You are here

Kukurydza SY Talisman odmiana na ziarno

FAO 220-230
Szczęśliwych plonów ziarna

Plon SY Talisman 2017

Kukurydza SY Talisman odmiana na ziarno - plon

Plon SY Talisman 2016

Kukurydza SY Talisman odmiana na ziarno - plon 2016

Wyniki doświadczeń

Plonowanie i wilgotność ziarna, badania PDO COBORU 2018

Kukurydza SY Talisman odmiana na ziarno - Plonowanie i wilgotność ziarna 2018

Plonowanie i wilgotność ziarna, badania PDO COBORU 2017

Kukurydza SY Talisman odmiana na ziarno - Plonowanie i wilgotność ziarna 2017

Plonowanie i wilgotność ziarna, badania rozpoznawcze COBORU 2016

Kukurydza SY Talisman odmiana na ziarno - Plonowanie i wilgotność ziarna 2016

Cechy odmiany

Typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
Kierunek użytkowania: ziarno, kiszonka

 • nr 1 w badaniach PDO w 2017 – 107% wzorca w grupie wczesnej (odmiana mimo braku rejestracji w PL została włączona jako wzorzec do Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego)
 • nr 1 w badaniach rozpoznawczych CCA COBORU 2016 – 111% wzorca w grupie wczesnej
 • nr 2 w badaniach rozpoznawczych CCA COBORU 2015 – 104% wzorca w grupie wczesnej
 • jedyna odmiana w Polsce, która za ostatnie 3 lata w badaniach rozpoznawczych CCA osiągnęła średni plon powyżej 11 t/ha
 • bardzo silny wczesny wigor
 • bardzo wysokie i stabilne plonowanie na przestrzeni lat, również w warunkach stresu
 • polecana zarówno na wczesne, jak i opóźnione siewy
 • dobrze znosi stanowiska wolniej nagrzewające się wiosną
 • polecana na wszystkie typy gleb

Charakterystyka kolby

Charakterystyka kolby - nasiona w rzędzie Kolba typu fix Ziarno typu flint
28 ziaren
w rzędzie
16 rzędów
kolba typu fix
ziarno
typu flint

Zalecana obsada i gleba

 • 80 000-90 000 szt./ha
 • wszystkie stanowiska glebowe dobre i bardzo dobre

Szymon Tracz, Gospodarstwo Rolne Agromat Braszowice

Kukurydza SY Talisman odmiana na ziarno - opiniaSY Talisman Odmianę SY Talisman siejemy w naszym gospodarstwie od dwóch lat.
Mimo niekorzystnych warunków pogodowych pozwala osiągnąć wysokie plony. Polecamy ją również naszym partnerom handlowym z uwagi na wysoką jakość ziarna.