Prawidłowe stosowanie ŚOR - Po zabiegu

Rolnictwo Odpowiedzialne - Po zabiegu

§

  • Ustawa z dn. 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Rozwiń, by zobaczyć wszystkie akty prawne

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej

Zwiń

Zasady postępowania po zabiegu z użyciem środków ochrony roślin

  PAMIĘTAJ!

  • Zawsze przestrzegaj okresu prewencji podanego na etykiecie środka!
  • Prowadź stały monitoring uprawy – sprawdzaj uprawę lub teren, na którym zastosowano środek ochrony roślin w regularnych odstępach czasu, aby upewnić się, że środek działa poprawnie. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z doradcą lub przedstawicielem handlowym.