Herbicyd na kukurydzę. Kiedy stosować i jaki program ochrony wybrać? Kiedy lepszy będzie zabieg doglebowy a kiedy nalistny?

Herbicydy

Herbicydy na kukurydzę stosuje się możliwie jak najwcześniej. O kukurydzy trzeba wiedzieć jedno: chociaż mocno się rozrasta i osiąga duże rozmiary, późno wschodzi (przez duże wymagania cieplne), a w dodatku jej rozwój początkowy jest wolny. Dlatego gatunki niepożądane mogą zagłuszać ją i tym samym znacząco wpływać na obniżenie plonu. Jaką metodę ochrony wybrać. Jaki herbicyd na kukurydzę zastosować?

Herbicydy na kukurydzę. Na jakie chwasty stosuje się je?

Kukurydzy zagrażają zarówno chwasty jedno- jak i dwuliścienne. Do pierwszej grupy zalicza się m.in. perz właściwy i chwastnica jednostronna, przedstawiciele drugiej to komosa biała, szarłat szorstki, rdesty oraz psianka czarna. Przy wyborze konkretnej metody, a także herbicydu należy kierować się rodzajem zachwaszczenia, progami zagrożenia dotyczącymi konkretnych gatunków, a także warunkami pogodowymi.

Herbicydy – kukurydza chroniona doglebowo. Kiedy stosuje się taki zabieg?

Doglebowy zabieg zwalczania chwastów jest wykonywany (przynajmniej w większości przypadków) jeszcze przed wschodami siewek kukurydzy, ale po siewie. Pozwala na eliminację chwastów kiełkujących i młodych (czyli wtedy, gdy są bardzo wrażliwe na substancje aktywnie czynne). Pozwala na oczyszczenie pola i zlikwidowanie konkurencji kukurydzy w fazie jej słabego wzrostu i dużej podatności na czynniki stresotwórcze. Ogólnie kukurydzę należy chronić przede wszystkim do fazy 6.-8. liścia, później chwasty nie stanowią już poważnego zagrożenia.

  • Warto korzystać z preparatu Lumax 537,5 SE, który ma szerokie spektrum działania. Zwalcza chwasty jednoliścienne i dwuliścienne.
  • Do Lumax zaleca się dodać nikosulfuron. Celem jest zwiększenie skuteczności zwalczania chwastnicy jednostronnej;
  • Herbicydy w kukurydzy stosuje się średnio od temp. 8°C i na wilgotną glebę. Dzięki temu sprawnie przedostają się do systemu korzeniowego chwastów;
  • Zabiegu nie powinno się wykonywać bezpośrednio przed prognozowanymi dużymi opadami atmosferycznymi. W tym wypadku ciecz aktywna może być zbyt szybko wymyta w głąb profilu glebowego, poza obszar korzeni chwastów.

Herbicydy w kukurydzy – zabieg nalistny

Zabieg nalistny w kukurydzy jest korzystniejszy od doglebowego w kilku przypadkach. Przede wszystkim wykonuje się go w okresie bezdeszczowej pogody, gdy herbicydy doglebowe nie spełniają swojej roli. Sprawdza się w niszczeniu chwastów głęboko korzeniących się, np. ostrożeń i powój. W tym wypadku herbicydy na kukurydzę doglebowe nie zawsze są skuteczne.

Opryski wykonuje się, gdy kukurydza znajduje się w fazie ok. 3-4 liści. Skuteczność herbicydów zaleca się wzmocnić przez zastosowanie adiuwantów. Dobrą efektywnością w zabiegach powschodowych, nalistnych charakteryzuje się Elumis, zawierający mezotrion (związek z grupy trójketonów) i nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomacznika). Likwiduje perz i wiele innych chwastów.

Herbicydy zastosowane możliwie jak najwcześniej pozwalają kukurydzy „nabrać sił” i przejść bez szwanku początkowe fazy rozwoju. Później rolnikowi pozostaje skupić się na innych aspektach ochrony.