Prawidłowe stosowanie ŚOR - Ewidencja zabiegów

Ewidencja zabiegów

§

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Ewidencja zabiegów

Ewidencja zabiegów z wykorzystaniem środków ochrony roślin jest wymogiem prawnym. Dokumentacja powinna zawierać nazwę środka ochrony roślin, termin jego zastosowania, zastosowaną dawkę, obszar, uprawy, na których zastosowano środek, oraz przyczynę wykonania zabiegu.

Ewidencja zabiegów powinna być przechowywana przynajmniej przez 3 lata, a informacje w niej zawarte udostępniane organom administracji publicznej (np. Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa). Pod poniższym linkiem możesz pobrać tabelę do prowadzenia ewidencji zabiegów.

POBIERZ ARKUSZ DO EWIDENCJI ZABIEGÓW »

  PAMIĘTAJ!

Strony trzecie, takie jak przedstawiciele branży wody pitnej, sprzedawcy detaliczni lub mieszkańcy, mogą zażądać dostępu do ewidencji zabiegów, zwracając się do właściwego organu.