You are here

Olympus 480 SC | Syngenta
 • Zdrowy łan w najważniejszym etapie produkcyjnym rośliny
 • Wyższy plon o lepszych parametrach
 • W mieszaninie z Menara - pełna i długotrwała ochrona plantacji zbóż

Olympus 480 SC - opis produktu

Olympus 480 SC to innowacyjny, zaawansowany technologicznie fungicyd zapewniający pełną i długotrwałą ochronę zbóż przed chorobami górnych liści i kłosa: septoriozami, rdzami, plamistością siatkową, rynchosporiozą, mączniakiem prawdziwym i innymi chorobami.

Olympus to połączenie unikatowych cech chlorotalonilu i azoksystrobiny w Technologii AMISTAR® w jednym produkcie. Wykorzystanie odmiennych mechanizmów działania przekłada się na wyjątkową skuteczność preparatu.

Fungicyd Olympus 480 SC - opis

 • Technologia AMISTAR® pozwala na stopniowe uwalnianie się i przemieszczanie substancji wewnątrz liścia, co zapewnia długotrwałe działanie preparatu.
 • Cząsteczki chlorotalonilu wytwarzają wyjątkowo trwałą barierę ochronną na powierzchni liścia, która skutecznie i długo zabezpiecza przed infekcją.

Olympus w znacznym stopniu wpływa na procesy fizjologiczne w roślinie pozwalające na uzyskanie wyższej produktywności rośliny, a tym samym wyższe plonowanie:

 • zapewnia dłużej utrzymujący się efekt zieloności liści,
 • opóźnia procesy starzenia rośliny,
 • pozwala na lepsze wykorzystanie wody,
 • zwiększa odporność rośliny na stresy,
 • pozwala na lepszą asymilację dwutlenku węgla poprawiając wydajność fotosyntezy,
 • poprawia wykorzystanie składników pokarmowych.

Produkt wyróżnia szeroki zakres dawkowania. Wyższa dawka wiąże się z dłuższą ochroną i mocniejszym efektem plonotwórczym.

Olympus 480 SC zapewnia zdrowy łan w najważniejszym etapie produkcyjnym rośliny oraz wyższy plon o lepszych parametrach (efekt fitotoniczny)

Technologia Weather-Stik®

Fungicyd Olympus - porównanieFungicyd Olympus - Technologia Weather-Stik
Nowoczesna technologia Weather-Stik® jaką zastosowano w formulacji preparatu Olympus, zapewnia jego doskonałe przyleganie do powierzchni rośliny, co daje wysoką odporność na zmywanie.

 

Termin stosowania

Fungicyd Olympus - termin stosowaniaOptymalny czas stosowania Olympus przypada na fazę liścia flagowego i kłoszenie. Ten termin aplikacji zapewnia najlepsze wykorzystanie efektu fitotonicznego, który bezpośrednio przekłada się na wyższą produktywność łanu. Zabieg preparatem Olympus w tej fazie zapewnia utrzymanie efektu ochronnego aż do końca okresu wrażliwości rośliny na patogeny.

 

Mieszanina Olympus i Menara

Fungicyd Olympus     Fungicyd Menara

Mieszanina Olympus i Menara to optymalne zestawienie czterech substancji aktywnych o trzech mechanizmach działania zapewniające wysoką skuteczność zwalczanych chorób, natychmiastowe działanie interwencyjne orazdługotrwałą ochronę liści i kłosa.

Mieszanina Olympus i Menara to:

 • Skuteczna ochrona chorób liści i kłosów (najwyższa skuteczność przeciwko septoriozom, rdzom, mączniakowi, brunatnej plamistości liści, rynchosporiozie, plamistości siatkowej)
 • Możliwość uzyskania wysokiego plonu
 • Efekt fitotoniczny
 • Długo utrzymujące się działanie profilaktyczne
 • Natychmiastowa interwencyjność
 • Kompleksowa ochrona fungicydowa pszenicy, jęczmienia, pszenżyta i żyta

Olympus 480 SC i Menara 410 EC to wysoki poziom zabezpieczenia przed chorobami

Fungicydy Menara i Olympus - skuteczność

Fungicyd Olympus
Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i systemicznym do stosowania zapobiegawczego, w zwalczaniu chorób grzybowych pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego.

Fungicyd Menara
Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi.

 

Zakres stosowania Menara 410 EC + Olympus 480 SC

pszenica ozima: mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści.
jęczmień ozimy, jęczmień jary: mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż.
pszenżyto ozime: mączniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż.
żyto: mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż.

dawki zarejestrowane: Menara 410 EC – 0,4 l/ha + Olympus 480 SC – 1,5 - 1,8 l/ha.
dawki rekomendowane: Menara 410 EC – 0,4 l/ha + Olympus 480 SC – od 1,2 l/ha

Ochrona zbóż preparatami Syngenta