Agrolider - Doświadczenia

Doświadczenia

AgroLider
 

Agroliderzy w swoich gospodarstwach uprawiają zboża, rzepak lub kukurydzę, a areał ich upraw wynosi co najmniej 50 ha.
W sezonie 2020/2021 produkty Syngenta testuje grupa 36 rolników z różnych regionów Polski. Zebrane przez nich wyniki zastosowanych technologii we własnych gospodarstwach, opinie, obserwacje oraz uwagi zbieramy, opisujemy i przedstawiamy, aby tym sposobem wspierać inne gospodarstwa.