You are here

Cechy odmiany

Typ: mieszaniec pojedynczy
Kierunek użytkowania: ziarno

  • lider plonu ziarna w grupie wczesnej - numer 1 w Niemczech, Austrii i Polsce
  • według punktacji BSA odmiana uzyskała najwyższą ocenę plonowania: 9 punktów (BSA: Bundessortenamt - niemiecka jednostka rejestracyjna, odpowienik COBORU)
  • stabilne plonowanie na przestrzeni lat również w warunkach stresu
  • polecana na wczesne siewy
  • dobrze znosi stanowiska wolniej nagrzewające się wiosną

Plon SY Talisman 2016

Wyniki COBORU

Plon ziarna, oficjalne wyniki doświadczeń COBORU 2016

Plon i wilgotność ziarna, badania COBORU 2016 zlecone przez Syngenta, 4 lokalizacje w całym kraju​

Plon i wilgotność ziarna, badania COBORU 2015 zlecone przez Syngenta, Południowa Polska (Przecław, Węgrzce, Pawłowice)

Charakterystyka kolby

28 nasion
w rzędzie
16 rzędów
kolba typu fix
ziarno
typu flint

Zalecana obsada i gleba

  • 80 000-90 000 szt./ha
  • stanowiska dobre i bardzo dobre

Krystian Rębisz
Marketing, Syngenta Polska Sp. z o.o.

SY Talisman to odmiana numer 1 w doświadczeniach COBORU 2016 - uzyskała plon 135,5 dt/ha, co stanowi 111% wzorca w grupie. Na przestrzeni dwóch ostatnich, ekstremalnie różnych lat jest to lider plonu ziarna w grupie wczesnej w Polsce, Niemczech i Austrii. Wyróżnia się stabilnym plonowaniem, również w trudnych warunkach. Dobrze znosi zimną wiosnę. Polecana jest na wczesne siewy. SY Talisman ta odmiana, która nigdy nie zawodzi.