You are here

Pola Klasy S Online

Gospodarstwo w Polwicy

Gleba: Klasa II i IIIa, czarnoziemy

 

Pani Natalia Bednarska prowadzi swoje gospodarstwo od 2011 roku. Gospodarstwo zajmuje się produkcją roślinną na łącznej powierzchni 350 ha gruntów ornych w przeważającej II kl. gleby.

Pola gospodarstwa są zlokalizowane w okolicach miejscowości Polwica, Wyszkowice w gminie Kobierzyce. Wspólnie z ojcem Panem Józefem Siatkowskim Pani Natalia prowadzi produkcję rzepaku ozimego, pszenicy ozimej i kukurydzy. Gospodarstwo prowadzi intensywną produkcję korzystając z najnowszej genetyki roślin uprawnych z zaangażowaniem nowoczesnych maszyn, nawozów i środków ochrony roślin.

 

Gospodarstwo w Polwicy

Relacje z pól:

 

Wybierz sezon i sprawdź ochronę:

 

Odmiany pszenicy ozimej:
SY Landrich | SY Dubaj | SY Cellist | Galerist | SY Yukon | Delawar

Program ochrony pszenicy ozimej

I. Siew

Data siewu: 24.09.2020 r., Planowana obsada 220 szt/m2


II. Program ochrony

Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
10.10.2020 Boxer 800 EC 2 l/ha 11 Program ochrony pszenicy ozimej
pendimetalina + diflufenikan 600+60g s.a./ha
 
Ochrona fungicydowa
T0 - 11.04.2021 Unix 75 WG 0,6 kg/ha 30 Program ochrony pszenicy ozimej
T1 - 04.05.2021 Turbo Pak (Tern 750 EC + Plexeo 60 EC) 0,4 l/ha + 0,8 l/ha 31 Program ochrony pszenicy ozimej
T2 (26.05.2021) Elatus Era 1 l/ha 37-39 Program ochrony pszenicy ozimej
T3 (opcjonalnie) metkonazol 48 g s.a./ha 61-65 Program ochrony pszenicy ozimej
protiokonazol 150 g s.a./ha
 
Regulacja wzrostu
11.04.2021 Moddus Start 250 DC + chlorek chloromekwatu (CCC) 0,3 l/ha + 0,5 l/ha 30 Program ochrony pszenicy ozimej
04.05.2021 Moddus Flexi 0,2 l/ha 31 Program ochrony pszenicy ozimej
 
Ochrona insektycydowa
09.10.2020 Karate Zeon 050 CS + insektycyd 0,1 l/ha + 0,3 l/ha 11 Program ochrony pszenicy ozimej

 
 

Nawożenie pszenicy ozimej

Data Produkt Dawka Azot Fosfor Potas Siarka
23.09.2020 Polifoska 6-20-30 300 kg/ha 9 30 45  
23.09.2020 Mocznik 150 kg/ha 68      
05.03.2021 Saletra Pulan 34 300 kg/ha 102      
15.04.2021 Saletra 200 kg/ha 68      
07.06.2021 Zaksan 33,5 150 kg/ha 50,25      
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Efekt ochrony po Elatusie utrzymywał się do kolejnego zabiegu w terminie T3 bez konieczności dokonywania zabiegów korygujących pomiędzy T2 a T3.”

Anna Tatys - Piotrowiak
Miejscowość Czerwony Kościół
woj. dolnośląskie, powiat legnicki

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Odmiany pszenżyta:
Cappricia

Program ochrony pszenżyta

I. Siew

Data siewu: 24.09.2020 r., Planowana obsada 220 szt/m2

II. Program ochrony
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
10.10.2020 Boxer 800 EC 2 l/ha 11 Program ochrony pszenżyta
pendimetalina + diflufenikan 600+60g s.a./ha
 
Ochrona fungicydowa
T0 - 11.04.2021
T1 - 04.05.2021
Tern 750 EC + Amistar Pro Pak (Amistar 250 SC + Pecari 300 EC) 0,4l/ha + 0,4l/ha + 0,4/l/ha 31-32 Program ochrony pszenżyta
T2 planowany Elatus Era 0,8 l/ha 37-39 Program ochrony pszenżyta
 
Regulacja wzrostu
11.04.2021 Moddus 250 EC 0,25 l/ha 25-29 Program ochrony pszenżyta
04.05.2021 Moddus Start 0,3 - 0,4 l/ha (wyższa dawka jeśli nie było zabiegu Moddus) 31-32 Program ochrony pszenżyta
 
