Jak skutecznie zwalczać chwasty w zbożach jarych?

Zboża

Zwalczanie chwastów w zbożach jarych musi być prowadzone równie starannie, jak w przypadku zbóż ozimych, ponieważ we wczesnych fazach rozwojowych są one szczególnie podatne na konkurencję ze strony chwastów. By efektywnie chronić zasiewy, konieczne jest przede wszystkim skuteczne rozpoznanie niepożądanych gatunków roślin, stanowiących zagrożenia dla upraw. Pozwala to na wybranie i zastosowanie najbardziej skutecznych do tego celu herbicydów, choć wybór jest uproszczony o tyle, że w uprawach zbóż jarych większość zabiegów wykonuje się nalistnie. Sprawdź, jak skutecznie likwidować chwasty w zbożach jarych.

Jak skutecznie zwalczać chwasty w zbożach jarych

Chwasty najczęściej występujące w uprawach zbóż jarych

W uprawach zbóż jarych zagrożenie stanowią zarówno chwasty jednoliścienne, jak i dwuliścienne. Są to gatunki nie tylko jednoroczne, ale również wieloletnie. Wśród chwastów jednoliściennych występujących w uprawach zbóż jarych największe zagrożenie stanowią: chwastnica jednostronna, owies głuchy, miotła zbożowa i wyczyniec polny. Zagrożenie z ich strony związane jest głównie z botanicznym pokrewieństwem między nimi a zbożami i konkurencją, jaką stanowią dla zbóż. Z kolei chwasty dwuliścienne, powodujące najczęstsze problemy to: komosa biała, jasnota purpurowa, rdest ptasi, przytulia czepna, tasznik pospolity, gwiazdnica pospolita, chaber bławatek, niezapominajka polna, maruna bezwonna, tobołki polne, rumianek pospolity, mak polny, a także przetacznik perski, fiołek polny czy samosiewy rzepaku. Do najgroźniejszych zalicza się m.in. miotłę zbożową i przytulię czepną. Chwasty w zbożach jarych kradną zasoby, ale mogą być również żywicielami dla patogenów oraz szkodników. Na zachwaszczonych uprawach występuje większe ryzyko pojawienia się takowych problemów.

Kiedy i czym wykonać oprysk na chwasty, by je zwalczyć w zbożach jarych?

Zwalczanie chwastów w zbożach jarych jest łatwiejsze niż w uprawach ozimych. Związane jest to przede wszystkim z faktem, że ochronę wykonuje się głównie nalistnie, dzięki czemu można łatwo rozpoznać skład botaniczny chwastów pojawiających się w uprawie. Zboża jare daje się chronić przed chwastami od fazy 1-3 liści do fazy liścia flagowego. Oprysk powinien być poprzedzony rozpoznaniem niepożądanych gatunków.

Herbicydy na zboża jare:

Kiedy zagrożenie stanowią przeważnie chwasty jednoliścienne, a udział chwastów dwuliściennych jest znikomy, można zastosować oprysk na chwasty jednoliścienne, którego substancją czynną jest np. pinoksaden (należący do grupy fenylopirazolin) – czyli na przykład Axial 50 EC firmy Syngenta. Preparat ten można stosować we wszystkich zbożach jarych z wyjątkiem owsa, który może być podatny na działanie tej substancji czynnej. Oprysk wykonuje się od fazy wykształconego 1 liścia rośliny uprawnej (BBCH 11), aż do stadium widocznego liścia flagowego (BBCH 37).

Z kolei w przypadku, kiedy na polu występują chwasty dwuliścienne i jednoliścienne, można jednocześnie zwalczyć obie grupy chwastów, sięgając po środek zawierający oprócz pinoksadenu także substancję czynną skierowaną przeciwko chwastom dwuliściennym. Przykładem takiego preparatu jest Axial One 50 EC, zawierający dodatkowo florasulam (należący do triazolopirymidyn). Dzięki dodatkowej substancji czynnej można zwalczyć większość jednorocznych chwastów dwuliściennych atakujących zboża jare. Aplikuje się go od stadium 4 liścia (BBCH14) do fazy pierwszego kolanka rośliny uprawnej (BBCH31). Preparat ten nie działa jednakże na przykład na fiołka polnego, do zwalczenia którego można sięgnąć po zestaw Axial Komplett Pak, w skład którego wchodzi dodatkowo pochodna sulfonylomocznika – metsulfuron metylowy. Mieszanka ta pozwoli na efektywne zwalczenie szerszego spektrum chwastów w porównaniu do poprzedniego preparatu. Stosuje się ją podobnie jak Axial One – od 4 liścia rośliny uprawnej (BBCH14) do fazy pierwszego kolanka rośliny uprawnej (BBCH31).

Jak wykonywać oprysk na chwasty w zbożach jarych?

Zwalczanie chwastów w zbożach jarych nie różni się znacząco od ochrony innych grup roślin. Kluczowy jest dobór preparatu i optymalny termin stosowania. Należy zwrócić uwagę na zakres temperatur, w których działa dany herbicyd. Należy unikać skrajności, np. gorąca czy wyjątkowego chłodu. W razie konieczności wielokrotnego wykonywania zabiegu w danym sezonie, warto stosować pestycydy naprzemiennie, tj. wybierając takie, które zawierają substancje aktywnie czynne należące do różnych grup. Oprysk na chwasty w zbożach jarych wykonuje się w pogodę bezdeszczową. Powinno upłynąć przynajmniej kilka godzin do momentu wystąpienia opadów.

Aby skutecznie zwalczyć chwasty mogące zagłuszyć plony, należy przede wszystkim rozpoznać ich gatunki. Na rynku dostępne są skuteczne i bezpieczne preparaty pozwalające utrzymać swoje pola w należytym porządku.