ha 65-69 Program ochrony rzepaku
 
Ochrona insektycydowa
20.09.2021 Karate Zeon 050 CS 0,125 l/ha od fazy 10 Program ochrony rzepaku
23.03.2022 acetamipryd + lambda-cyhalotryna 20 g/ha + 6 g/ha 30-31 Program ochrony rzepaku
12.04.2022 Karate Zeon 050 CS 0,12 l/ha 31-32 Program ochrony rzepaku
27.04.2022 acetamipryd 24 g/ha 61 Program ochrony rzepaku
08.05.2022 Karate Zeon 050 0,12 l/ha 62-63 Program ochrony rzepaku
23.05.22022 Karate Zeon 050 CS 0,12 l/ha 65-69 Program ochrony rzepaku


 
 
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Elatus Era sprawdzał się, dlatego będziemy stosować go w kolejnych sezonach jako standardowe rozwiązanie w naszym gospodarstwie.”

Tomasz Dembiński
GR Piątkowo
woj. wielkopolskie, powiat golubsko-dobrzyński

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Program ochrony kukurydzy

I. Program ochrony
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
 
I wariant Lumax 537,5 SE 3,5 l/ha 00-09 Program ochrony kukurydzy
II wariant Elumis 105 OD 1,5 l/ha 13-18 Program ochrony kukurydzy
III wariant Gardo Gold Pak (Gardo Gold 500 SE + Mentum 040 OD) 2,5 lha + 1 l/ha 12-14 Program ochrony kukurydzy

 
 
 
 
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Elatus Era sprawdzał się, dlatego będziemy stosować go w kolejnych sezonach jako standardowe rozwiązanie w naszym gospodarstwie.”

Tomasz Dembiński
GR Piątkowo
woj. wielkopolskie, powiat golubsko-dobrzyński

 

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Odmiany pszenicy ozimej:
SY Yukon | SY Dubaj | SY Orofino | Odmiana ref. | SY Landrich | Galerist | Delawar

Program ochrony pszenicy ozimej

I. Siew

Data siewu: 27.10.2019 r. , Wysiew: planowana obsada roślin: 350 szt/m2

II. Program ochrony
Faza rozwojowa Data zabiegu Rodzaj zabiegu Dawka na ha Ilość wody
11-12 - faza 1-2 liści właściwych 17.10.2019 Boxer Evo 3 l/ha 200l/ha
Chlorosulfuron 6 gr/ha
29-30 - koniec krzewienia - strzelanie w źdźbło   Wariant I Avoxa Pak 1,2L + 0,6 l/ha 200 l/ha
  Wariant II Axial Komplett Pak 1,0 l/ha + 20 g/ha
sw 30-31 - strzelanie w źdźbło - pierwsze kolanko 07.04.2020 Tern 750 EC + 0,5 l/ha 200 l/ha
UNIX 75 WG + 0,6 kg/ha
Plexeo 60 EC 0,8 kg/ha
sw 30-31 - strzelanie w źdźbło - pierwsze kolanko 07.04.2020 Moddus Flexi 250 ME 0,3 l/ha 200 l/ha
37-39 - widoczny liść flagowy - pełny liść flagowy   Elatus Era 1 l/ha 200 l/ha
Moddus 250 EC 0,2 l/ha
60-62 - początek - pełnia kwitnienia   Plexeo 60EC 0,8 l/ha 200 l/ha
+ Protendo 250EC 0,5 l/ha
60-62 - początek - pełnia kwitnienia   Karate Zeon 0,1 l/ha 200 l/ha

Nawożenie pszenicy ozimej

NAWOŻENIE PRODUKT DATA DAWKA Azot Fosfor Potas Siarka Magnez CaO
NPK (20;7;10) 22.08.2019 400 kg/ha 80 28 40      
Saletra 24 + Siarka 15 26.03.2020 375 kg/ha 90     56,25 5,625 45
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Elatus Era sprawdzał się, dlatego będziemy stosować go w kolejnych sezonach jako standardowe rozwiązanie w naszym gospodarstwie.”