Ochrona insektycydowa
09.10.2020 Karate Zeon 050 CS + insektycyd 0,1 l/ha + 0,3 l/ha 34-69 Program ochrony pszenżyta

 
 

Nawożenie pszenżyta

Data Produkt Dawka Azot Fosfor Potas Siarka
jesień Polifoska 6-20-30 150 kg/ha 9 30 45  
jesień Mocznik 150 kg/ha 69      
04.03.2021 Saletrosan 30 200 kg/ha 60     35
15.04.2021 Saletra 200 kg/ha 68      
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Efekt ochrony po Elatusie utrzymywał się do kolejnego zabiegu w terminie T3 bez konieczności dokonywania zabiegów korygujących pomiędzy T2 a T3.”

Anna Tatys - Piotrowiak
Miejscowość Czerwony Kościół
woj. dolnośląskie, powiat legnicki

Odmiany jęczmienia Hyvido:
SY Baracooda | SY Galileoo | SY Dakoota

Program ochrony jęczmienia Hyvido

I. Siew

Data siewu: 24.09.2020 r., Planowana obsada 170 szt/m2

II. Program ochrony
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
10.10.2020 Boxer 800 EC 2 l/ha 11 Program ochrony jęczmienia Hyvido
pendimetalina + diflufenikan 600+60g s.a./ha
 
Ochrona fungicydowa
T0 (11.04.2021) Unix 75 WG 0,6kg/ha 30-31 Program ochrony jęczmienia Hyvido
T1 (04.05.2021) Tern 750 EC + Tebukonazol 250 EW 0,4l/ha + 100g/ha s.a. 31 Program ochrony jęczmienia Hyvido
T2 (12.05.2021) Elatus Era 0,8 l/ha 37-39 Program ochrony jęczmienia Hyvido
 
Regulacja wzrostu
11.04.2021 Moddus 250 EC 0,4 l/ha 30-31 Program ochrony jęczmienia Hyvido
04.05.2021 Moddus Flexi 0,3 l/ha 31 Program ochrony jęczmienia Hyvido
20.05.2021 etefon 0,5 l/ha 51-59 Program ochrony jęczmienia Hyvido
 
Ochrona insektycydowa
09.10.2020 Karate Zeon 050 CS 0,075 l/ha 11 Program ochrony jęczmienia Hyvido

 
 

Nawożenie jęczmienia Hyvido

Data Produkt Dawka Azot Fosfor Potas Siarka
23.09.2020 Polifoska 6-20-30 150 kg/ha 9 30 45  
23.09.2020 Mocznik 150 kg/ha 68      
05.03.2021 Saletra Pulan 34 300 kg/ha 102      
15.04.2021 Saletra 200 kg/ha 68      
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Efekt ochrony po Elatusie utrzymywał się do kolejnego zabiegu w terminie T3 bez konieczności dokonywania zabiegów korygujących pomiędzy T2 a T3.”

Anna Tatys - Piotrowiak
Miejscowość Czerwony Kościół
woj. dolnośląskie, powiat legnicki

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Odmiany rzepaku:
SY Cornetta | Aganos | SY Floretta | RNX 3843 | SY Glorietta | SY Henrietta

Program ochrony rzepaku

I. Siew

Data siewu: 25.08.2020 r., Planowana obsada 35 szt/m2

II. Program ochrony
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
28.08.2020 Colzor Trio 405 EC 3,5 l/ha 00 Program ochrony rzepaku
26.03.2021 Zetrola 100 EC 0,7 l/ha 31 Program ochrony rzepaku
 
Ochrona fungicydowa i regulacja
18.09.2020 Toprex 375 SC 0,3 l/ha 14 Program ochrony rzepaku
26.03.2021 Toprex 375 SC 0,35 l/ha 31 Program ochrony rzepaku
18.05.2021 Amistar Gold Max 1 l/ha 65-69 Program ochrony rzepaku
 
Ochrona insektycydowa
18.09.2020 Karate Zeon 050 CS 0,125 l/ha 14 Program ochrony rzepaku
09.10.2020 Karate Zeon 050 C 0,125 l/ha 29 Program ochrony rzepaku
26.03.2021 Karate Zeon 050 C 0,125 l/ha 31 Program ochrony rzepaku

 
 

Nawożenie rzepaku

Data Produkt Dawka Azot Fosfor Potas Siarka
jesień Polifoska 6-20-30 150 kg/ha 9 30 45  
jesień Mocznik 150 kg/ha 69      
01.03.2021 (wiosna) Saletra Pulan 250 kg/ha 85      
09.03.2021 (wiosna) Siarczan amonu 200 kg/ha 41,6 48    
26.03.2021 (wiosna) Salmag z borem 200 kg/ha 54      
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Efekt ochrony po Elatusie utrzymywał się do kolejnego zabiegu w terminie T3 bez konieczności dokonywania zabiegów korygujących pomiędzy T2 a T3.”

