Integrowana ochrona roślin – jak przebiega?

Środki ochrony roślin

Integrowana Ochrona Roślin stanowi kluczowy element nowoczesnych systemów uprawy roślin. Polega na wykorzystaniu metod, dzięki którym stosowanie tradycyjnych środków ochrony roślin, może zostać ograniczone do niezbędnego minimum. Dzięki takiemu systemowi ochrony, możliwa jest produkcja wysokiej jakości płodów rolnych, w tym atrakcyjnych wizualnie owoców i warzyw. System integrowanej ochrony roślin jest pomocny w produkcji płodów rolnych o najwyższych wartościach biologicznych i odżywczych, bezpiecznych dla zdrowia ludzi oraz zwierząt.

Integrowana ochrona roślin – jak przebiega

Integrowana ochrona roślin – fundamenty

W tej metodzie ochrony dąży się do ograniczenia stosowania ochrony chemicznej. Dlatego integrowana ochrona roślin opiera swoje działanie na kilku podstawach, wśród których kluczowe znaczenie mają:

  • stosowanie takich odmian roślin uprawnych, które pozostają odporne lub tolerancyjne w stosunku do organizmów szkodliwych,
  • używanie wysokiej jakości, kwalifikowanego materiału siewnego lub szkółkarskiego w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się szkodników, patogenów i chwastów,
  • stosowanie płodozmianu uwzględniającego znajomość cykli życiowych patogenów i szkodników,
  • odpowiednia agrotechnika,
  • zrównoważone nawożenie, szczególnie w przypadku stosowania azotu.

Integrowana ochrona roślin pozwala na wykorzystanie naturalnych mechanizmów obronnych roślin, dlatego nierzadko jako uzupełnienie powyższych metod uprawy, stosuje się preparaty stymulujące indukowanie i wspierające naturalną odporność roślin. Niebagatelną rolę w tym procesie odgrywają różnego rodzaju ekstrakty i hydrolizaty, m.in. z wodorostów morskich, preparaty aminokwasowe, a także zyskujące w ostatnich latach popularność różnego rodzaju preparaty mikrobiologiczne.

 Integrowana ochrona roślin pozwala na wykorzystanie naturalnych mechanizmów obronnych roślin, dlatego nierzadko jako uzupełnienie powyższych metod uprawy, stosuje się preparaty stymulujące indukowanie i wspierające naturalną odporność roślin. Niebagatelną rolę w tym procesie odgrywają różnego rodzaju ekstrakty i hydrolizaty, m.in. z wodorostów morskich, preparaty aminokwasowe, a także zyskujące w ostatnich latach popularność różnego rodzaju preparaty mikrobiologiczne.

Integrowana ochrona roślin – wymagania

Wymagania, jakie stawia integrowana ochrona roślin, dotyczą przede wszystkim prowadzenia i gromadzenia dokumentacji związanej z wykorzystaniem środków ochrony roślin. Użytkownicy profesjonalni będą musieli ją przechowywać przez co najmniej 3 lata i udostępniać do kontroli uprawnionym do tego pracownikom PIORiN.

Integrowana ochrona roślin i jej przebieg może być dokumentowana, np. w formie tabeli, która musi zawierać informacje, takie jak:

  • uprawiany gatunek i odmiana,
  • powierzchnia, na której wykonano zabieg oraz jego termin,
  • nazwy i dawki użytego preparatu,
  • przyczyna przeprowadzenia zabiegu (np. choroba, szkodniki bądź chwasty, które zwalczano oraz progi szkodliwości o ile je określono).

Koniecznie trzeba podać ilość cieczy użytkowej na hektar oraz to, jakim sprzętem wykonano zabieg. Dobrze jest zanotować również warunki pogodowe panujące w czasie oprysku. Ponadto, integrowana ochrona roślin wymaga bieżącego uzupełniania wpisów o informacje dotyczące skuteczności przeprowadzonego zabiegu.