You are here

Syngenta zaprezentowała nowe trendy rynkowe w branży rolnej na wielkiej gali w Łodzi

Aktualności Produkty
14.07.2016

Ponad 650 osób wzięło udział w konferencji i gali firmy Syngenta, która odbyła się 12 grudnia w Łodzi. Było to pierwsze spotkanie zorganizowane przez firmę, które zgromadziło tak szerokie grono osób związanych z branżą rolną.

Wśród gości byli rolnicy, dystrybutorzy, przedstawiciele sklepów, reprezentanci organizacji branżowych, mediów, przemysłu przetwórczego i grup producenckich. Do debaty zaproszeni zostali także eksperci i naukowcy, wśród których znaleźli się m.in. prof. Tadeusz Michalski, prof. Stefan Pruszyński, Stanisław Stobiecki z Instytutu Ochrony Roślin i Marian Sikora
z Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

„Syngenta wielokrotnie organizowała konferencje dotyczące swojej działalności i konkretnych zagadnień istotnych dla rolników. Jednak po raz pierwszy spotkaliśmy się w jednym miejscu z tak szerokim gronem osób związanych z rolnictwem – z naszymi klientami, z ekspertami, mediami i światem nauki”, mówi Michał Ciszak, Dyrektor Generalny Syngenta Polska.

Spotkanie podzielone zostało na dwie części. Pierwszą z nich była konferencja, którą rozpoczęli Michał Ciszak i Chris Clayton, Dyrektor Terytorium Europy Centralnej w Syngenta. Przedstawili oni sytuację rolnictwa na świecie, główne trendy i pozycję firmy Syngenta na rynku. Chris Clayton zaprezentował także inicjatywę o nazwie Good Growth Plan, czyli sześć zobowiązań, które spółka podjęła się zrealizować do 2020 roku, aby pomóc w wyżywieniu rosnącej populacji naszej planety.

Podczas konferencji dyrektorzy sprzedaży Syngenta, Adam Ciaś i Marek Łuczak, omówili sytuację rolnictwa w Polsce, a Dariusz Sip – szef nowo powołanego zespołu wsparcia technicznego – wyjaśnił, dlaczego firma zdecydowała o stworzeniu nowego działu i jakie z tego korzyści płyną dla klientów Syngenta. Następnie menedżerowie spółki zaprezentowali trendy rynkowe oraz nowe rozwiązania, które Syngenta proponuje w uprawie zbóż, rzepaku, kukurydzy i warzyw.

Konferencję zakończył panel dyskusyjny. Zaproszeni eksperci i przedstawiciele firmy Syngenta dyskutowali o wpływie regulacji prawnych oraz trendów i nastrojów społecznych na rolnictwo. Uczestnicy panelu zastanawiali się, jak rolnicy mogą przeciwstawić się mitowi żywności ekologicznej i w jaki sposób branża rolna może wpływać na decydentów, którzy kluczowe dla rolnictwa decyzje podejmują w oparciu o emocje, ignorując argumenty merytoryczne.

Druga część gali Syngenta miała mniej oficjalny charakter – po kolacji na scenie wystąpiła gwiazda wieczoru Maryla Rodowicz, która zaśpiewała swoje największe przeboje. Po koncercie goście bawili się do późnych godzin nocnych przy muzyce .

„Zależało nam na tym, by stworzyć okazję do spotkania ludzi z różnych środowisk. Cieszy nas to, że na konferencję i galę przybyło tak wielu gości, którzy mieli szansę się poznać, porozmawiać na ważne dla nich tematy, a w końcu wspólnie się bawić”, podsumowuje Michał Ciszak z firmy Syngenta.

Syngenta zaprezentowała nowe trendy rynkowe w branży rolnej na wielkiej gali w Łodzi

Syngenta zaprezentowała nowe trendy rynkowe w branży rolnej na wielkiej gali w Łodzi

Syngenta zaprezentowała nowe trendy rynkowe w branży rolnej na wielkiej gali w Łodzi