You are here

Carial Star

Środek grzybobójczy w formie koncentratu stosowany zapobiegawczo w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych, warzywnych i ozdobnych.

Fungicyd Carial Star - nowa gwiazda wśród fungicydów