You are here

Herbicydy

search_banner_axial50.jpg
search_banner_axial-komplett-pak.jpg

Wpisz poniżej nazwę produktu lub użyj bezpośredniego linku.
Korzystaj z filtrów po lewej stronie aby zawęzić wyszukiwanie.

Pages

Arcade 880 EC

Herbicydy

Herbicyd do ochrony ziemniaka

Avans Premium

Herbicydy

Herbicyd przeznaczony do zwalczania perzu właściwego oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych na p

Axial 50

Herbicydy

Herbicyd do zwalczania miotły zbożowej, wyczyńca polnego, owsa głuchego i chwastnicy jednostronnej w u

Axial Komplett Pak

Herbicydy

Zwalcza chwasty jednoliścienne i dwuliścienne takie jak: przytulia czepna, rumian polny, chaber bławat

Axial One

Herbicydy

Herbicyd do zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych w uprawie zbóż ozimych i jarych

Boxer

Herbicydy

Herbicyd do zwalczania rocznych chwastów jedno i dwuliściennych w uprawie zbóż ozimych, ziemniaków, wa

Boxer Evo EC

Herbicydy

Boxer Evo EC jest herbicydem selektywnym, stosowanym nalistnie, występującym w formie koncentratu do rozcieńczan

Brasan

Herbicydy

Herbicyd do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym

Caudillo

Herbicydy

Caudillo 200 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, przeznaczony

Dual Gold

Herbicydy

Środek chwastobójczy w formie koncentratu przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych oraz niektórych d

Fraxial

Herbicydy

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.

Maran

Herbicydy

Herbicyd do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w kukurydzy.

Ragis

Herbicydy

Ragis 200 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, przeznaczonym d

Reglone

Herbicydy

Reglone 200 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, przeznaczonym

Reglor

Herbicydy

Reglor 200 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, przeznaczonym

Resolva

Herbicydy

Herbicyd do zwalczania perzu właściwego i innych chwastów jedno i dwuliściennych, jednorocznych i wieloletnich n

Pages