Elumis® 105 OD

play_circle
Efekt Elumis – Mazowsze
play_circle
Czas na zabieg Elumis – Wielkopolska
play_circle
Efekt Elumis - Wielkopolska

Dlaczego warto stosować Elumis® 105 OD?

 • Jest to kompletny herbicyd powschodowy przygotowany do stosowania wyłącznie w uprawie kukurydzy.
 • Jeden zabieg bezkonkurencyjnie zwalcza perz oraz szerokie spektrum innych chwastów jedno- i dwuliściennych.
 • Ma wyjątkowo długi okres stosowania (od 2. do 8. liści kukurydzy).
 • Jest całkowicie bezpieczny dla roślin kukurydzy.
 • Nowoczesna formulacja produktu (OD) gwarantuje pełne pokrycie chwastów oraz skuteczność działania nawet w trudnych warunkach.

Jak działa Elumis® 105 OD?

Elumis to jedyny tak skuteczny i szybko działający produkt na chwasty w kukurydzy.
Zawiera dwie substancje czynne o różnych, ale jednocześnie uzupełniających się mechanizmach działania.

Herbicyd Elumis - działanie

Wrażliwość kukurydzy na herbicydy

Kukurydza jest szczególnie wrażliwa w początkowej fazie wzrostu, kiedy rośliny nie są jeszcze tak silne. Do najistotniejszych zagrożeń początkowej fazy uprawy należą:

 • wiosenne chłody – temperatura poniżej 10°C,
 • niska wilgotność gleby – uniemożliwia pobieranie składników pokarmowych z gleby,
 • konkurowanie z chwastami o wodę i światło – zaburza proces fotosyntezy,
 • toksyczny wpływ herbicydów

Na rynku brakuje preparatów selektywnych, które działają bez negatywnego wpływu na uprawę. Najczęstsze objawy toksycznego wpływu na kukurydzę to: osłabiona kondycja roślin, zahamowany wzrost, przebarwienia liści, zasychanie roślin oraz trwałe zmiany morfologiczne.
Ma to bezpośredni wpływ na masę kolb, plon ziarna, zawartość suchej masy oraz masę tysiąca ziaren, a w konsekwencji obniża plon. Dlatego tak istotny jest wybór herbicydu, który będzie całkowicie bezpieczny dla kukurydzy.

Elumis jest herbicydem całkowicie selektywym. Skutecznie zwalcza szerokie spektrum chwastów nie uszkadzając rośliny uprawnej. Zawiera substancje czynne przeznaczone do stosowania wyłącznie w uprawie kukurydzy.

Chwasty wrażliwe

Elumis - tabelka

Elumis w porównaniu z innym herbicydem

Herbicyd Elumis - porównanie

Kiedy i w jakiej dawce stosować Elumis® 105 OD?

 • Elumis ma szerokie okno aplikacji – można go stosować od 2. do 8. liści kukurydzy. To najdłuższy termin wśród dostępnych na rynku herbicydów przeznaczonych do stosowania w kukurydzy.
 • Zalecana dawka to: 1-1,5 l/ha w zależności od gatunków chwastów występujących w uprawie oraz ich fazy rozwojowej.

Profil produktu Elumis® 105 OD

Substancje czynne w pakiecie: Nikosulfuron 30 g/l, Mezotrion 75 g/l
Formulacja: Koncentraty do rozcieńczania wodą
Zwalczane chwasty: Dwuliścienne oraz jednoliścienne (w tym perz w dawce 1.5 l/ha)
Dawka: 1-1,5 l/ha
Sposób pobierania: Przez liście i korzenie
Termin stosowania: Od 2. do 8. liści kukurydzy
Zalecenia do zabiegu: Zalecna ilość wody: 200-300 l/ha
Herbicyd Elumis - profil produktu