Hyvido - Toreroo

Toreroo

Toreroo

Wysoka plenność,
zdrowotność i masa 1000 ziaren

Toreroo
Toreroo

Wysoka plenność, zdrowotność i masa 1000 ziaren

  • Stabilne i wierne plonowanie w różnych latach i lokalizacjach.
  • Łączy w sobie niewielką podatność na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia ze zwiększoną odpornością na wyleganie oraz stabilnością źdźbeł i dokłosia.
  • Wśród odmian Hyvido™ wyróżnia się masą 1000 ziaren.
  • Zimotrwałość na poziomie czołowych odmian Mercurioo i Wootan.
play_circle
ŻNIWA 2021 - jęczmień ozimy | SY Dakoota | Toreroo | Wootan | Podlasie #shorts