You are here

Stop odporności - chwasty odporne poszukiwane

  • Gatunki chwastów - miotła zbożowaMiotła zbożowa
  • Gatunki chwastów - wyczyniec polnyWyczyniec polny
  • Gatunki chwastów - życica trwałaŻycica trwała

W różnych krajach odporność dotyczy różnych gatunków i różnych upraw. W Europie ze względu na znaczenie zbóż właśnie w tej grupie upraw obserwuje się najwięcej odporności. Problem dotyczy przede wszystkim chwastów jednoliściennych, chwasty dwuliścienne nie stanowią aż tak dużego problemu.

W Wielkiej Brytanii największe znaczenie gospodarcze ma odporność wyczyńca polnego. Ze względu na biologię chwasta i klimat występujący na Wyspach, jest to gatunek bardzo ekspansywny, zagłuszający resztę chwastów, uodporniony na grupy A i B.

We Francji głównym problemem są życice i wyczyniec, pojawia się problem ze stokłosami, uodpornienia również na grupy A i B.

W Niemczech największe problemy są z wyczyńcem (zachodnia część kraju) oraz miotłą zbożową (wschód).

W Polsce największe wyzwanie stanowi przede wszystkim miotła zbożowa oraz lokalnie wyczyniec. W niektórych rejonach owies głuchy, a coraz częściej punktowo pojawiają się także stokłosy. Mniejsze znaczenie ma odporność chwastów dwuliściennych, ale słychać coraz więcej doniesień o odporności chabra bławatka na herbicydy zawierające substancje z grupy B (głównie tribenuron metylowy oraz florasulam).

 

Odporność w Polsce

Występowanie biotypów miotły zbożowej odpornej na herbicydy sufonylomocznikowe (ALS)

Stop odporności - odporność w Polsce
Dane do 2014

Stop odporności - odporność w Polsce
Dane uzyskane za lata 2014-2018