Choroby pszenicy

Fuzarioza kłosów - zdjęcie 1

Fuzarioza kłosów

Fuzarioza kłosów zbóż to choroba wywoływana przez grzyby określane zbiorczo mianem

Choroby

Głownia pyląca pszenicy

Głownia pyląca pszenicy wywoływana jest przez grzyb Ustilago tritici (synonim

Śnieć cuchnąca pszenicy - teaser

Śnieć cuchnąca pszenicy

Śnieć cuchnąca pszenicy to choroba odnasienna, wywoływana przez grzyba Tilletia

Choroby pszenicy są dużym problemem dla rolnika. Gatunek ten jest bardziej podatny na patogeny od innych zboża. Dotyczy to zarówno pszenicy ozimej, jak i jarej. Do porażenia może dochodzić w różnych fazach rozwoju zbóż. Jakie choroby pszenicy występują najczęściej lub są najgroźniejsze?

Choroby liści pszenicy – co zagraża uprawom? Septorioza liści, brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i inne

Do grupy najgroźniejszych chorób zalicza się septorioza paskowana liści pszenicy wywoływana przez Mycosphaerella graminicola. Objawy choroby to jasnozielone plamy na liściach. Z czasem przebarwienia brunatnieją, a tkanka zamiera. W miejscach silnego porażenia występują skupienia struktur grzyba w postaci czarnych kropek. Choroba początkowo uwidacznia się na dolnych liściach pszenicy, z czasem przechodzi do górnych partii. Septorioza paskowana liści może powodować straty w plonie w granicach 30%.

Rdza brunatna pszenicy wywoływana przez Puccinia recondita opóźnia rozwój roślin. Na liściach powstają rdzawobrunatne, owalne "brodawki", urediniospory. Pokrywająca je skórka pęka i zwija się. Rdza prowadzi do żółknięcia i zamierania liści, począwszy od najstarszych. Głównie atakuje pszenicę ozimą.

Mączniak prawdziwy zbóż i traw wywoływany przez Blumeria graminis jest łatwy do rozpoznania. Choroba objawia się powstawaniem mączystego nalotu przede wszystkim na liściach. Białe skupienia struktur grzyba zawierają także owocniki w postaci bardzo małych, czarnych punktów. Niekiedy porażeniu ulegają pochwy liściowe i kłosy pszenicy ozimej, a także jarej.

Dużym problemem we wczesnych fazach rozwojowych roślin jest brunatna plamistość liści pszenicy. Pierwsze objawy porażenia występują w okresie wschodów. Grzyb może powodować zgniliznę siewek. W fazie krzewienia symptomy są widoczne na liściach pszenicy ozimej. To małe, brunatne plamy z chlorotyczną obwódką. Po fazie kłoszenia owalne plamy o długości 1-2 mm są widoczne także w środkowej części plew. Inne istotne choroby pszenicy to fuzarioza liści, a także fuzaryjna zgorzel liści.

Choroby źdźbła i korzeni pszenicy – od fuzarynej zgorzeli po łamliwość podstawy źdźbła

Chorobą pszenicy, która może długo utrzymywać się w glebie bez żywiciela jest fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni wywoływana przez Fusarium culmorum i Fusarium avenaceum. Pierwsze objawy pojawiają się na początku strzelania w źdźbło, jednak charakterystyczne oznaki są widoczne dopiero po wykłoszeniu w postaci brunatnych plam (smugi, kreski) u podstawy liści. Mogą być mylone z objawami innej choroby zbóż – zgorzeli podstawy źdźbła. W uprawie pszenicy ozimej zdarza się także łamliwość podstawy źdźbła (Oculimacula yallundae) występująca już jesienią. Oznaką są wydłużone, owalne plamy: jasnobrunatne z ciemnobrunatną, rozmytą obwódką i jasnoszarym środkiem na pochwach liściowych i w międzyrzędziach.

Fuzarioza kłosów i inne choroby pszenicy o znaczeniu ekonomicznym

Do chorób zbóż, które nie tylko wpływają na wysokość plonu, ale mogą obniżyć jego jakość zaliczana jest m.in. fuzarioza kłosów i septorioza plew pszenicy. Patogeny odpowiadające za fuzariozy wytwarzają metabolity wtórne, które zanieczyszczają ziarno. W uprawie pszenicy należy także uważać na takie choroby jak śnieć karłowa pszenicy, głownia pyląca pszenicy i śnieć cuchnąca pszenicy. W przypadku ostatnio wymienionej choroby odnotowuje się wysoki spadek ilości ziaren, które zmieniają się początkowo w maziste, a później twarde "twory" o szarej barwie. Zwykle porażeniu ulegają wszystkie ziarna w kłosie.

Choroby zbóż – jak im zapobiegać?

Choroby grzybowe pszenicy i innych zbóż w pierwszej kolejności zwalcza się przez działania profilaktyczne. Duże znaczenie ma zaprawianie nasion przed wysiewem. To ogranicza m.in. choroby podstawy źdźbła. Zaleca się korzystać wyłącznie z kwalifikowanego materiału siewnego. Materiał siewny z własnej produkcji może być niejednorodny, zanieczyszczony, porażony przez patogeny i w dodatku z reguły ma niższą zdolność kiełkowania. Objawia się to później w nierównym kiełkowaniu, słabszym wzroście pszenicy i niższym plonie. Istotne jest również niedopuszczanie do monokultury upraw i niszczenie resztek pożniwnych. Resztki pożniwne to potencjalne źródła porażenia patogenami w przyszłym sezonie. Choroby pszenicy ozimej i jarej zwalcza się bezpośrednio korzystając fungicydów. Środki ochrony roślin są stosowane zapobiegawczo lub interwencyjnie, po przekroczeniu progów zagrożenia.

Rolnicy uprawiający zboża muszą borykać się z wieloma problemami, dotyczy to m.in. chorób grzybowych. Większość chorób zbóż pojawia się na pszenicy. To wszystkie wymienione powyżej choroby, a ponadto m.in. rdza żółta zbóż, łamliwość źdźbła zbóż i ostra plamistość oczkowa. Rozpoznanie ułatwia dobór odpowiedniego środka i tym samym zwiększa efektywność zabiegu interwencyjnego.