You are here

Oprysk na chwasty jednoliścienne – kiedy należy go wykonać?

Zboża
12.08.2021

Chwasty jednoliścienne stanowią duże niebezpieczeństwo dla wielu upraw polowych, począwszy przede wszystkim od zbóż, poprzez rośliny okopowe i oleiste, aż do upraw warzywniczych. Konkurują z nimi o światło, wodę i składniki mineralne z gleby. Jednym z podstawowych sposobów na walkę z tym zagrożeniem jest wykonany w odpowiednim terminie oprysk na chwasty jednoliścienne. Kiedy stosować oprysk na jednoliścienne?

Oprysk na chwasty jednoliścienne – kiedy należy go wykonać

Co dokładnie zwalcza oprysk na chwasty jednoliścienne?

Oprysk na chwasty jednoliścienne przeznaczony jest do zwalczania wielu gatunków traw (tj. gatunków należących do rodziny wiechlinowatych), przy czym to, jaki preparat należy zastosować, zależy od gatunku chronionej rośliny i zwalczanego chwastu. Poszczególne rośliny mają różną odporność na poszczególne substancje aktywnie czynne i różnorodny cykl życia (a środki ochrony działają w określonym spektrum temperatur). W uprawach zbóż ozimych największe zagrożenie stanowi miotła zbożowa i wyczyniec polny, podczas gdy dla zbóż jarych szczególne niebezpieczny jest owies głuchy. Rozwijają się ekspansywnie, ostatni wymieniony gatunek może tworzyć krzyżówki z uprawianym owsem. Z kolei w uprawach roślin oleistych, poza miotłą zbożową, częstymi chwastami są samosiewy zbóż. Kukurydzy, roślinom okopowym i uprawom ogrodniczym zagraża natomiast chwastnica jednostronna. Już kilka roślin niepożądanych na 1 m² może obniżyć plon o 5%. Wśród wieloletnich chwastów jednoliściennych najbardziej znany jest perz właściwy, który stanowi zagrożenie dla plantacji wszelkich roślin uprawnych, począwszy od zbóż, poprzez kukurydzę i rośliny okopowe, aż do upraw warzyw oraz drzew i krzewów owocowych.

W jakich terminach stosować oprysk na chwasty jednoliścienne?

By oprysk na chwasty jednoliścienne mógł efektywnie je zwalczyć, należy go zastosować w odpowiedniej fazie wzrostu zwalczanych roślin. W przypadku zbóż ozimych pierwszy oprysk na chwasty jednoliścienne powinien zostać wykonany już na jesieni, po wschodzie roślin oraz towarzyszących im chwastów. Pozwoli to na pozbycie się między innymi szczególnie groźnej dla młodych roślin miotły zbożowej, która w jest w stanie prowadzić aktywną wegetację wtedy, kiedy zboża wejdą już w okres spoczynku zimowego. Kolejny zabieg należy wykonać na wiosnę, by pozbyć się tych roślin, które wykiełkowały już po jesiennym zabiegu.

W przypadku zbóż jarych pierwszy oprysk na chwasty jednoliścienne można wykonać, kiedy młode rośliny znajdują się w fazie 2-3 liści. Z kolei ostatni oprysk na chwasty jednoliścienne przeprowadzany jest w fazie liścia flagowego. W tego typu uprawach koniecznie trzeba niszczyć także owies głuchy, ponieważ obecność już 5 roślin na metr kwadratowy przyczynia się do znacznego pogorszenia plonowania.

W młodej kukurydzy zwalczanie chwastów jednoliściennych należy prowadzić już od fazy jednego liścia. Z kolei to, do jakiej fazy można wykonać oprysk na chwasty jednoliścienne, zależy od zastosowanego preparatu, ponieważ niektóre ze środków można stosować do 3 liścia, inne zaś do 7 liścia. Zaniedbanie ochrony kukurydzy przed chwastami skutkować będzie przerośnięciem plantacji chwastami, których zwalczenie może być już później niemożliwe.

W rzepaku ozimym, podobnie jak w przypadku zbóż ozimych, pierwszy oprysk na chwasty jednoliścienne trzeba wykonać już jesienią, kilka tygodni po siewach, by rzepak mógł lepiej przygotować się do spoczynku zimowego. W tym czasie należy też koniecznie zwalczać samosiewy zbóż.

W przypadku buraków cukrowych oprysk na chwasty jednoliścienne można wykonywać już od fazy 2 liści właściwych – aż do momentu, kiedy liście pokryją 50% międzyrzędzi.

O czym należy pamiętać, stosując oprysk na chwasty jednoliścienne?

By zwalczanie traw było efektywne i nie doprowadziło do wytworzenia genotypów odpornych na oprysk na chwasty jednoliścienne, koniecznie należy stosować preparaty zawierające substancje aktywne o różnych mechanizmach działania. Dlatego zazwyczaj najbardziej skuteczne są herbicydy zawierające dwie substancje aktywnie czynne (lub więcej). Opcjonalnym rozwiązaniem jest naprzemienne stosowanie preparatów, tzn. jako następny wybiera się taki, który zawiera substancję aktywnie czynną należącą do innej grupy niż poprzednio. Nie wolno ponadto przeciągać wykonania zabiegu, ponieważ młode chwasty jednoliścienne są bardziej wrażliwe niż rośliny starsze. Przy wyborze konkretnych środków zwraca się uwagę na zakres temperatur, w których wykazuje najwyższą skuteczność. Rozbieżności związków należących do różnych grup mogą być znaczne (co najmniej kilka stopni Celsjusza). Bardzo „przyjaznym” dla rolnika związkiem jest pinoksaden, który wykazuje skuteczność już przy 1°C. Opryski na chwasty jednoliścienne (a także dwuliścienne) wykonuje się przy pogodzie chłodnej lub umiarkowanie ciepłej. Pestycydów nie powinno się stosować w upały – tracą swą efektywność w temp. powyżej 25°C. Oczywiście na chwasty jednoliścienne nie wolno stosować herbicydów totalnych, które niszczą każdą zieleń. To grupa, która służy do oczyszczania pola przed wysiewem/sadzeniem.

Ocena: 1.5 (2 głosów)