Prawidłowe stosowanie ŚOR - 5 złotych zasad

Pięć złotych zasad
Prawidłowe stosowanie ŚOR - 5 złotych zasad

5 złotych zasad stosowania środków ochrony roślin

Zachowaj ostrożność przez cały czas

 • Transportuj środki ochrony roślin w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia mechanicznego opakowań, skutkującego pyleniem, rozsypaniem lub wylaniem ich zawartości.
 • Nigdy nie przewoź środków ochrony roślin z artykułami żywnościowymi i ludźmi.
 • Ze środkami ochrony roślin zawsze postępuj ostrożnie, unikając skażenia siebie i środowiska. Wszystkie wycieki natychmiast posprzątaj.
 • Przechowuj środki ochrony roślin w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich.
 • Preparaty używaj i przechowuj z dala od dzieci i zwierząt.
 • Nigdy nie wykorzystuj opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
 • Opakowania po środkach ochrony roślin opłucz trzykrotnie i zwróć do sklepu. Popłuczyny wykorzystaj do oprysku.

Przeczytaj UWAŻNIE etykietę produktu

 • Etykieta określa m.in. uprawy, terminy i dawki, w jakich dany preparat można stosować. Opisuje również środki bezpieczeństwa. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją na etykiecie.
 • Na etykiecie preparatu znajdziesz także informację o niezbędnych środkach ochrony osobistej, takich jak kombinezon, rękawice, maska, gogle / ekran ochronny, nakrycie głowy i obuwie. Zawsze stosuj się do podanych zaleceń.

Dbaj o HIGIENĘ

 • Nie pij, nie jedz i nie pal podczas pracy ze środkami ochrony roślin.
 • Nie używaj telefonu komórkowego podczas pracy ze środkami ochrony roślin, aby nie narażać siebie, rodziny i współpracowników na bezpośredni kontakt z substancjami chemicznymi.
 • Dbaj o czystość i dobry stan odzieży ochronnej, postępując zgodnie z zaleceniami producentów.

Noś ODPOWIEDNIĄ odzież ochronną

 • Używaj wyłącznie certyfikowanych środków ochrony indywidualnej (oznaczonych symbolem CE). Strój ochronny nie może być wykonany z materiałów, w które wsiąka ciecz.
 • Noś odzież ochronną wskazaną na etykiecie środka ochrony roślin. Środki o różnym poziomie toksyczności wymagają różnych elementów odzieży ochronnej.
 • Zawsze, gdy masz do czynienia ze środkami ochrony roślin, używaj flokowanych rękawic nitrylowych, które mają na opakowaniu piktogram dotyczący odporności chemicznej.
  Noś odpowiednią odzież ochronną

Dbaj o SPRAWNOŚĆ opryskiwacza

 • Regularnie sprawdzaj stan techniczny opryskiwacza, aby działał poprawnie i by nie dochodziło do wycieku lub pylenia.
 • Po oprysku umyj ciągnik i opryskiwacz w specjalnie wyznaczonym miejscu.
 • Używanie ciągnika z kabiną 10-krotnie zmniejsza poziom narażenia operatora na kontakt z cieczą użytkową.