Anna Tatys - Piotrowiak
Miejscowość Czerwony Kościół
woj. dolnośląskie, powiat legnicki

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Program ochrony kukurydzy

I. Siew

Data siewu: 24.04.2021 r.

II. Program ochrony
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
I wariant, 04.05.2021 Lumax 537,5 SE 3,5 l/ha 00-09 Program ochrony kukurydzy
II wariant,10.06.2021 Lumax + nikosulfuron + nawilżacz olejowy 2,5 l/ha + 40 g s.a./ha + 17 g/ha 17 Program ochrony kukurydzy
 
Ochrona insektycydowa
planowany Karate Zeon 050 CS 0,2 l/ha 51-59 Program ochrony kukurydzy
planowany Karate Zeon 050 CS 0,1 l/ha w momencie masowego pojawu  

 
 
 
 
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Efekt ochrony po Elatusie utrzymywał się do kolejnego zabiegu w terminie T3 bez konieczności dokonywania zabiegów korygujących pomiędzy T2 a T3.”

Anna Tatys - Piotrowiak
Miejscowość Czerwony Kościół
woj. dolnośląskie, powiat legnicki

Wybierz sezon i sprawdź ochronę:

 

Odmiany pszenicy ozimej:
SY Yukon | SY 118764 | SY Dubaj | SY Landrich | Findus | Odmiana referencyjna

Program ochrony pszenicy ozimej

I. Siew

Data siewu: 29.09.2021 r., Planowana obsada 220 i 300 szt/m2

II. Program ochrony WARIANT 1 EKONOMICZNY
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
planowany Avoxa Pak (Avoxa 50 EC + Aldaro 306 SE) 1,2 l/ha + 0,6 l/ha 25-31 Program ochrony pszenicy ozimej
 
Ochrona fungicydowa
T1 planowany Turbo Pak (Tern 750 EC + Plexeo 60 EC) 0,4 l/ha + 0,8 l/ha 31-32 Program ochrony pszenicy ozimej
T2 planowany Elatus Era 0,8 l/ha 37-39 Program ochrony pszenicy ozimej
T3 (opcjonalnie) metkonazol 48 g s.a./ha 61-65 Program ochrony pszenicy ozimej
protiokonazol 120 g s.a./ha
 
Regulacja wzrostu
planowany Moddus Start 250 DC 0,25 l/ha 30 Program ochrony pszenicy ozimej
chlorek chloromekwatu (CCC) 0,5 l/ha
 
Ochrona insektycydowa
planowany Karate Zeon 050 CS 0,1 l/ha 34-69 Program ochrony pszenicy ozimej
III. Program ochrony WARIANT 2 PREMIUM
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
planowany Boxer 800 EC 2 l/ha 09-11 Program ochrony ozimej
Activus 400 SC + Legato 500 SC 1,5 l/ha + 0,1 l/ha
w razie potrzeby Axial Komplett Pak (Axial Komplett 50 EC + Winnetou 20 WG) 1 l/ha + 0,02 kg 25-31 Program ochrony pszenicy ozimej
 
Ochrona fungicydowa
T1 planowany Turbo Pak (Tern 750 EC + Plexeo 60 EC) 0,4 l/ha + 0,8 l/ha 31-32 Program ochrony pszenicy ozimej
Unix 75 WG 0,6 kg/ha
T2 planowany Elatus Era 1 l/ha 37-39 Program ochrony pszenicy ozimej
T3 planowany metkonazol 48 g s.a./ha 61-65 Program ochrony pszenicy ozimej
protiokonazol 120 g s.a./ha
 
Regulacja wzrostu
w razie potrzeby dokrzewiania Moddus 250 EC 0,2 l/ha 25/29 Program ochrony pszenicy ozimej
I zabieg Moddus Start 250 DC 0,25 l/ha 30 Program ochrony pszenicy ozimej
chlorek chloromekwatu (CCC) 0,5 l/ha
II zabieg Moddus 250 EC 0,25 l/ha 31-32 Program ochrony pszenicy ozimej
 
Ochrona insektycydowa
planowany Karate Zeon 050 CS 0,1 l/ha 34-69 Program ochrony pszenicy ozimej


 
 
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Efekt ochrony po Elatusie utrzymywał się do kolejnego zabiegu w terminie T3 bez konieczności dokonywania zabiegów korygujących pomiędzy T2 a T3.”

