Które chwasty dwuliścienne są największym zagrożeniem dla upraw i jak z nimi walczyć?

Herbicydy

Chwasty pojawiające się w uprawach to istotne zagrożenie zarówno dla wielkości, jak i jakości plonu. Ich zwalczanie to jeden z fundamentów udanej produkcji zbóż. Organizmy te zaliczane są do różnych rodzin botanicznych obejmujących zarówno rośliny dwuliścienne, jak i jednoliścienne. Właściwy oprysk na chwasty umożliwi efektywne ich zwalczanie, jednak należy go tak dobrać, by nie dopuścić do powstania form odpornych na powszechnie stosowane herbicydy.

Które chwasty dwuliścienne są największym zagrożeniem dla upraw

Gatunki chwastów dwuliściennych najczęściej zagrażające uprawom

Chwasty stanowią dla zbóż konkurencję, zabierając światło, wodę i składniki mineralne. Są one często żywicielami dla organizmów chorobotwórczych i szkodników, a także utrudniają żniwa.

W uprawach największe zagrożenie stanowią takie chwasty dwuliścienne jak: chaber bławatek, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, kąkol polny, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, poziewnik szorstki, przytulia czepna, szarłat szorstki czy tasznik pospolity. Uprawom zbóż zagrażają również bodziszki, przetaczniki, komosy oraz trudne do zwalczenia samosiewy rzepaku czy innych gatunków zbóż.

Zwalczanie chwastów

By zwalczanie chwastów dwuliściennych w zbożach było skuteczne, trzeba wykonać odpowiednią liczbę zabiegów oraz wybrać właściwy do zwalczenia określonych gatunków oprysk na chwasty. Związane jest to z faktem, że poszczególne gatunki chwastów dwuliściennych różnią się wrażliwością na określone substancje czynne. Dlatego warto wykonać dokładną lustrację pola pod kątem poszczególnych gatunków chwastów. Pomocne w tym są atlasy chwastów lub aplikacje na smartfony, w których przedstawiono je w różnych fazach rozwojowych. Szczególnie te drugie mogą być przydatne, gdyż dzięki wykorzystaniu odpowiednich algorytmów oraz sztucznej inteligencji niektóre z aplikacji są w stanie rozpoznawać i nazwać poszczególne gatunki roślin. By zabieg był skuteczny, warto wybrać taki oprysk na chwasty, który zwalcza szerokie spektrum gatunków, choć czasami wystarczy środek o węższym działaniu (dobrany do gatunku, który stanowi największy problem). Do pierwszej grupy zaliczyć można preparaty zawierające po kilka związków aktywnych, jak np. Axial One, mający w swoim składzie pinoksaden i florasulam oraz Axial Komplett Pak, w którym oprócz pinoksadenu i florasulamu znajdziemy także metsulfuron metylu. Preparaty te pomagają zwalczyć większość najgroźniejszych chwastów dwuliściennych i jedynie nieliczne ich gatunki pozostają odporne. By zwalczyć, warto sięgnąć po inny oprysk na chwasty lub po metody mechaniczne.

Potencjalne problemy związane ze zwalczaniem chwastów

Nabywanie odporności na herbicydy jest bardzo poważnym zagrożeniem, mogącym wystąpić w czasie zwalczania chwastów dwuliściennych. Na skutek długotrwałego stosowania tych samych substancji aktywnych do zwalczania chwastów następuje selekcja odpornych roślin. Dlatego konieczne jest wykonywanie oprysków środkami zawierającymi substancje czynne należące do różnych grup chemicznych oraz ograniczanie liczby zabiegów w sezonie z użyciem określonej grupy chemicznej związków. Dla przykładu: preparat Boxer powinien być użyty jako oprysk na chwasty dwuliścienne tylko jeden raz sezonie.

Prawidłowy dobór środków i odmian oraz właściwa agrotechnika będą gwarancją odniesienia sukcesu na polu.