Prawidłowe stosowanie ŚOR - W trakcie zabiegu

§

  • Ustawa z dn. 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Rozwiń, by zobaczyć wszystkie akty prawne

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin

Zwiń

W trakcie zabiegu

  • Przestrzegaj zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. Dzięki temu osiągniesz maksimum korzyści ze środka ochrony roślin i zminimalizujesz ryzyko narażenia na jego działanie ludzi i środowiska.
  • Zawsze uważnie przeczytaj etykietę produktu, który chcesz zastosować i stosuj się do jej zaleceń, w tym tych dotyczących odzieży ochronnej.
  • Zabieg wykonuj zawsze zgodnie z kierunkiem wiatru, aby wiatr nie znosił cieczy użytkowej na operatora. Nie wykonuj zabiegu, jeżeli wiatr wieje w kierunku uprawy lub roślin, które nie są celem zabiegu lub w kierunku obszarów wrażliwych.