You are here

§

 • Ustawa z dn. 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Rozwiń, by zobaczyć wszystkie akty prawne

 • Ustawa z dn. 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Zwiń

Gospodarowanie odpadami

Zgodnie z prawem opakowania po środkach ochrony roślin powinny zostać odpowiednio zagospodarowane na koszt i odpowiedzialność ich posiadacza.

 • Uważnie przeczytaj etykietę produktu, z której dowiesz się, jak postąpić z opakowaniem.
 • Nigdy nie pal opakowań po środkach ochrony roślin ani nie wykorzystuj ich do innych celów.
 • Opakowania po środkach ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi, tj. oznaczonymi poniższymi piktogramami, zwróć sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązany jest przyjąć takie opakowanie.
  Gospodarowanie odpadami
 • Oficjalnym systemem zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin jest System PSOR, zorganizowany i nadzorowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin. System ten zapewnia zbiórkę i zagospodarowanie opakowań po środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie. Więcej informacji na temat systemu PSOR znajdziesz tu.

Obowiązek rolnika

Zwracaj opakowania w ramach systemu PSOR z zachowaniem następujących zasad:

 • Opróżnione opakowania opłucz trzykrotnie i gromadź w przeznaczonych do tego oznakowanych workach foliowych.
 • Do chwili zwrotu przechowuj puste opakowania razem ze środkami ochrony roślin.
 • Czyste, trzykrotnie wypłukane opakowania przynieś do dowolnego sklepu, który uczestniczy w Systemie PSOR. Listę punktów znajdziesz na stronie: http://systempsor.pl/punkty-odbioru/
 • Nie ma konieczności okazywania paragonu ani faktury, a zwrot opakowań jest bezpłatny.

Obowiązek sprzedawcy

W ramach systemu PSOR sprzedawcy odbierają od rolników:

 • opakowania po środkach ochrony roślin klasyfikowanych jako niebezpieczne,
 • opakowania po innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie, takich jak nawozy, adiuwanty, produkty biobójcze.

Krótkie video, ze wskazówkami, jak przygotować i gdzie zwrócić opakowania po środkach ochrony roślin i innych produktach niebezpiecznych znajdziesz tu.