Kalkulator oprysku

PODAJ DANE

kalkulator oprysku

* pola obowiązkowe

Wprowadź wszystkie wymagane dane

Całkowita ilość
ŚOR   l

NapełnienieWodaŚORha
1-1500133.3311.1
24010.670.9
Suma540.0144.012.0

Kalkulator oprysku umożliwia precyzyjne stosowanie różnorodnych pestycydów służących do ochrony roślin. Dzięki niemu można łatwo znaleźć odpowiedzieć na pytanie: jaka ilość konkretnego środka ochrony jest wymagana w danym przypadku lub jaki areał opryska się na jednym napełnieniu opryskiwacza. Przelicznik oprysku korzysta z kilku zmiennych. Pozwala ograniczyć nakłady finansowe niezbędne na zakup poszczególnych fungicydów, herbicydów, insektycydów lub środków o jeszcze innym przeznaczeniu. To po prostu oszczędność i duże udogodnienie.

Kalkulator oprysków – jak z niego korzystać?

Kalkulator oprysków oblicza konkretną dawkę pestycydu, jaką należy użyć w danym przypadku. Korzysta z wzorów matematycznych, jest jednak zautomatyzowany. Dlatego nie trzeba nic samemu liczyć czy korzystać z kalkulatora. Przelicznik oprysku po wpisaniu danych (własnych lub dostępnych na opakowaniach ŚOR) od razu podaje właściwy wynik. Kluczowe zmienne:

  • Dawka środka ochrony roślin (liczona w l/ha) – jest zależna od rodzaju występującego problemu. Dlatego w zdecydowanej większości przypadków trzeba zdiagnozować chorobę, rozpoznać gatunek, grupę szkodników lub gatunki chwastów (o ile nie stosuje się herbicydów totalnych – na każdą zieleń). Wtedy dopasowanie konkretnego środka jest bardziej wymierne. Dawkę dostosowuje się także do rodzaju uprawy (uprawianych gatunków), czasem do metody uprawy (np. w gruncie lub pod osłonami) oraz specyfikacji konkretnego produktu (zależnie od stężenia i rodzaju substancji aktywnie czynnej/czynnych). Takie dane można sprawdzić w etykiecie rejestracyjnej poszczególnych pestycydów lub w programach ochrony.
  • Areał pola (ha) – w tym wypadku sprawa jest prosta. Wystarczy po prostu podać szacunkową powierzchnię pola, na którym będzie przeprowadzany zabieg agrotechniczny z użyciem pestycydów.
  • Dawka wody (l/ha) – zależy m.in. od sposobu rozprowadzania cieczy aktywnej. Od tego ile wody na hektar użyto, zależy skuteczność oprysku.
  • Pojemność opryskiwacza (l) – jest konieczna, aby obliczyć m.in. liczbę napełnień, która jest niezbędna do całkowitego opryskania upraw na danym polu. Zakładając, że używa się różnorodnych opryskiwaczy plecakowych czy ciągnikowych, rozbieżność pojemności jest duża (nie może więc być liczbą stałą).

Ile wody na hektar, ile oprysku, ile napełnień opryskiwacza? Korzyści z kalkulatora oprysku

Największą zaletą kalkulatora oprysków jest po prostu zautomatyzowanie całego procesu liczenia. To oszczędność czasu – w końcu nie trzeba robić obliczeń z samodzielnym używaniem konkretnych wzorów matematycznych. Korzystanie z kalkulatora oprysku jest wygodne. Natomiast precyzyjne informacje, które można uzyskać dzięki niemu pozwalają zaoszczędzić pieniądze na środkach ochrony roślin, wodzie czy po prostu usprawnić i lepiej zaplanować poszczególne zabiegi ochronne. Kalkulator dawki oprysku ogranicza ryzyko zastosowania nadmiernego lub zbyt słabego stężenia substancji aktywnie czynnych.

Kalkulator dawki oprysku a stosowanie środków ochrony roślin. Dlaczego właściwa dawka jest tak ważna?

Kalkulator oprysku optymalizuje zużycie środków ochrony roślin. Co za tym idzie, ogranicza się nie tylko straty finansowe. Nadmierne stężenie pestycydów podczas zabiegów ochronnych jest także niekorzystne z perspektywy ochrony środowiska. Natomiast zbyt mocno rozcieńczone dawki mogą sprawić, że oprysk po prostu nie zadziała lub jego skuteczność będzie obniżona. W rezultacie nie uzyska się oczekiwanego rezultatu – agrofagi czy chwasty i tak obniżą plon lub zabieg trzeba będzie ponowić (dodatkowa, nieplanowana praca). Oczywiście oprócz optymalizacji dawki należy także uwzględnić warunki pogodowe, które mogą niekorzystnie wpływać na efektywność zabiegu. Jednocześnie można sprawdzić ile wody na hektar potrzeba przy danym oprysku. W rezultacie korzystanie z kalkulatora oprysku wpisuje się w ramy dobrej praktyki ogrodniczej i zintegrowanej ochrony.

 

Kalkulator oprysków dostępny na stronie Syngenta to duże ułatwienie dla rolnika, sadownika i innych profesjonalistów zajmujących się komercyjną produkcją roślinną. Warto korzystać z tego narzędzia, gdyż jest wygodne i funkcjonalne.