Prawidłowe stosowanie ŚOR - Transport środków ochrony roślin

Transport środków ochrony roślin

Transport środków ochrony roślin z miejsca zakupu do gospodarstwa (miejsca przechowywania) powinien być zaplanowany i dobrze zorganizowany.      

Podczas transportu należy być przygotowanym na sytuacje awaryjne:

  • pożar – posiadaj w pogotowiu gaśnicę,
  • wypadek komunikacyjny – stosuj zabezpieczenia, które mogą zminimalizować skutki rozprzestrzeniania się środka zarówno w pojeździe, jak i na zewnątrz, np. poprzez zastosowanie absorbentu.

Zasady transportu środków ochrony roślin

  • Przewoź środki ochrony roślin oddzielnie od pasażerów, żywności i pasz, stosując przegrody lub używając siatek lub specjalnych pojemników.
  • Miejsce, w którym przewożone są środki ochrony roślin, powinno być suche, czyste i nie mogą się w nim znajdować ostre przedmioty, które mogłyby przebić opakowania środków ochrony roślin.
  • Zabezpiecz pojemniki ze środkami ochrony roślin, aby nie przesuwały się w czasie transportu.
  • Podczas transportu środków ochrony nie wystawiaj opakowań na nadmierne działanie ciepła, deszczu, zimna i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych.
  • Mając do czynienia z opakowaniami zawierającymi środki ochrony roślin, zawsze miej na sobie odzież, która zapewni Ci przynajmniej minimum ochrony (koszula z długim rękawem, długie spodnie, nieprzemakalne buty i rękawice).
  • W razie wypadku natychmiast usuń rozlane/rozsypane środki ochrony roślin wokół pojazdu. Jeśli nie będzie to bezpieczne, zadzwoń po odpowiednie służby.
  • Nigdy nie pozostawiaj środków ochrony roślin bez nadzoru podczas transportu, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu.