You are here

Zasiewy roślin ozimych – co musisz o nich wiedzieć?

Zboża
24.04.2020

Zboża ozime przeważają w strukturze zasiewów w Polce, a powierzchnia przez nie zajmowana na przełomie 2019/2020 to – wg danych GUS – około 4,3 miliona hektarów, czyli wartość zbliżona do tej z roku 2018. Dominuje pszenica ozima, którą obsiano około 2 mln ha, za nią plasuje się pszenżyto ozime wysiane na około 1,2 mln ha, żyto na 0,9 mln ha i jęczmień ozimy na 0,2 mln ha. Aby uprawa zbóż ozimych była efektywna, konieczne jest przestrzeganie zaleceń związanych z agrotechniką i ochroną upraw.

Zasiewy roślin ozimych – co musisz o nich wiedzieć

Odpowiednia odmiana

Dobór odpowiedniej odmiany to klucz do osiągnięcia dobrego plonu. Pewne gatunki można wysiewać we wszystkich regionach kraju, natomiast inne dobrze plonują tylko w określonych miejscach, w innych zaś ich wysiew innych niesie ze sobą duże ryzyko uzyskania słabego plonu – rezultaty związane są z nieregularnym plonowaniem, wyleganiem, możliwością przemarzania roślin zimą czy podatnością na inne czynniki, takie jak mozaikowość gleb czy susza.

Na mozaikowe stanowiska warto wybrać np. wysokoplenną odmianę Galerist, która nadaje się na wszystkie typy pól, a dzięki krótkim i mocnym źdźbłom jest mało wrażliwa na wyleganie.

Dobierając odmianę, warto też kierować się odpornością lub co najmniej małą wrażliwością na choroby grzybowe. W ofercie firmy Syngenta znaleźć można kilka odmian selekcjonowanych właśnie pod tym kątem. Przykładem jest np. jakościowa odmiana Delawar, która w doświadczeniach COBORU wykazywała się najwyższą odpornością na choroby liści i kłosa.

Siew i zabiegi wykonywane jesienią

Agrotechnika to kolejny krok do sukcesu. Ważne jest odpowiednie przygotowanie gleby i wysiew nasion w odpowiedniej liczbie na metr kwadratowy – w zależności od terminu wysiewu. Przed siewem nasiona trzeba zabezpieczyć przez chorobami atakującymi siewki i młode rośliny. Najłatwiej jest to zrobić za pomocą zapraw nasiennych, takich jak np. Vibrance Star czy Maxim® Power. Obydwa preparaty, oprócz ochrony przed chorobami, zwiększają także przyrost masy korzeniowej, co przekłada się na lepszy rozwój roślin.

Krzewiące się intensywnie odmiany nierzadko trzeba skracać, by nie wystrzeliły nadmiernie w źdźbło. Dzięki skracaniu, do której wykorzystywany jest antywylegacz, rośliny są mniej podatne na wyleganie, a jeśli zabieg został wykonany przed zimą, po jesieni sprzyjającej ich rozwojowi, są one lepiej przygotowane do okresu spoczynku zimowego.

Ochrona przed chwastami

To kolejny element, którego nie można zaniedbać w nowoczesnej uprawie pszenicy. Podstawą jest odpowiednie przygotowanie pola pod wysiew, jednak w coraz popularniejszych systemach uproszczonych podstawą ochrony muszą być środki chwastobójcze.

Po jesiennym wysiewie na polach narażonych na silne występowanie chwastów, szczególnie jednoliściennych, warto wykonać wczesny zabieg środkiem chwastobójczym, np. takim jak BOXER® 800 EC, który pozwala na zwalczenie miotły zbożowej oraz licznych chwastów dwuliściennych. Oprysk na chwasty dwuliścienne należy wykonać odpowiednio wcześnie, stanowią one bowiem szczególnie duże zagrożenie dla młodych roślin i wysokości plonu, jaki można później uzyskać. Z kolei na wiosnę do ochrony przed chwastami warto sięgnąć po takie produkty jak Axial Komplett Pak, który pozwoli na zwalczenie większości gatunków atakujących uprawy zbóż.

Ochrona przeciw chorobom grzybowym

Choroby pszenicy często powodowane są przez grzyby. Pierwszą linię obrony przed chorobami grzybowymi stanowi zaprawianie nasion. Nie zapewnia ono jednak ochrony przez cały okres wzrostu ozimin, dlatego konieczne jest powtarzanie zabiegów z użyciem fungicydów. Wykonuje się je najczęściej w okresie od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. Firma Syngenta do ochrony zbóż ozimych przed chorobami grzybowymi oferuje bogaty asortyment środków grzybobójczych o szerokim spektrum działania. Dzięki wymienionym wyżej zabiegom można bezpiecznie uzyskać dobre plony w postaci wysokiej jakości ziaren, bez szkodliwych dla ludzkiego zdrowia mykotoksyn.

Ocena: 3.4 (21 głosów)