You are here

AgroLider

Agrolider Marcin Bieniaszewski

 • Uprawa: Rzepak ozimy, jęczmień ozimy, pszenica ozima, kukurydza, soja, facelia, koniczyna czerwona
 • Krzyżowice, pow. brzeski, woj. opolskie
 • Opiekun Syngenta: Robert Strycharz
 

Krzyżowice

 

woj. opolskie

 

Struktura zasiewów:

 • Pszenica ozima: 30 ha
 • Jęczmień ozimy: 13 ha
 • Rzepak ozimy: 17 ha
 • Kukurydza: 60 ha
 • Soja: 17 ha
 • Facelia: 4 ha
 • Koniczyna czerwona: 4 ha

Testowane odmiany w sezonie 2020-2021 z zastosowaniem ochrony Syngenta

Odmiany:

 • Rzepak ozimy: SY Glorietta, Aganos
 • Jęczmień ozimy: SY Baracooda, SY Galileoo, Wootan
 • Pszenica ozima: SY Yukon
 • Kukurydza: SY Marimba, SY Talisman, SY Pandoras

Środki ochrony roślin:

 • Boxer 800 EC + Cayman Pro BBCH 10-13
 • Moddus Start 250 DC + CCC (0,3 + 0,5) BBCH 30-31
 • Elatus Era BBCH 37-39
 • Elumis 105 OD
 

Relacje z pól:

 
 

Doświadczenia prowadzone przez: Agrolider Marcin Bieniaszewski

Wybierz z listy poniżej po lewej, doświadczenie by poznać jego szczegóły i zastosowane środki ochrony Syngenta.

Lista doświadczeń w gospodarstwie:
 

Zastosowane środki ochrony Syngenta.
Uprawa rzepaku ozimego, odmiana SY Glorietta

 • Obsada: 40 szt./m2
 • Siew: 18.08.2020
 • Planowana ochrona:
  Toprex 375 SC
 
 
Siew: 18.08.2020
 
05.10.2020
 
12.04.2021
Data lustracji: 12.04.2021
Opis: Stan plantacji z kolekcją odmian rzepaku ozimego.
Występowanie chowaczy.
Opis: Stan plantacji z kolekcją odmian rzepaku ozimego.
Występowanie chowacza czterozębnego i brukwiaczka wymagało wykonania zabiegu insektycydowego.
Zaobserwowany wzrost wydłużeniowy pędu kwiatostanowego wymagał zabiegu regulacyjnego.
Zabieg wykonano Toprex 14.04.2021.
Data lustracji: 05.10.2020
Opis: Stan plantacji z kolekcją odmian rzepaku ozimego.
Opis: Stan plantacji z kolekcją odmian rzepaku ozimego. System korzeniowy palowy bardzo dobrze rozwinięty.
Opis: Stan plantacji z kolekcją odmian rzepaku ozimego.
Żerowanie gryzoni, placowy brak występowania roślin.

Zastosowane środki ochrony Syngenta.
Uprawa jęczmienia ozimego Hyvido, odmiana SY Baracooda

 • Siew: 18.09.2020
 
 
Siew: 18.09.2020
 
05.10.2020
 
12.04.2021
 
07.07.2021
Data lustracji: 07.07.2021
Opis: Żniwa jęczmienia hybrydowego.
Wyniki plonowania:
SY Baracooda 160 szt/m2 plon 98 dt/ha gęstość 58,7
SY Baracooda 130 szt/m2 plon 95 dt/ha gęstość 60,6
Średni plon jęczmienia w gospodarstwie 93 dt/ha.
Data lustracji: 12.04.2021
Opis: Bardzo dobra skuteczność zastosowanej jesiennej ochrony herbicydowej: 22.10.2020 wykonano zabieg Boxer 2l/ha + Legato 0,18 l/ha + Tristar 10 gr/ha
Opis: Faza BBCH 30
Planowana ochrona: T1 – 20.04.2021 Unix 0,5 kg/ha +Tern 0,3 l/ha + Praktis 0,4 l/ha
Data lustracji: 05.10.2020
Opis: Stan plantacji jęczmienia ozimego.

