You are here

Herbicydy

Wpisz poniżej nazwę produktu lub użyj bezpośredniego linku.
Korzystaj z filtrów po lewej stronie aby zawęzić wyszukiwanie.

Pages

Arcade 880 EC

Herbicydy

Herbicyd do ochrony ziemniaka

Avans Premium

Herbicydy

Herbicyd przeznaczony do zwalczania perzu właściwego oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych na p

Axial 50

Herbicydy

Herbicyd do zwalczania miotły zbożowej, wyczyńca polnego, owsa głuchego i chwastnicy jednostronnej w u

Axial Komplett Pak

Herbicydy

Zwalcza chwasty jednoliścienne i dwuliścienne takie jak: przytulia czepna, rumian polny, chaber bławat

Axial One

Herbicydy

Herbicyd do zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych w uprawie zbóż ozimych i jarych

Boxer

Herbicydy

Herbicyd do zwalczania rocznych chwastów jedno i dwuliściennych w uprawie zbóż ozimych, ziemniaków, wa

Boxer Evo EC

Herbicydy

Boxer Evo EC jest herbicydem selektywnym, stosowanym nalistnie, występującym w formie koncentratu do r

Brasan

Herbicydy

Herbicyd do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym

Caudillo

Herbicydy

Caudillo 200 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, przeznaczony

Dual Gold

Herbicydy

Środek chwastobójczy w formie koncentratu przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych oraz niektórych d

Elumis Forte Pack

Herbicydy

Elumis Forte Pack to połączenie dwóch znanych herbicydów przeznaczonych do zwalczania

Fraxial

Herbicydy

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.

Lumax

Herbicydy

Herbicydy do przedwschodowego i powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych, (głównie prosowaty

Maran

Herbicydy

Herbicyd do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w kukurydzy.

Ragis

Herbicydy

Ragis 200 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, przeznaczonym d

Reglone

Herbicydy

Reglone 200 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, przeznaczonym

Reglor

Herbicydy

Reglor 200 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, przeznaczonym

Resolva

Herbicydy

Herbicyd do zwalczania perzu właściwego i innych chwastów jedno i dwuliściennych, jednorocznych i wieloletnich n

Solux

Herbicydy

Herbicyd do powschodowego zwalczania perzu właściwego i innych chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych w u

Pages

Herbicydy to preparaty chwastobójcze powszechnie wykorzystywane w uprawach rolnych i ogrodniczych. Działają układowo (są wchłaniane przez liście lub korzenie i hamują procesy fizjologiczne) lub kontaktowo (niszczą te fragmenty zieleni, z którymi bezpośrednio się zetkną). Mogą być selektywne lub totalne. Pierwsze z nich eliminują daną grupę roślin lub konkretny gatunek. Przykładowo zapewniają skuteczne zwalczanie chwastów jednoliściennych w kukurydzy, zwalczanie owsa głuchego w kukurydzy lub mlecza polnego w ziemniakach. Środki totalne natomiast niszczą każdą zieleń. Często wykorzystuje się je do oczyszczania terenu, np.: przed założeniem plantacji. Herbicydy powinno się rozsądnie dobierać do rodzaju upraw i grupy roślin niepożądanych. Środki ochrony (o podobnym sposobie działania, ale innej substancji aktywnej) zaleca się stosować naprzemiennie – wtedy skuteczność zabiegów będzie większa.

W uprawie rolniczej szczególnie narażone na nadmierne zachwaszczenie są szczególnie zboża ozime. Newralgiczne dla nich okresy jesienne i wczesnowiosenne fazy krzewienia do początku strzelania w źdźbło. Dlatego w tym wypadku główne zabiegi z użyciem herbicydów wykonuje się jesienią a zabiegi wiosenne traktowane są jako uzupełniające. Walka z zachwaszczeniem w początkowym etapie wzrostu jest bardzo ważna także u kukurydzy. Gatunek charakteryzuje się słabym wzrostem początkowym i może być szybko zagłuszony przez rośliny niepożądane. To oczywiście tylko nieliczne przykłady.

Chwasty jednoliścienne i dwuliścienne to plaga upraw – zazwyczaj rosną szybko, wykształcają ogromną ilość nasion i łatwo przystosowują się do niekorzystnych warunków. Dlatego walkę z nimi należy prowadzić przez cały sezon. Najważniejsze, aby nie dopuścić do nadmiernej ilości i wejścia w fazę kwitnienia a później wykształcania nasion.