Anna Tatys - Piotrowiak
Miejscowość Czerwony Kościół
woj. dolnośląskie, powiat legnicki

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Odmiany pszenżyta:
Cappricia

Program ochrony pszenżyta

I. Siew

Data siewu: 29.09.2021 r., Planowana obsada 220 szt/m2

II. Program ochrony
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
planowany Boxer 800 EC 2 l/ha 09-11 Program ochrony pszenżyta
Activus 400 SC + Legato 500 SC 1,5 l/ha + 0,1 l/ha
 
Ochrona fungicydowa
T1 planowany Tern 750 EC + Amistar Pro Pak (Amistar 250 SC + Pecari 300 EC) 0,4l /ha + 0,6 l/ha + 0,5 l/ha 31-32 Program ochrony pszenżyta
T2 planowany Elatus Era 0,8 l/ha 37-39 Program ochrony pszenżyta
 
Regulacja wzrostu
planowany Moddus Start 250 DC 0,5 l/ha 31-32 Program ochrony pszenżyta
 
Ochrona insektycydowa
planowany w razie nalotów Karate Zeon 100 CS 0,075 l/ha 34-69 Program ochrony pszenżyta

 
 
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Efekt ochrony po Elatusie utrzymywał się do kolejnego zabiegu w terminie T3 bez konieczności dokonywania zabiegów korygujących pomiędzy T2 a T3.”

Anna Tatys - Piotrowiak
Miejscowość Czerwony Kościół
woj. dolnośląskie, powiat legnicki

Odmiany jęczmienia Hyvido:
SY Dakoota | SY Maliboo | SY Baracooda | SY Galileoo

Program ochrony jęczmienia Hyvido

I. Siew

Data siewu: 29.09.2021 r., Planowana obsada 150 - 170 szt/m2

II. Program ochrony
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
planowany Boxer 800 EC 2 l/ha 09-11 Program ochrony jęczmienia Hyvido
Activus 400 SC + Legato 500 SC 1,5 l/ha + 0,1 l/ha
 
Ochrona fungicydowa
T1 planowany Tern 750 EC + Unix 75 WG + protiokonazol 0,4 l/ha + 0,6k g/ha + 100 g/ha s.a. 31-32 Program ochrony jęczmienia Hyvido
T2 planowany Elatus Era 0,8 l/ha 37-39 Program ochrony jęczmienia Hyvido
 
Regulacja wzrostu
planowany Moddus Start 250 DC 0,6 l/ha 31 Program ochrony jęczmienia Hyvido
planowany Moddus 250 EC + etefon 480 SC 0,2 l/ha + 0,5 l/ha 37-39 Program ochrony jęczmienia Hyvido
 
Ochrona insektycydowa
planowany Karate Zeon 100 CS 0,075 l/ha 12 i 14/16 Program ochrony jęczmienia Hyvido
planowany Karate Zeon 100 CS 0,075 l/ha 34-69 Program ochrony jęczmienia Hyvido

 
 
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Efekt ochrony po Elatusie utrzymywał się do kolejnego zabiegu w terminie T3 bez konieczności dokonywania zabiegów korygujących pomiędzy T2 a T3.”

Anna Tatys - Piotrowiak
Miejscowość Czerwony Kościół
woj. dolnośląskie, powiat legnicki

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Odmiany rzepaku:
SY Glorietta | SY Cornetta | SY Floretta | Aganos | SY Aliboom | SY Alix |

Program ochrony rzepaku

I. Siew

Data siewu: 24.08.2021 r., Przesiewany: 11.09.2021 r., Planowana obsada 35 szt/m2

II. Program ochrony
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
Ochrona herbicydowa
25.08.2021 Colzor Trio 405 EC 3,5-4 l/ha 00 Program ochrony rzepaku
planowany Zetrola 100 EC 0,5 l/ha 14-16 Program ochrony rzepaku
 
Ochrona fungicydowa i regulacja
planowany Toprex 375 SC 0,3 l/ha 14 Program ochrony rzepaku
planowany Toprex 375 SC 0,35 l/ha 31-33 Program ochrony rzepaku
planowany fungicyd 0,75 kg/ha 65-69 Program ochrony rzepaku
 
