Mieszanie środków ochrony roślin – czego unikać?

Herbicydy

W uprawie roślin ważne jest redukowanie kosztów zabiegów agrotechnicznych, a jednym ze sposobów, w jakie można to uzyskać, jest mieszanie środków ochrony roślin. Jednakże specyfiki przeznaczone domieszania muszą być starannie dobrane, ponieważ źle wykonane mieszanie środków ochrony roślin skutkuje często brakiem skuteczności zabiegu, obniżeniem plonu czy trwałym uszkodzeniem roślin.

Mieszanie środków ochrony roślin – czego unikać

Dlaczego miesza się środki ochrony roślin?

Integrowana ochrona roślin nastawiona jest głównie na profilaktykę, która pozwala na późniejsze ograniczenie liczby i charakteru zabiegów ochrony roślin. W pierwszej kolejności powinno wykorzystać się takie składowe upraw jak wybór odpowiedniego stanowiska, przygotowanie gleby pod uprawę, zastosowanie odmian odpornych lub mało podatnych na działanie szkodników i patogenów oraz korzystanie z wysokiej jakości materiału siewnego. Jedna mieszanina zbiornikowa wykonana z różnych środków ochrony roślin to nie tylko ograniczenie kosztów zabiegów, ale także oszczędność czasu oraz zwiększenie zakresu zwalczanych chwastów, szkodników lub patogenów pojawiających się w uprawach. Mniejsza liczba zabiegów, zwiększona ich efektywność oraz ograniczenie negatywnego wpływu na zdrowie ludzi zwierząt i środowiska naturalnego to m.in. jedne z elementów systemu produkcji, jakim jest integrowana ochrona roślin. Jednakże konieczne jest sprawdzanie form użytkowych preparatów, ponieważ niektórych nie można ze sobą łączyć. Istotna jest też kolejność mieszania środków ochrony roślin. Najpierw do mieszaniny zbiornikowej zawierającej wodę wraz z regulatorami odczynu i twardości i środkami antyspieniającymi daje się rozcieńczone wodą preparaty WP (proszek do przygotowania wodnej zawiesiny) oraz WG (granulat do przygotowania zawiesiny), po nich SC (płynny koncentrat zawiesinowy), SE (wieloskładnikowa mieszanina w postaci zawiesinoemulsji – supoemulsja) i EC (koncentrat do sporządzania emulsji). Na końcu dodaje się nawozy płynne. Nie wolno dodawać preparatów nierozcieńczonych bezpośrednio do zbiornika. Szczególną uwagę trzeba zachować w czasie łączenia związków o odmiennym odczynie, kwaśnych i zasadowych. Należy pamiętać o tym, by wykonaną mieszaninę wykorzystać niezwłocznie po jej przygotowaniu, ponieważ pozostawienie jej nawet jeden czy dwa dni może skutkować utratą właściwości, lub – co gorsza – zajściem niebezpiecznych reakcji chemicznych, mogących spowodować uszkodzenie roślin.

Czego nie można mieszać w jednym opryskiwaczu?

Ograniczenia w mieszaniu środków ochrony roślin oraz ich łączeniu z nawozami obejmują między innymi:

  • mieszanie preparatów siarkowych z olejowymi;
  • mieszanie herbicydów zawierających 2,4 D z siarczanem miedzi;
  • mieszanie środków miedziowych z kwasem fosforowym, z mocznikiem, saletrą wapniową oraz nawozami z dodatkiem manganu.

Przepisy nie zabraniają mieszania środków ochrony roślin, jednakże producent ponosi ryzyko strat, jakie może wywołać złe wykonanie zabiegu.

Racjonalne wykorzystanie środków ochrony roślin, poprzedzone innymi zabiegami mającymi na celu ograniczenie wpływu zagrożeń, to jedna z podstaw, na jakich opiera się integrowana ochrona roślin. Ponadto mieszanie środków ochrony roślin to mniejsza liczba zabiegów, a więc także oszczędności w czasie i zużytym paliwie. Ponadto zmniejszane są straty powodowane przez koła maszyn rolniczych w czasie prowadzenia oprysków