You are here

Rolnictwo Odpowiedzialne - Po zabiegu

§

 • Ustawa z dn. 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Rozwiń, by zobaczyć wszystkie akty prawne

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej

Zwiń

Zasady postępowania po zabiegu z użyciem środków ochrony roślin

Mycie opryskiwacza

Umyj i sprawdź sprzęt do wykonywania oprysków po każdym dniu roboczym, pozostawiając go czystym i gotowym do czasu wykonania kolejnego zabiegu.

 • Przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących prawidłowego utrzymania sprzętu.
 • Po zakończeniu sezonu dokładnie wyczyść sprzęt.
 • Jeśli nie myjesz opryskiwacza w myjni urządzeń ochrony roślin, zgodnie z przepisami jego mycie musisz przeprowadzić w odległości nie mniejszej niż 30 m od studni i ujęć wody oraz zbiorników i cieków wodnych, aby chronić wodę przed zanieczyszczeniem.

Mycie wewnętrzne, tzn. płukanie zbiornika i instalacji cieczowej opryskiwacza, wykonuj na polu:

 • z wykorzystaniem dodatkowego zbiornika na wodę i urządzeń płuczących zbiornik pod ciśnieniem,
 • powtarzając płukanie trzykrotnie,
 • po zabiegu z użyciem herbicydów lub regulatorów wzrostu zastosuj preparat myjący i dezaktywujący,
 • popłuczyny każdorazowo wypryskaj na uprzednio opryskiwanej powierzchni.

Mycie zewnętrzne przeprowadzaj na polu:

 • w różnych miejscach oddalonych od wód powierzchniowych,
 • z wykorzystaniem dodatkowego zbiornika na wodę i lancy ciśnieniowej

… lub w gospodarstwie:

 • na nieprzepuszczalnym podłożu,
 • z możliwością zbierania skażonej wody,
 • na powierzchni bioaktywnej,
 • z wykorzystaniem urządzenia RemDry do bezpiecznego zagospodarowania wody zawierającej resztki środków ochrony roślin.

Mycie siewnika

Wyczyść sprzęt do siewu lub sadzenia po pracy z zaprawionymi nasionami.

 • Wyczyść w szczególności zbiornik lub kosz zasypowy, aby usunąć pył i pozostałe nasiona, najlepiej odkurzaczem przemysłowym lub miotłą i szufelką.
 • Zbierz wszelkie pozostałości zaprawionego materiału siewnego i pył spod urządzenia.
 • Z pyłem i pozostałościami po zaprawionym materiale siewnym postępuj tak, jak z odpadami zawierającymi środki ochrony roślin.

Postępowanie ze środkami ochrony indywidualnej

 • Środki ochrony indywidualnej takie jak buty, rękawice, okulary, ekran ochronny, maski umyj wodą z mydłem. Po umyciu wysusz je i przechowuj w magazynie ze środkami ochrony roślin w wydzielonym pojemniku.
  Po zabiegu - postępowanie
 • Maskę wyczyść zgodnie z dołączoną do niej instrukcją i przechowuj w pojemniku (najlepiej opakowaniu fabrycznym). Osobno, w torebce plastikowej z zamkiem suwakowym, przechowuj filtry do maski.
 • Umyj rękawice, zanim zaczniesz zdejmować pozostałe części odzieży ochronnej.
 • Umyj elementy odzieży ochronnej wielokrotnego użytku w oddzielnym miejscu. Upewnij się, że woda zużyta do mycia nie przedostaje się do kanalizacji i cieków wodnych.
 • Nigdy nie pierz odzieży ochronnej razem z domowym praniem, tj. ubraniami rodziny, pościelą itp.
  Po zabiegu - pranie
 • Nie pierz i nie używaj ponownie jednorazowych środków ochrony osobistej.
 • Ze środkami ochrony osobistej jednorazowego użytku postępuj tak, jak z innymi odpadami zawierającymi środki ochrony roślin.
 • Prowadź regularną ewidencję zabiegów i wszelkich wypadków / incydentów, które miały miejsce podczas pracy ze środkami ochrony roślin.

Okres prewencji

 • Środki ochrony roślin mają określony okres prewencji, tj. okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek, mogą wejść ludzie i / lub zostać wprowadzone zwierzęta.
 • Postępuj zgodnie z informacjami zawartymi na etykiecie w zakresie ponownego wejścia do pomieszczenia, w którym zastosowano środek ochrony roślin lub terenu, na którym wykonywano zabieg.
 • Jeżeli etykieta środka nie określa okresu prewencji, na obszar potraktowany środkiem można wejść po całkowitym wyschnięciu cieczy użytkowej na powierzchni roślin lub po dokładnym wywietrzeniu pomieszczenia.
 • Umieszczaj informację (dla pracowników i osób postronnych), że w danym pomieszczeniu zastosowano środek ochrony roślin i podaj datę, kiedy ponowne wejście będzie możliwe (bezpieczne).

  PAMIĘTAJ!

 • Zawsze przestrzegaj okresu prewencji podanego na etykiecie środka!
 • Prowadź stały monitoring uprawy – sprawdzaj uprawę lub teren, na którym zastosowano środek ochrony roślin w regularnych odstępach czasu, aby upewnić się, że środek działa poprawnie. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z doradcą lub przedstawicielem handlowym.