You are here

§

 • Ustawa z dn. 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Rozwiń, by zobaczyć wszystkie akty prawne

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin

Zwiń

W trakcie zabiegu

 • Przestrzegaj zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. Dzięki temu osiągniesz maksimum korzyści ze środka ochrony roślin i zminimalizujesz ryzyko narażenia na jego działanie ludzi i środowiska.
 • Zawsze uważnie przeczytaj etykietę produktu, który chcesz zastosować i stosuj się do jej zaleceń, w tym tych dotyczących odzieży ochronnej.
 • Zabieg wykonuj zawsze zgodnie z kierunkiem wiatru, aby wiatr nie znosił cieczy użytkowej na operatora. Nie wykonuj zabiegu, jeżeli wiatr wieje w kierunku uprawy lub roślin, które nie są celem zabiegu lub w kierunku obszarów wrażliwych.

 

Ogólne zasady wykonywania zabiegu

W trakcie zabiegu - nie wykonuj zabiegu pod wiatr

Wykonując zabieg, stosuj się do poniższych zasad:

 • Upewnij się, że ciecz użytkowa jest nanoszona równomiernie na całej powierzchni uprawy.
 • W przypadku ręcznych opryskiwaczy, utrzymuj jednakową prędkość i postępuj według takiego samego schematu na całej powierzchni uprawy.
 • Dostosuj metodę oprysku dostosowaną do typu środka ochrony roślin.
 • Większe krzewy lub wybrane drzewa opryskuj w wąskich sekcjach.
 • Wąskie sekcje opryskuj z góry w dół krzewu lub drzewa.
 • Zachowaj odpowiednią odległość dyszy od opryskiwanej powierzchni (np. 50 cm).
 • Nie wykonuj zabiegu pod wiatr.

W trakcie zabiegu - odległość

Opryskiwacz plecakowy

 • Używaj właściwych końcówek opryskiwacza / dysz.
 • Utrzymuj stałą prędkość.
 • Utrzymuj stałą wysokość strumienia.
 • Utrzymuj stałe ciśnienie.
 • Stosuj właściwe dawki, nie przekraczając dawek określonych w etykiecie produktu.
 • Nie opryskuj przesuwając dyszę na boki.

Opryskiwacz polowy

Dobierz rozpylacze odpowiednio do okoliczności zabiegu, uwzględniając przede wszystkim:

 • warunki pogodowe – prędkość wiatru oraz temperaturę i wilgotność powietrza,
 • charakter opryskiwanych upraw – wysokość i gęstość roślin oraz zwartość łanu,
 • rodzaj środka ochrony roślin – sposób działania substancji aktywnej.

Optymalny wybór rozpylaczy

Drobnokropliste:

 • słaby wiatr, umiarkowana temperatura,
 • wschodzące uprawy oraz wczesne fazy wzrostu,
 • środki działające kontaktowo.

Grubokropliste:

 • umiarkowany i silny wiatr (nieprzekraczający 4 m/s), wysoka temperatura,
 • gęste i wysokie uprawy,
 • środki działające systemicznie.

Wysokość belki polowej

Dla typowych rozpylaczy płaskostrumieniowych o kącie rozpylania 110-120° wysokość belki polowej nie powinna przekraczać 50 cm nad opryskiwaną powierzchnią. W przypadku rozpylaczy o kącie rozpylania 80° wysokość ta nie powinna być większa niż 70 cm. Im większa wysokość belki polowej, tym słabsza penetracja upraw i większe straty środków ochrony roślin w wyniku znoszenia kropel cieczy użytkowej.

Stosuj specjalistyczne opryskiwacze. Techniki ochrony zwiększające precyzję nanoszenia środków ochrony roślin na opryskiwane obiekty umożliwiają stosowanie oszczędnych dawek środków, a dzięki wysokiej skuteczności zabiegów pozwalają także na ograniczenie ich liczby.

Opryskiwacz sadowniczy

Dobierz rodzaj i liczbę rozpylaczy. Wybierz rodzaj rozpylaczy, kierując się tymi samymi zasadami, co dla upraw polowych. Wyłącz z działania te rozpylacze, które kierują strumień rozpylonej cieczy poza zamierzony obszar jej nanoszenia, np. powyżej wierzchołków drzew.

Starannie reguluj strumień powietrza. Zbyt silny strumień powietrza powoduje intensywne przewiewanie cieczy użytkowej przez korony drzew, a zbyt słaby powoduje ich niedostateczną penetrację. Wykorzystaj wszystkie dostępne sposoby regulacji wydatku strumienia powietrza, aby równomiernie rozprowadzić rozpyloną ciecz w drzewach przy minimalnych stratach:

 • bieg przekładni napędowej wentylatora,
 • kąt ustawienia łopat wirnika wentylatora,
 • obroty silnika w ciągniku.

Stosuj precyzyjne techniki ochrony. Opryskiwacze, które umożliwiają kierowanie strumienia powietrza i rozpylonej cieczy bardziej precyzyjnie na opryskiwane obiekty, pozwalają na znaczne ograniczenie strat oraz powodują równomierny rozkład środków ochrony roślin w koronach drzew. Efektem tego jest skuteczność zabiegów, oszczędność środków i mniejsze obciążenie środowiska.

Ochrona owadów zapylających

Zwracaj szczególną uwagę na informacje zamieszczone na etykiecie produktu nt. ochrony zapylaczy.

Przeczytaj uważnie instrukcje dotyczące ochrony pszczół i innych owadów zapylających – mogą one dotyczyć niewykonywania zabiegu podczas kwitnienia roślin i unikania znoszenia cieczy użytkowej na pobliskie kwitnące rośliny (np. chwasty) lub inne rośliny uprawne.

Dlaczego zapylacze są ważne?
Bioróżnorodność ma pozytywny wpływ na rolnictwo. Pszczoły miodne i inne owady zapylające odgrywają istotną role w zapylaniu około 2/3 roślin uprawnych. Bez zapylaczy plon wielu roślin uprawnych byłby znacznie niższy, co mogłoby wpłynąć na niedobory pożywienia. Dlatego ochrona zapylaczy jest kluczowa dla produkcji żywności i stanowi istotny element zrównoważonego rolnictwa.