Kalkulator obsady roślin

PODAJ DANE

kalkulator obsady roślin

Wprowadź wszystkie wymagane dane

  szt./m2

Obsada roślin
- sztuk na metr kwadratowy

Kalkulator obsady roślin to przydatne narzędzie pozwalające na oszacowanie liczby roślin, które uprawia się na danej powierzchni. Bierze pod uwagę nierówne wschody, np. wynikające ze słabszej zdolności kiełkowania, niewłaściwego terminu/metody siewu lub czynników niezależnych od rolnika. Jest to pomocne przy wykonywaniu wielu prac pielęgnacyjnych, a jednocześnie pozwala przewidzieć wysokość uzyskiwanego plonu. Jak obliczyć obsadę roślin?

Kalkulator obsady roślin – jak działa?

Kalkulatory dostępne na stronie Syngenta, np. kalkulator obsady nasion, pozwalają rolnikowi uzyskać kluczowe informacje dotyczące uprawy. Zaletą jest automatyka – nie trzeba samemu przeprowadzać obliczeń z wykorzystaniem wzorów matematycznych. Wystarczy wpisać się niezbędne dane, by od razu uzyskać finalny wynik. Kalkulator obsady nasion jest powszechnie stosowany w branży rolniczej i ogrodniczej. Co jest potrzebne do uzyskania miarodajnego rezultatu?

Jak obliczyć obsadę roślin? – niezbędne dane

  • Ilość roślin na długość pomiaru – należy zmierzyć ile roślin znajduje się w danych rzędach, np. o długości 10 czy 20 metrów. Im więcej rzędów policzy się, tym próba – a więc i końcowy wynik - są dokładniejsze. Oczywiście trzeba zachować pewien rozsądek, nie mierzy się całego pola (wtedy kalkulator obsady roślin byłby niepotrzebny). Zwykle wybiera się od kilku do kilkunastu losowych miejsc na polu. „Ilość roślin na długość pomiaru uwzględnia”, ile wysianych nasion wykiełkowało, a sadzonek przyjęło się;
  • Długość pomiaru – parametr jest podawany w centymetrach. Określa faktyczną długość rzędu, która jest mierzona;
  • Szerokość międzyrzędzi – parametr podawany w centymetrach zależy od uprawianego gatunku lub odmiany, a także obranej metody uprawy. Wpływ na to ma także specyfikacja używanych maszyn i sprzętów, a czasem nawet typ podłoża.

Po wpisaniu powyższych danych uzyskuje się wynik, tj. liczbę sztuk roślin na metr kwadratowy powierzchni uprawy. Korzystanie z kalkulatora obsady roślin jest łatwe i intuicyjne. Na stronie Syngenta można znaleźć i korzystać także z innych przydatnych agro-kalkulatorów, tj. normy wysiewu, oprysku i suszenia kukurydzy.

Kalkulator obsady roślin – o czym w zasadzie mówią wyniki?

Obsada roślin to jeden z ważniejszych czynników, który determinuje plonowanie roślin., a jej właściwą wartość otrzymuje się przez odpowiednią ilość wysiewu. Optimum pozwala uzyskać potencjał plonotwórczy zbliżony do maksymalnego. W dużej mierze obsada zależy od cech odmiany. Jest to związane głównie z siłą wzrostu, ale pewne znaczenie mają również inne detale, jak np. siła krzewienia czy pokrój. Przy planowaniu obsady bierze się pod uwagę (a raczej jest to odgórnie przyjęte przez producenta nasion), że pewien niewielki procent nie wykiełkuje. Zależy to m.in. od zdolności kiełkowania, choć parametr nie powinien wynosić mniej niż 95%. Zewnętrzne czynniki negatywne, które można zoptymalizować to technika siewu, właściwy termin czy odpowiednie przygotowanie podłoża.

Dlaczego optymalna obsada roślin jest tak ważna dla uzyskania wysokiego plonu?

  • To efektywne zagospodarowanie danej powierzchni;
  • Mniejsze ryzyko wystąpienia chorób i szkodników – profilaktyka ochrony obejmuje nie tylko zmianowanie i inne działania na późniejszym etapie wzrostu, lecz także zadbanie o prawidłowe zagęszczenie roślin. Jest to element, który ma nie tyle wpływ na ryzyko pojawiania się problemów, co ułatwia później agrofagom rozprzestrzenianie się (np. przez stykanie nadziemnych organów roślin czy korzeni). W dodatku rośliny w nadmiernym zagęszczeniu mocniej konkurują ze sobą o światło i zasoby, a przez to są mniej odporne na choroby, szkodniki i inne niekorzystne czynniki;
  • Ułatwienie prac agrotechnicznych i manualnych – odpowiednia rozsada roślin ułatwia pracę maszyn a także ręczne wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, np. zbioru owoców czy warzyw;
  • Plon jest bardziej wartościowy – obsada wpływa także na jakość plonu, np. zawartość poszczególnych związków w częściach jadalnych, np. cukrów w ziarnach kukurydzy.

Kalkulator obsady to duże udogodnienie, z którego warto korzystać zajmując się profesjonalnie uprawą roślin. Ogranicza potrzebę samodzielnego wykonywania przydatnych obliczeń i szacunków oraz daje realne poczucie kontroli dzięki wspomaganiu cyklicznych procesów.