Tomasz Dembiński
GR Piątkowo
woj. wielkopolskie, powiat golubsko-dobrzyński

Odmiany jęczmienia Hyvido:
SY Galileoo | SY Baracooda | Toreroo | Wootan

Program ochrony jęczmienia Hyvido

I. Siew

Data siewu: 21.09.2019 r., Wysiew: planowana obsada roślin: 180 szt/m2

II. Program ochrony
Faza rozwojowa Data zabiegu Preparat Dawka
Herbicyd sw. 12-13 23.09.2019 Boxer Evo 3 l/ha
Insektycyd sw. 12-14 02.10.2019 KInsektycyd Zgodnie z etykietą
Regulator sw. 31 18.03.2020 Moddus Flexi 0,6 l/ha
Herbicyd sw. 31-37   Axial Komplett Pak 1,0l/ha 20g/ha
Fungicyd T1 sw. 31 18.03.2020 Tern + 0,5l/ha + 0,6kg/ha
Unix 0.5l/ha
Tebukonazol 250EW  
Insektycyd sw. 32-39   Karate Zeon 0,1 l/ha
Regulator sw. 37   Moddus 250 EC lub 0,2 l/ha lub
etefon 240 g s.a.
Fungicydy T2 sw. 37-39   Elatus Era 1 l/ha

Nawożenie jęczmienia Hyvido

NAWOŻENIE PRODUKT DATA DAWKA Azot Fosfor Potas Siarka Magnez CaO
NPK (20;7;10) 22.08.2019 350 kg/ha 70 24,5 35      
Saletra 24 + Siarka 15 06.03.2020 375 kg/ha 90     56,25 5,625 45
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Elatus Era sprawdzał się, dlatego będziemy stosować go w kolejnych sezonach jako standardowe rozwiązanie w naszym gospodarstwie.”

Tomasz Dembiński
GR Piątkowo
woj. wielkopolskie, powiat golubsko-dobrzyński

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Odmiany jęczmienia jarego:
Laureate

Program ochrony jęczmienia jarego

I. Siew

Data siewu: 19.03.2020 r., Wysiew: planowana obsada roślin: 300 szt/m2

II. Program ochrony
Faza rozwojowa Data zabiegu Preparat Dawka
Regulator sw. 31-32   Moddus Flexi 0,4 l/ha
Fungicyd I zabieg sw.31-32   Tebukonazol 250 0,5l/ha + 0,5l/ha
Morfolina
Herbicyd 1-liścienne sw. 31-32   Axial Komplett Pak 1,0 l/ha + 0,02 kg/ha
Fungicyd II zabieg sw. 37- 39   Elatus Era 0,8 l/ha
insektycyd - skrzypionki   Karate Zeon 0,1 l/ha
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Elatus Era sprawdzał się, dlatego będziemy stosować go w kolejnych sezonach jako standardowe rozwiązanie w naszym gospodarstwie.”

Tomasz Dembiński
GR Piątkowo
woj. wielkopolskie, powiat golubsko-dobrzyński

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Odmiany rzepaku:
SY Matteo | SY Florida | SY Alibaba | SY Alitop

Program ochrony rzepaku

I. Siew

Data siewu: 26.08.2019, Wysiew: siew punktowy 32-37 szt/m2

II. Program ochrony
Faza rozwojowa Data zabiegu Rodzaj zabiegu Dawka na ha Ilość wody
00-05 - kiełkowanie 26.08.2019 Colzor Trio 3,5 l/ha 200l/ha
sw. 14-15 - 4-5 liść 02.10.2019 Zetrola 0,7 l/ha 200 l/ha
Karate Zeon. 0,12 l/ha
sw. 14-15 - 4-5 liść 07.10.2019 Toprex – jesień 0,3 l/ha 200 l/ha
sw. 33/35 - formowanie łodyg 10-15cm 18.03.2020 Toprex - wiosna   200 l/ha
+Karate Zeon 0,12 l/ha
sw. 57/59 - do końca fazy żółtego pąka   Insektycyd zgodnie z etykietą 200 l/ha
sw. 59-61 - na pędzie głównym 10-50% kwiatów otwartych przed zabiegiem Amistar Gold Max 1 l/ha 300 l/ha
sw. 59-65 - na pędzie głównym 10-50% kwiatów otwartych przed zabiegiem Karate Zeon lub tiachlopryd + deltametryna lub acetamipryd zgodnie z etykietą 200 l/ha

Nawożenie rzepaku

NAWOŻENIE PRODUKT DATA DAWKA Azot Fosfor Potas Siarka Magnez CaO
NPK (14;14;21) 22.08.2019 200 kg/ha 28 28 42      
NPK (16;16;16) 06.03.2020 400 kg/ha 64 64 64      
Saletra 24 + Siarka 15 06.03.2020 400 kg/ha 96     60 6 48
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica Opiekun lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Elatus Era sprawdzał się, dlatego będziemy stosować go w kolejnych sezonach jako standardowe rozwiązanie w naszym gospodarstwie.”

Tomasz Dembiński
GR Piątkowo
woj. wielkopolskie, powiat golubsko-dobrzyński

 

Przebieg pogody w gospodarstwie Szelejewo

Na skróty Pola Klasy S