Kalkulator normy wysiewu

PODAJ DANE

kalkulator normy wysiewu

Wprowadź wszystkie wymagane dane

  kg/ha

ilość wysiewu

Norma wysiewu to określona masa nasion potrzebna do wysiewu danej powierzchni pola. Takie szczegółowe dane są potrzebne przy zakupie materiału siewnego, niezależnie od rodzaju upraw. „Gotowe” normy wysiewu, które czasem można znaleźć w internecie są mocno uśrednione, ogólnikowe. Niekoniecznie uwzględniają czynniki dodatkowe, specyfikę konkretnych odmian czy jakość danego materiału siewnego. Samodzielne obliczanie normy wysiewu jest możliwe, ale jeszcze praktyczniejszy jest kalkulator siewu. Jak z niego korzystać?

Kalkulator wysiewu: automatyzacja liczenia = natychmiastowe wyniki

Obliczanie normy wysiewu nie jest „wyższą matematyką”. Korzysta się ze wzoru: (MTZ x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha. MTZ oznacza masę tysiąca nasion. Oczywiście kalkulator wysiewu jest przyjaźniejszy dla rolnika czy ogrodnika, gdyż obliczenia są zautomatyzowane, a przez to szybsze. To oszczędność czasu.

Kalkulator normy wysiewu działa niezależnie od gatunku czy odmiany. Można korzystać z niego przy każdym rodzaju zakładanych upraw. Potrzebne jest jednak wpisanie kluczowych danych.

Kalkulator normy wysiewu – jak z niego korzystać?

Obliczanie normy wysiewu jest zależne od kilku kluczowych danych dotyczących nasion. Niektóre są bezwzględne, tj. niezmienne (dla danej partii nasion), inne można lekko dopasować w zależności od warunków (wcześniejszy termin wysiewu, rodzaj gleby, itp). Jakich informacji potrzebuje kalkulator wysiewu?

  • MTZ – masa tysiąca nasion liczona w gramach. Jest charakterystyczna dla danego gatunku, uwarunkowana genetycznie. Metoda polega na odliczaniu i ważeniu 100 nasion. Stosuje się trzy powtórzenia. Otrzymane liczby są mnożone przez 10 i w ten sposób otrzymuje się wynik końcowy. Jeżeli różnica pomiędzy masami nasion najlżejszego i najcięższego powtórzenia przekracza 10% w przypadku nasion lekkich i 6% u nasion ciężkich, stosuje się kolejne pomiary. Wynik jest więc wystarczająco miarodajny. Stosuje się najczęściej określenie masy 1000 nasion zgodnie z metodyką przyjętą przez ISTA (International Rules for Seed Testing). Wielkość nasion nie ma wpływu na siłę kiełkowania czy żywotność roślin, ale pozwala skorygować normę wysiewu. MTZ z reguły przyjmuje się dla zbóż (masa tysiąca ziarniaków), dla pozostałych grup roślin czasem stosuje się oznaczenie MTS. Parametr można sprawdzić w opisie poszczególnych odmian.
  • Obsada – oznacza liczbę sztuk nasion, którą należy wysiać na danej powierzchni, np. m². Jest nawet nie tyle cechą gatunkową, co odmianową. Poszczególne odmiany mogą znacznie różnić się pod względem gęstości obsady. Warto zwrócić na to uwagę. Jednocześnie nie jest wartością całkowicie bezwzględną. Rolnik ma w tym wypadku pewną elastyczność. Może nieco zwiększyć lub zmniejszyć obsadę w zależności od pewnych czynników (np. tego czy siew jest przedwczesny lub spóźniony względem optimum w danym rejonie i ogólnie od szeregu „zmiennych” siedliskowo-agrotechnicznych).
  • Siła kiełkowania – parametr jest podawany w procentach. Oznacza stosunek nasion, które (w trakcie badań) wykiełkowały względem całej partii. Im wyższa siła kiełkowania, tym lepiej. Informuje to o uwarunkowaniach genetycznych danej odmiany. Pozwala na precyzyjniejsze obliczanie normy wysiewu (uwzględnia potencjalne straty). Oczywiście trzeba mieć także świadomość, że kiełkowanie zależy przede wszystkim od warunków.
  • Czystość nasion – to kolejny procentowy parametr. Oznacza liczbę dojrzałych i nieuszkodzonych nasion, które znajdują się w danej partii materiału siewnego. Zakupione nasiona powinny charakteryzować się wysoką czystością, powyżej 95%. To jednocześnie powód, dla którego warto korzystać z oferty sprawdzonych producentów zamiast używać materiału z własnej produkcji. Ma wyższe parametry, w tym czystość i jest wolny od patogenów.

Wprowadzenie powyższych danych w kalkulatorze wysiewu pozwala uzyskać optymalny wynik normy wysiewu. Kalkulator siewu umożliwia oszacowanie, ile opakowań nasion kupić (i tym samym policzenie kosztów). Jest dużym udogodnieniem. Jednocześnie oprócz kalkulatora siewu na stronie Syngenta można korzystać także z kalkulatora obsady roślin, suszenia kukurydzy i oprysku.