You are here

 
Szczęśliwych plonów ziarna
FAO 220-230
 •  
 •  
 •  

 
 
 
 

SY Talisman

SY Talisman – Polowa Prezentacja Odmiany

Please accept marketing cookies to see this video.

Doświadczenia PDO COBORU 2017-2018

SY Talisman w porównaniu (%) do średniej plonowania (dt/ha) wszystkich odmian

Kukurydza SY Talisman odmiana na ziarno - mapka 2017-2018

Plon SY Talisman 2017

Kukurydza SY Talisman odmiana na ziarno - plon

Plon SY Talisman 2016

Kukurydza SY Talisman odmiana na ziarno - plon 2016

Wyniki doświadczeń

Plonowanie i wilgotność ziarna, badania PDO COBORU 2018

Kukurydza SY Talisman odmiana na ziarno - Plonowanie i wilgotność ziarna 2018

Plonowanie i wilgotność ziarna, badania PDO COBORU 2017

Kukurydza SY Talisman odmiana na ziarno - Plonowanie i wilgotność ziarna 2017

Plonowanie i wilgotność ziarna, badania rozpoznawcze COBORU 2016

Kukurydza SY Talisman odmiana na ziarno - Plonowanie i wilgotność ziarna 2016

Cechy odmiany

Typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
Kierunek użytkowania: ziarno, kiszonka

 • nr 1 w doświadczeniach PDO1 COBORU2 w 2018 – 106% i 2017 – 107% wzorca w grupie wczesnej
 • nr 1 w doświadczeniach CCA3 COBORU 2016 – 111% wzorca w grupie wczesnej
 • nr 2 w doświadczeniach CCA COBORU 2015 – 104% wzorca w grupie wczesnej
 • bardzo silny wczesny wigor
 • bardzo wysokie i stabilne plonowanie na przestrzeni lat, również w warunkach stresu
 • polecana zarówno na wczesne, jak i opóźnione siewy
 • dobrze znosi stanowiska wolniej nagrzewające się wiosną
 • polecana na wszystkie typy gleb

1PDO – Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe
2COBORU – Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
3Doświadczenia CCA – doświadczenia rozpoznawcze, w których badane są odmiany ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA)

Charakterystyka kolby

Ziarno typu flint
ziarno typu flint
Kolba typu fix
kolba typu fix

Zalecana obsada i gleba

 • 80 000-90 000 szt./ha
 • wszystkie stanowiska glebowe dobre i bardzo dobre

Szymon Tracz, Gospodarstwo Rolne Agromat Braszowice

Kukurydza SY Talisman odmiana na ziarno - opiniaSY Talisman Odmianę SY Talisman siejemy w naszym gospodarstwie od dwóch lat.
Mimo niekorzystnych warunków pogodowych pozwala osiągnąć wysokie plony. Polecamy ją również naszym partnerom handlowym z uwagi na wysoką jakość ziarna.