Ochrona insektycydowa
planowany Karate Zeon 050 CS 0,125 l/ha od fazy 10 Program ochrony rzepaku
planowany Karate Zeon 050 CS 0,125 l/ha 31-35 Program ochrony rzepaku
planowany Mospilan zgodnie z etykietą 57 Program ochrony rzepaku
planowany w zależności od nalotów Karate Zeon 050 CS lub Mospilan zgodnie z etykietą 61 Program ochrony rzepaku


 
 
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Efekt ochrony po Elatusie utrzymywał się do kolejnego zabiegu w terminie T3 bez konieczności dokonywania zabiegów korygujących pomiędzy T2 a T3.”

Anna Tatys - Piotrowiak
Miejscowość Czerwony Kościół
woj. dolnośląskie, powiat legnicki

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Program ochrony kukurydzy

I. Program ochrony
Termin zabiegu Produkt Dawka Faza rozwojowa BBCH  
 
 
I wariant Lumax 537,5 SE 3,5 l/ha 00-09 Program ochrony kukurydzy
II wariant Elumis 105 OD 1,5 l/ha 13-18 Program ochrony kukurydzy
III wariant Gardo Gold Pak (Gardo Gold 500 SE + Mentum 040 OD) 2,5 lha + 1 l/ha 12-14 Program ochrony kukurydzy

 
 
 
 
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Efekt ochrony po Elatusie utrzymywał się do kolejnego zabiegu w terminie T3 bez konieczności dokonywania zabiegów korygujących pomiędzy T2 a T3.”

Anna Tatys - Piotrowiak
Miejscowość Czerwony Kościół
woj. dolnośląskie, powiat legnicki

 

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Odmiany pszenicy ozimej:
Odmiana ref. | SY Landrich | SY Dubaj | SY Yukon | SY Orofino | Delawar | Galerist

Program ochrony pszenicy ozimej

I. Siew

Data siewu: 15.10.2019 r., Wysiew: planowana obsada roślin: 100-150 szt/m2

II. Program ochrony
Faza rozwojowa Data zabiegu Rodzaj zabiegu Dawka na ha Ilość wody
11-12 - faza 1-2 liści właściwych 06.11.2019 Boxer 800 EC 2 l/ha 200l/ha
DFF + Chlorosulfuron 0,1 l/ha + 6 g/ha
25-29 - pełnia krzewienia 18.03.2020 Moddus Flexi 250 ME 0,4 l/ha 200 l/ha
30 - strzelanie w źdźbło - pierwsze kolanko 18.03.2020 Tern 750 EC + 0,5 l/ha 200 l/ha
UNIX 75 WG + 0,6 kg/ha
Plexeo 60 EC 0,8 kg/ha
37-39 - widoczny liść flagowy - pełny liść flagowy   Elatus Era 1 l/ha 200 l/ha
Moddus 250 EC 0,2 l/ha
60-62 - początek - pełnia kwitnienia   Plexeo 60EC 0,8 l/ha 200 l/ha
+ Protendo 250 EC 0,5 l/ha
60-62 - początek - pełnia kwitnienia   Karate Zeon 0,1 l/ha 200 l/ha

Nawożenie pszenicy ozimej

NAWOŻENIE PRODUKT DATA DAWKA Azot Fosfor Potas Siarka Magnez CaO B
NPK (6;20;12) 19.08.2019 250 kg/ha 15 50 30 7      
Salmag z B 01.02.2020 250 kg/ha 67,5       10 7,5 0,5
Saletra 34 01.03.2020 100 kg/ha 34            
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Efekt ochrony po Elatusie utrzymywał się do kolejnego zabiegu w terminie T3 bez konieczności dokonywania zabiegów korygujących pomiędzy T2 a T3.”

