Prawidłowe stosowanie ŚOR - Przed zabiegiem

Przed zabiegiem

§

  • Ustawa z dn. 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Rozwiń, by zobaczyć wszystkie akty prawne

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin

Zwiń

Przygotowanie do zabiegu z użyciem środków ochrony roślin

Kluczem do właściwego wykorzystania środków ochrony roślin jest odpowiednie planowanie i przygotowanie zabiegu:

  • Zidentyfikuj organizm szkodliwy i stopień porażenia roślin uprawnych, wspomagając się Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej i zasadami Integrowanej Ochrony Roślin oraz zwracając uwagę na progi szkodliwości.
  • Przeczytaj uważnie etykietę środka ochrony roślin, którym chcesz wykonać zabieg.
  • Zwróć uwagę na stadium rozwojowe roślin uprawnych, próg ekonomicznej szkodliwości organizmu szkodliwego, okresy karencji i prewencji.
  • Zwróć uwagę na środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą praktyką rolniczą.
  • Zwróć uwagę na środki ostrożności związane z osobami postronnymi i środowiskiem naturalnym (np. informowanie właścicieli sąsiednich pól, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej, strefy buforowe).

  PAMIĘTAJ!

Większość środków ochrony roślin ma określony okres karencji, czyli okres od zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej. Przestrzeganie okresu karencji gwarantuje, że pozostałości substancji czynnej (i jej ewentualnych metabolitów) zastosowanego środka ochrony roślin w zebranych plonach nie przekroczą ustalonych Najwyższych Dopuszczalnych Poziomów Pozostałości.

     

Initial Video
play_circle
Akademia PSOR - Zapobieganie zanieczyszczeniom miejscowym