You are here

Amistar Xtra 280 SC | Syngenta

Cechy Amistar Xtra

  • Długi okres działania
  • Dwie substancje aktywne działają zapobiegawczo oraz interwencyjnie
  • Udowodniony efekt plonotwórczy, również w warunkach niskiego porażenia

Przeciwko jakim chorobom rzepaku jest skuteczny Amistar Xtra?

Amistar Xtra jest wysoce skuteczny przeciwko zgniliźnie twardzikowej, czerni krzyżowych oraz szarej pleśni

Jaka choroba jest najbardziej niebezpieczna dla rzepaku?

Najbardziej niebezpieczną chorobą dla rzepaku jest zgnilizna twardzikowa, która poraża plantację rzepaku w okresie kwitnienia. Według Instytutu Ochrony Roślin już 1% porażenia roślin przez zgniliznę twardzikową wpływa ujemnie na plon.

Jak działa Amistar Xtra?

Działanie zapobiegawcze i interwencyjne, doskonała synergia dwóch substancji aktywnych

Skuteczność Amistar Xtra

Średnia z 3 doświadczeń w roku 2012 (Sośnicowice, Przybroda, Lisewo) zabieg faza BBCH 61

Dwie strategie zwalczania chorób rzepaku (w zależności od terminu stosowania preparatu)

Symetra powinna być stosowana zapobiegawczo od początku do połowy kwitnienia (maksymalnie 1 zabieg).

Optymalnym okresem stosowania, który zapewnia najlepszą skuteczność preparatu oraz najwyższe wzrosty plonów, są więc fazy od początku do połowy okresu kwitnienia. Natomiast Amistar Xtra, dzięki zawartemu w sobie szybko działającemu triazolowi (cyprokonazol), możemy stosować interwencyjnie również w późniejszych fazach – tzn. po połowie kwitnienia rzepaku.

Korzyści z zastosowania Amistar Xtra

  • znakomita ochrona przeciwko chorobom okresu kwitnienia
  • długie działanie zapobiegawcze - Technologia AMISTAR®
  • działanie interwencyjne - cyprokonazol
  • efekt zieloności - dzięki intensywniejszej fotosyntezie roślina efektywniej wykorzystuje asymilaty
  • zwiększenie plonów również w warunkach niskiego porażenia
  • udowodniony wysoki zwrot z inwestycji (m.in. wg SPZO - czeski związek producentów i przetwórców rzepaku)
  • element najlepszej technologii fungicydowej

Profil produktu Amistar Xtra 280 SC

Amistar Xtra 280 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym i systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych rzepaku ozimego.

Substancje czynne: azoksystrobina 200g/l (strobiluryny), cyprokonazol 80 g/l (triazole)
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od poczatku fazy kwitnienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 60 -69)
Spektrum zwalczanych chorób: zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Filmy