Anna Tatys - Piotrowiak
Miejscowość Czerwony Kościół
woj. dolnośląskie, powiat legnicki

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Odmiany jęczmienia Hyvido:
Odmiana liniowa | Wootan | Toreroo | SY Baracooda | SY Galileoo |

Program ochrony jęczmienia Hyvido

I. Siew

Data siewu: 20.09.2019 r., Wysiew: planowana obsada roślin: 60-97 szt/m2

Program ochrony
Faza rozwojowa Data zabiegu Preparat Dawka
Herbicyd sw. 21-22 06.11.2019 Boxer 800 EC 2 l/ha
DFF + Chlorosulfuron 0,1 l/ha + 6 g/ha
Insektycyd sw. 12-14 04.10.2019 Karate Zeon + insektycyd 0,125l/ha + zalecana dawka
Regulator sw. 30-31 18.03.2020 Moddus Flexi 0,6 l/ha
Fungicyd T1 sw. 31-32 18.03.2020 Tern + 0,5l/ha + 0,6kg/ha
Unix 0.5l/ha
Tebukonazol 250 EW  
Insektycyd sw. 32-39   Karate Zeon 0,1 l/ha
Regulator sw. 37   Moddus 250 EC lub 0,2 l/ha lub
etefon 240 g s.a.
Fungicydy T2 sw. 37-39   Elatus Era 1 l/ha

Nawożenie jęczmienia Hyvido

NAWOŻENIE PRODUKT DATA DAWKA Azot Fosfor Potas Siarka Magnez CaO B
NPK (6;20;12) 19.08.2019 250 kg/ha 15 50 30 7      
Salmag z B 01.02.2020 250 kg/ha 67,5       10 7,5 0,5
Saletra 34 01.03.2020 100 kg/ha 34            
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Efekt ochrony po Elatusie utrzymywał się do kolejnego zabiegu w terminie T3 bez konieczności dokonywania zabiegów korygujących pomiędzy T2 a T3.”

Anna Tatys - Piotrowiak
Miejscowość Czerwony Kościół
woj. dolnośląskie, powiat legnicki

Wybierz uprawę i sprawdź program ochrony

Odmiany rzepaku:
SY Iowa | SY Ilona | SY Matteo | SY Florida | Aganos | SY Alibaba

Program ochrony rzepaku

I. Siew

Data siewu: 20.08.19 r., Wysiew: planowana obsada roślin: 34-40 sz/m2

II. Program ochrony
Faza rozwojowa Data zabiegu Rodzaj zabiegu Dawka na ha Ilość wody
00-05 - kiełkowanie 23.08.2019 Colzor Trio 3,5 l/ha 200l/ha
sw. 13 - 3 liść 04.09.2019 Karate Zeon 0,125 l/ha 200 l/ha
Zetrola 0,7 l/ha
sw. 15 - 5 liść 10.09.2019 Toprex – jesień 0,3 l/ha 200 l/ha
Insektycyd zgodnie z etykietą
sw. 17 - 7 liść 17.09.2019 Insektycyd zgodnie z etykietą 200 l/ha
sw. 33-39 - formowanie łodyg 10-15cm 17.03.2020 Zetrola 0,7 l/ha 200 l/ha
Toprex – wiosna  
+ Karate Zeon 0,12 l/ha
sw. 57/59 - do końca fazy żółtego pąka   insektycyd zgodnie z etykietą 200 l/ha
sw. 59-61 - na pędzie głównym 10-50% kwiatów otwartych   Amistar Gold Max 1 l/ha 300 l/ha
sw. 59-65 - na pędzie głównym 10-50% kwiatów otwartych   Karate Zeon lub tiachlopryd + deltametryna lub acetamipryd zgodnie z etykietą 200 l/ha

Nawożenie rzepaku

NAWOŻENIE PRODUKT DATA DAWKA Azot Fosfor Potas Siarka Magnez CaO
NPK (14;14;21) 22.08.2019 200 kg/ha 28 28 42      
NPK (16;16;16) 06.03.2020 400 kg/ha 64 64 64      
Saletra 24 + Siarka 15 06.03.2020 400 kg/ha 96     60 6 48
Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica Opiekun Syngenta lokalizacji Pola Klasy S Polwica

Robert Strycharz
Ekspert Techniczny Syngenta,
południowo-zachodnia Polska

Absolwent Pięcioletniego Technkum Rolniczego w Bożkowie i Akademii Rolniczej we Wrocławiu o specjalizacji Ochrona Roślin. Z firmą Syngenta związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę jako Przedstawiciel Terenowy. W roku 2013 objął stanowisko Eksperta Technicznego.

Polecenia naszych klientów

„Efekt ochrony po Elatusie utrzymywał się do kolejnego zabiegu w terminie T3 bez konieczności dokonywania zabiegów korygujących pomiędzy T2 a T3.”

Anna Tatys - Piotrowiak
Miejscowość Czerwony Kościół
woj. dolnośląskie, powiat legnicki

 

Przebieg pogody w gospodarstwie Polwica

Na skróty Pola Klasy S