Produkt Elatus Era

Zastosowanie produktu Elatus Era w uprawie pszenicy ozimej

 • Data zastosowania produktu: 14.05.2021
 • Odmiana: SY Yukon
 • Uprawa: Pszenica ozima
Data lustracji: 20.06.2021
Opis: Porównanie zastosowania Elatus Era 0,8 l/ha do Elatus Era 0,5 l/ha + tebukonazol125 g/ha.
Zdrowy łan do końca wegetacji pszenicy.

Opinia Agrolidera

Zastosowałem 0,8l Elatus Era oraz drugie rozwiązanie 0,5l Elatus+0,5 Syrius (tebukonazol), brak widocznych różnic pomiędzy rozwiązaniami, oba bardzo skuteczne, natomiast bardzo widoczne różnice na kontroli, w czerwcu pierwsze liście nadal zdrowe na polu z zastosowanymi środkami, kontrola wyraźnie porażona. Środek zdecydowanie skuteczny.

Gorący czerwiec zakończył wegetację pszenicy, dlatego nie można było zaobserwować długości czasu działania zastosowanych rozwiązań.

Produkt Elumis 105 OD

Zastosowanie produktu Elumis 105 OD w uprawie kukurydzy

 • Data zastosowania produktu: 31.05.2021
 • Odmiana: SY Talisman
 • Uprawa: Kukurydza
Data lustracji: 03.10.2021
Opis: Skuteczność zastosowania Elumis.
Data lustracji: 31.05.2021
Opis: Stan plantacji kukurydzy w dniu wykonania zabiegu produktem Elumis.

Opinia Agrolidera

Środek Elumis wykorzystany na poprawki po Lumaxie, który był za późno zastosowany względem fazy rozwojowej chwastów, głównie rumiany i maki, gleba po siewie zasklepiona opadami deszczu co wpłynęło na dłuższe wschody kukurydzy, nie zatrzymało rumianów z którymi na działce jest problem, dawka okrojona do 0,85 l/ha przy dawce wody 150 l/ha. Zastosowane w fazie 4 liści 31.05.2021.

Chwasty były dość duże i długo zamierały, natomiast po zakryciu międzyrzędzi pole zrobiło się czyste, zabieg skuteczny.

Produkt Boxer 800 EC

Zastosowanie produktu Boxer w uprawie pszenicy ozimej

 • Data zastosowania produktu: 20.11.2020
 • Odmiana: SY Yukon
 • Uprawa: Pszenica ozima
Data lustracji: 20.03.2021
Opis: Stan plantacji pszenicy ozimej, wiosenna ocena skuteczności zastosowania Boxer + Cayman Pro.

Opinia Agrolidera

Brak przebarwień po oprysku, rośliny w fazie ok. 2-3 liścia, BBCH 12-13 podczas zabiegu, część chwastów na wierzchu, pole do końca wegetacji zostało czyste, brak konieczności wiosennej poprawki.

Produkt Moddus Start 250 DC

Zastosowanie produktu Moddus Start 250 DC w uprawie pszenicy ozimej

 • Data zastosowania produktu: 21.04.2021
 • Odmiana: SY Yukon
 • Uprawa: Pszenica ozima

Opinia Agrolidera

Moddus Start zastosowany we wskazanym terminie BBCH 30 na pszenicy sianej po kukurydzy, na pozostałej części pola Moddus 250 + CCC kilka dni później w fazie BBCH 30-31, brak wyraźnych różnic pomiędzy rozwiązaniami. Pas kontrolny zdecydowanie wyższy, wcześniej dojrzał, ale też ustał do końca. Zabieg skuteczny, pszenica rozkrzewiona zgodnie z założeniami, łan do końca wegetacji stojący, mocny. Regulacja przeprowadzona tylko w tym jednym zabiegu.

Produkt Avoxa Pak

Zastosowanie produktu Avoxa Pak w uprawie pszenicy ozimej

 • Data zastosowania produktu: 16.04.2021
 • Odmiana: SY Yukon
 • Uprawa: Pszenica ozima

Opinia Agrolidera

Avoxa Pak zastosowany na wiosnę 16.04.2021 w pszenicach sianych po kukurydzy, efekt rewelacja jak w poprzednim roku, brak konieczności poprawek. Na polach pojawiał się wyczyniec przy miedzach, który również został zatrzymany.

Po dwóch tygodniach od zastosowania chwasty wyraźnie przebarwione, zamierają.

Koniec maja - pole czyste, wolne od chwastów.