You are here

Infopole to rozbudowany system monitoringu chorób i szkodników. Jest cennym narzędziem wspomagania decyzji w ochronie roślin. Od ponad 11 lat tworzą go eksperci, którzy podczas okresu wegetacji monitorują warunki atmosferyczne, obserwują uprawy, odnotowują występowanie oraz stopień nasilenia szkodników i chorób. Informacje o zagrożeniu spływają z 24 punktów pomiarowych, równomiernie rozmieszczonych na terenie całej Polski. Publikowane w okresie wegetacji komunikaty wyróżnia najszybszy czas przepływu danych z punktów monitoringu do momentu publikacji w internecie.

  • dostarcza informacji o stopniu zagrożenia upraw i aktualnym nasileniu występowania agrofagów
  • ostrzega o konieczności wykonania zabiegu
  • przypomina o zwalczaniu agrofagów w przypadku przekroczenia ekonomicznego progu nasilenia ich występowania
  • zaleca termin wykonania zabiegu
  • sugeruje optymalny dobór preparatu oraz jego dawkę w celu uzyskania wysokiej skuteczności zabiegu
  • uwzględnia aktualne fazy rozwojowe upraw dla wybranej lokalizacji na terenie Polski

Komunikaty są dostępne na stronie internetowej Infopole w formie podstawowej i rozszerzonej, w formie regionalnych raportów eksperckich. Można z nich korzystać także w ramach darmowej aplikacji mobilnej. Wystarczy pobrać aplikację Infopole na telefon, smartfon lub tablet, wybrać lokalizację, dla której chcemy otrzymywać komunikaty i gotowe. Aplikacja jest dostępna na trzy podstawowe systemy operacyjne: Android, Windows Phone, IOS. Tutaj podpowiadamy, jak ją zainstalować.